Inne

„Pięć lat temu utworzony został Konwent Morski. Powołanie tego gremium wybitnych specjalistów, gotowych służyć krajowi swoją wiedzą, doświadczeniem i radą, stało się cezurą w urzeczywistnieniu morskich ambicji Rzeczpospolitej Polskiej” - napisał Prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników V Konwentu Morskiego, zorganizowanego w poniedziałek 27 bm. w sali imienia Jana Olszewskiego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Konwent Morski utworzono w 2016 roku z inicjatywy ówczesnego ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka. Pierwsze posiedzenie odbyło się 2 lutego 2017 r. w Sopocie.

W poniedziałkowej uroczystości udział wzięli m.in. Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów RP, Piotr Karczewski – doradca Prezydenta RP, kpt. ż.w. Zbigniew Sulatycki, Marek Gróbarczyk – sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej, Dariusz Drelich – wojewoda pomorski, metropolita gdański ks. abp Tadeusz Wojda, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit – rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka prof. Akademii Morskiej w Szczecinie, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde – rektor Politechniki Gdańskiej, kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht - rektor-komendant Akademii MArynarki Wojennej, wiceadmirał Jarosław Ziemiański - Inspektor Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, wiceadmirał Krzysztof Jaworski - Dowódca Centrum Operacji Morskich - Dowódca Komponentu Morskiego (COM-DKM), Adam Ruszkowski - prezes zarządu Remontowa Holding S.A., Łukasz Greinke – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, Jacek Sadaj – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia, Krzysztof Dośla – przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” i Kacper Płażyński – poseł Prawa i Sprawiedliwości.

List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał Piotr Karczewski.

„Pięć lat temu utworzony został Konwent Morski. Powołanie tego gremium wybitnych specjalistów, gotowych służyć krajowi swoją wiedzą, doświadczeniem i radą, stało się ważną cezurą w urzeczywistnieniu morskich ambicji Rzeczpospolitej Polskiej (…). W obliczu wojny na Ukrainie i agresywnej postawy Rosji wobec państw NATO sprawą kluczową jest wzmocnienie obrony polskiego wybrzeża. Dlatego już przed kilkoma laty zainicjowałem przygotowanie Strategii Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego RP, realizowany jest program Miecznik, zakładający budowę trzech fregat, za którą odpowiada konsorcjum polskich stoczni. To jeden z największych kontraktów w historii polskiego przemysłu zbrojeniowego. Pragnę podziękować Konwentowi Morskiemu za wiele cennych inspiracji i fachowe doradztwo w podejmowaniu wszystkich wyzwań. Liczę na dalsze zaangażowanie i wsparcie..

Z kolei premier Morawiecki podczas swojego wystąpienia podkreślał, jak wielkie szanse wiążą się z morzem, w tym gospodarcze, ale i związane z bezpieczeństwem Polski.

To wszystko, od czego zaczyna się rozwój kraju zależy także od przemysłu okrętowego – mówił.

Nawiązywał do historii ostatnich 30 lat i osób, które starały się walczyć o utrzymanie kompetencji przemysłu morskiego, okrętowego, portowego.

Ale niestety lata dziewięćdziesiąte i dwutysięczne, to był proces odwrotny. W czasie transformacji gospodarczej nie tylko gubiliśmy te kompetencje, ale z lekceważeniem podchodziliśmy do ich utrzymania i do ich wprzęgnięcia w szersze procesy gospodarcze w ramach całego rozwoju i transformacji. Aby odwrócić ten niedobry proces potrzebna była przede wszystkim wiara; po pierwsze w to, że można odwrócić ten niekorzystny trend, a po drugie, wiara w to, że Polak potrafi - dodał.

Podczas swojego wystąpienia szef rządu wskazywał, że nie byłoby „powolnej odbudowy kompetencji przemysłu morskiego bez naprawy finansów publicznych”.

