Porty, logistyka

Na Zamku Królewskim w Warszawie 24 listopada br. odbyła się jubileuszowa - XV Gala Pereł Polskiej Gospodarki, zorganizowana przez anglojęzyczny miesięcznik ekonomiczny „Polish Market”.

Patronat nad Galą Pereł Polskiej Gospodarki objęli: marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Podczas gali zostały wręczone statuetki dla najlepszych podmiotów gospodarczych, wyłonionych w rankingu opracowanym przez naukowców z Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji, Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł „Perły Polskiej Gospodarki” przyznano w dwóch kategoriach Wielkie Perły i Duże Perły. Badanie rankingowe obejmuje ponad 2000 firm, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły: co najmniej 100 milionów złotych – Perły Duże oraz powyżej 1 miliarda złotych – Perły Wielkie.

Wśród Dużych Pereł Polskiej Gospodarki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. uplasował się na wysokiej - aż siódmej pozycji, wśród firm uczestniczących w tegorocznej edycji Pereł Polskiej Gospodarki.

 - To duże osiągnięcie Zarządu Morskiego Portu Gdynia i ogromna satysfakcja, że przodujemy wśród polskich portów – podkreśla Adam Meller, prezes ZMPG-a S.A. - Od lat Zarząd Portu Gdynia był bardzo wysoko notowany w rankingach. To dobrze, iż nasze działania zostały docenione przez niezależne gremium. Wysoka pozycja wśród Dużych Pereł Polskiej Gospodarki najlepiej świadczy o kondycji ekonomicznej firmy i stanowi docenienie naszej pracy oraz wysiłku.

Warto jeszcze podkreślić, iż o pozycji firmy w rankingu nie decyduje kryterium przychodów, a efektywność i dynamika rozwoju przedsiębiorstwa. Równie ważny jest fakt, że udział w rankingu nie wiążę się z żadnymi kosztami dla uczestników.

rel (ZMPG-a SA)

1 1 1 1