Porty, logistyka

Po trzech kwartałach 2017 r. przychody Grupy PKP CARGO wyniosły 3,46 mld zł, a EBITDA 531 mln zł i były odpowiednio o 7,7% oraz 54% większe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik netto po 9 miesiącach br. to 52 mln zł (+ 169 mln zł r/r). Grupa sukcesywnie zwiększa swój udział w rynku krajowym i obecność na rynkach zagranicznych. Zarząd spodziewa się utrzymania tego korzystnego trendu w kolejnych miesiącach.

W trzech kwartałach 2017 r. Grupa PKP CARGO wykonała pracę przewozową na poziomie 22,93 mld tkm (+10% r/r). Jednocześnie udział Grupy w rynku wg pracy przewozowej wyniósł 52,0%. Na szczególną uwagę zasługują wyniki w segmencie przewozów intermodalnych, kruszyw i materiałów budowlanych oraz paliw płynnych, w których Grupa zanotowała wzrosty odpowiednio o 34, 30 i 26% - pod względem pracy przewozowej, w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Pierwsze 9 miesięcy br. to także wzrosty w segmencie przewozów metali i rud oraz produktów chemicznych.

- Za nami bardzo dobre trzy kwartały 2017 roku. Udało się nam osiągnąć zakładane cele i uzyskać solidne wyniki finansowe przy konsekwentnej dyscyplinie kosztowej. Mamy satysfakcję ze wzrostu przychodów i wysoce dodatniego wyniku netto. Cieszy dynamiczny wzrost przewozów w głównych segmentach rynku i umocnienie na nim pozycji lidera. Jestem przekonany, że także w kolejnych miesiącach utrzymamy tę korzystną dla nas tendencję – mówi Krzysztof Mamiński, p.o. prezesa zarządu PKP CARGO SA.

- Cały czas dostosowujemy się do potrzeb naszych Klientów. Zwiększamy naszą obecności za granicą, w tym na Nowym Jedwabnym Szlaku. Jesteśmy dobrze przygotowani do obsługi zwiększonego zapotrzebowania związanego z rozwojem gospodarki i dużymi projektami infrastrukturalnymi. Cały czas jednym z naszych priorytetów pozostają też przewozy intermodalne, w tym przez polskie porty. Dynamiczne wzrosty na tym perspektywicznym rynku jasno pokazują, że obraliśmy właściwy kierunek – podkreśla prezes Mamiński.

Przewozy realizowało pięć podmiotów z grupy kapitałowej: PKP CARGO SA, PKP CARGO SERVICE Sp. oraz trzech przewoźników wchodzących w skład należącej do PKP CARGO Grupy AWT, działających w Czechach, na Słowacji i Węgrzech.

Intermodal

Wykonana praca przewozowa w tym segmencie wyniosła 2,35 mld tkm i była o 34% większa r/r. Udział przewozów krajowych wyniósł 37%, w eksporcie 30%, w imporcie 10% i w tranzycie 23%

Na wyniki w tym segmencie miały wpływ:

- Dynamiczny rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku. Wzrost przewozów drogą lądową z/do Chin o 88% r/r wg masy kontenerów;

- Udział przewozów drogą lądową z/do Chin stanowi 22% przewozów kontenerów z/do Chin (14% w 9m’16);

- Wzrost masy kontenerów przewiezionych przez PKP CARGO z/do polskich portów o 10,2% r/r. (przy wzroście przeładunków kontenerów w portach o 6,9% r/r) w wyniku ożywienia eksportu chińskiego;

- Rozwój przewozów na terenie Polski – wzrost przewiezionej masy kontenerów o 26% r/r i zrealizowanej pracy przewozowej o 33% r/r;

- Rozwój przewozów poza granicami Polski – wzrost przewiezionej masy kontenerów o 36% r/r i zrealizowanej pracy przewozowej o 40% r/r;

- Rozwój połączeń z portów morskich do terminali w Poznaniu, Warszawie, Kątach Wrocławskich, Sławkowie, Radomsku/Łodzi Olechowie.

Więcej >>>

rel (PKP Cargo)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.2549 4.3409
EUR 4.634 4.7276
CHF 4.6547 4.7487
GBP 5.2397 5.3455

Newsletter