Inne

- Podpisani kontraktu na poszukiwanie siarczków polimetalicznych w strefie ryftu śródatlantyckiego z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego włącza Polskę do elitarnego grona państw posiadających już działki poszukiwawcze na Oceanie Atlantyckim – podkreślił prof. Mariusz Orion Jędrysek, sekretarz stanu, główny geolog kraju, pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa.

Kontrakt na poszukiwanie siarczków polimetalicznych (miedź, srebro, metale szlachetne i pierwiastki ziem rzadkich) pomiędzy Ministrem Środowiska, reprezentującym Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, a Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego (MDON) został podpisany 12 lutego 2018 r. przez wiceministra środowiska Mariusza Oriona Jędryska i Sekretarza Generalnego MODM Michaela Lodge.

- Obszar, który został objęty kontraktem rozciąga się wzdłuż osi ryftu śródatlantyckiego w jego środkowej części i składa się z 100 kwadratów o pow. 10 km2 każdy. Kontrakt będzie obowiązywał przez 15 lat, i będzie mógł być przedłużany na kolejne pięciolecia – powiedział wiceminister Mariusz Orion Jędrysek. Jak dodał działki poszukiwawcze na Oceanie Atlantyckim posiadają już Francja i Rosja.

Kontrakt jest realizacją jednego z punktów wieloletniego „Programu Rozpoznania Geologicznego Oceanów” (PRoGeO) przyjętego uchwałą Rady Ministrów 3 sierpnia 2017 r.

Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego

Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego (MODM) jest agendą ONZ zajmującą się zasobami znajdującymi się na dnie oceanów obszarów będących poza jurysdykcją państwową. Głównymi organami organizacji są: Sekretariat na czele z Sekretarzem Generalnym, Zgromadzenie z Prezydentem Zgromadzenia oraz w sensie praktycznym najważniejszy z nich – Rada z Prezydentem Rady. Funkcję Sekretarza Generalnego pełni Michael W. Lodge (Wielka Brytania). Dwukrotnie Prezydentem Rady Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego był prof. Mariusz Orion Jędrysek (lata 2006-2007 i 2016-2017).

MODM pozwala państwom-stronom Konwencji na organizację i kontrolę działalności na dnie morskim oraz podziemiu poza granicami jurysdykcji państw, w szczególności w zakresie administracji znajdującymi się tam zasobami.

rel (Ministerstwo Środowiska)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.3992 4.488
EUR 4.635 4.7286
CHF 4.5948 4.6876
GBP 5.3758 5.4844

Newsletter