Musi być silny, polski przemysł okrętowy, który wzmocni nasze bezpieczeństwo - naszego wybrzeża i całej Rzeczypospolitej. Jak III Rzeczpospolita na samym początku odwróciła się od morza, tak my przywracamy morze Polsce, a Polskę przywracamy wybrzeżu, bo wierzę, że to jest potężne sprzężenie zwrotne - podkreślił premier.

List od prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego odczytał poseł Kacper Płażyński.

„Nasze dzisiejsze spotkanie Konwentu Morskiego odbywa się pod hasłem 'Polak potrafi!'. Tylko ktoś wyjątkowo uprzedzony, albo działający w złej wierze, mógłby zaprzeczyć stwierdzeniu, że Konwent Morski, wspólnota ludzi morza bezgranicznie, bezinteresownie oddanych służbie, odbudowie polskiej gospodarki morskiej oraz rozwojowi polskiego wybrzeża jest tej naszej mocy najpiękniejszym wyrazem. Ale mamy także inne osiągnięcia. Rok 2021 był rekordowy pod względem nakładów finansowych na inwestycje związane z szeroko rozumianą gospodarką morską oraz pod kątem przeładunków. Na te pierwsze Rząd przeznaczył około 7 mld zł, zaś te drugie zbliżyły się do poziomu 110 mln ton. W maju tego roku zakończono prace nad pogłębieniem do 12,5 m toru wodnego Szczecin-Świnoujście, w Podjuchach powstaje nowy most kolejowy, zapewniliśmy także pieniądze na budowę falochronu dla terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Na początku czerwca tego roku zalaliśmy wodą kanał żeglugowy na Mierzei Wiślanej, stanowiący element większej całości, jaką jest droga wodna, łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Uniezależniamy się tą inwestycją od Rosji, wzmacniając w ten sposób nasze bezpieczeństwo gospodarcze, jednocześnie stwarzając wielkie szanse rozwojowe, nie tylko dla Elbląga, ale również dla portów we Fromborku, Tolkmicku, Suchaczu, Nowej Pasłęce, Kątach Rybackich i Krynicy Morskiej. Słowem: dla całego regionu. Trwają też prace związane z modernizacją układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku, rozbudową nabrzeża północnego przy falochronie półwyspowym w Porcie Gdańsku, a także z rozwojem terminalu kontenerowego DCT w Gdańsku. Czynimy też ogromne wysiłki, aby polskie stocznie miały jak najwięcej rodzimych zamówień. Te wyniki nie są takie, jakich byśmy pragnęli. Niemniej jednak pod koniec ubiegłego roku został podpisany kontrakt z Gdańską Stocznią Remontową na budową trzech promów, zaś inne szanse daje naszemu przemysłowi stoczniowemu program Miecznik. To powyższe wyliczenie pokazuje, że Polak nie tylko może potrafić, ale także, że może chcieć (…)”.

W czasie piątego Konwentu Morskiego premier Mateusz Morawiecki wręczył Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Otrzymali je: kontr. adm. Andrzej Prokopski - komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej, nadbryg. Piotr Socha - Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, insp. dr Krzysztof Kozelan - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, Barbara Olczyk – zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, Marcin Iwankiewicz – zastępca dyrektora ds. lecznictwa Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie, Małgorzata Winiarek-Gajewska – prezes Zarządu NDI, Krzysztof Kurt – wiceprezes Energia OZE, Marek Wardaszek – dyrektor ds. finansowych LOTOS Kolej, podinspektor Beata Domitrz – specjalista Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Gdańsku.

Tego dnia powołano także trzy osoby w skład Konwentu Morskiego. Są to: Sławomir Kalicki - prezes zarządu spółki Inter Marine, Jacek Sadaj – prezes Portu Gdynia oraz Robert Domżał – dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Imienia kpt. Zbigniewa Sulatyckiego

9 czerwca 2022 roku Rada Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska na swoim posiedzeniu w Gdańsku, na wniosek rektorów Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni podjęła uchwałę o nadaniu imienia kapitana ż.w. Zbigniewa Sulatyckiego, Badawczo - Szkoleniowemu Ośrodkowi Manewrowania Statkami w Kamionce koło Iławy.

Serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. To w moim życiorysie bardzo ważna sprawa, w ośrodku tym byłem jednym z pierwszych instruktorów. Później wszystko się sprawdziło, gdy prowadziłem duże statki – mówił kpt. Sulatycki. - Chciałbym, aby ten Konwent Morski, zamykający pięć lat działalności był traktowany jako dziękczynienie. Do hasła „Polak potrafi” należy dodać drugą część, a mianowicie „to, co było niemożliwe, stało się możliwe”. Zbudowaliśmy niszczyciele min, a na realizację kolejnych podpisano kontrakt. Można powiedzieć, że przez kolejne pięć lat polskie stocznie będą miały co robić.

Polak potrafi!

Podczas jubileuszowego spotkania wygłoszono referaty pod hasłem „Polak potrafi”. Prezes zarządu Remontowa Holding Adam Ruszkowski, inspektor Marynarki Wojennej wiceadmirał Jarosław Ziemiański oraz Dowódca Centrum Operacji Morskich - Dowódca Komponentu Morskiego wiceadmirał Krzysztof Jaworski, mówili o przyszłości floty polskiej Marynarki Wojennej.

Jesteśmy dumni, że powierzono nam modernizację polskiej floty. W dniu wczorajszym w Świnoujściu zawarto umowę na budowę trzech kolejnych niszczycieli min klasy Kormoran. W imieniu wszystkich stoczniowców, którzy pracują w grupie Remontowa Holding chciałbym serdecznie za to podziękować – mówił Adam Ruszkowski, prezes zarządu Remontowa Holding.

Wiceadmirał Krzysztof Jaworski zaprezentował, jak nowe okręty z polskich stoczni wpisują się w aktualne zadania i potrzeby tego, co realizuje Marynarka Wojenna, a także jak wygląda aktualna sytuacja w zakresie bezpieczeństwa morskiego.

Podjęte przez Rząd inicjatywy gospodarcze, pogłębiająca się integracja z Unią Europejską oraz zawarte sojusze militarne wpływają w istotny sposób na zmianę percepcji postrzegania naszych interesów narodowych, a co za tym idzie roli Sił Zbrojnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszego Państwa (…). Ostatni konflikt na Ukrainie pokazuje, że widzimy wyraźnie wzrost zagrożenia, jeżeli chodzi o akwen Morza Bałtyckiego. Widzimy zwiększoną aktywność Floty Bałtyckiej Federacji Rosyjskiej, zwiększone szkolenie, widzimy, jak modernizują sprzęt i demonstrują siłę.

Prezes Ruszkowski nawiązał także do budowy polskich promów. W krótkim filmie przedstawił „dlaczego promy są budowane w Gdańskiej Stoczni Remontowej, jak do tego doszło, a także jakie kompetencje i jak wielki zakres wiedzy pozwoliły przekonać Zamawiającego, aby to zamówienie ulokował w naszej stoczni”.

Gdańska Stocznia Remontowa wybuduje trzy promy, z których dwa pływać będą w barwach Unity Line, a jeden Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. To nowa odsłona rządowego programu „Batory”.

Realizacja budowy przebiega zgodnie z harmonogramem. Projekt koncepcyjny wykonało biuro Remontowa Marine Design & Consulting z grupy Remontowa Holding. Zakończono już zasadniczą część obliczeń teoretycznych, przeprowadzono także badania modelowe statku w basenie Centrum Techniki Okrętowej SA, potwierdzając podstawowe parametry takie jak m.in. stateczność, kształt kadłuba, zanurzenie, nośność, długość linii ładunkowej i prędkość.

Zakończono obliczenia wytrzymałościowe statku i opracowano szczegółowe wymagania techniczne dla większości urządzeń okrętowych, umożliwiając ich wybór i zakup. Obecnie trwa proces zatwierdzania dokumentacji okrętowej kadłuba przez towarzystwo klasyfikacyjne i armatora. Rozpoczęto opracowywanie szczegółowej dokumentacji kadłuba na potrzeby procesu budowy statku w stoczni.

Stocznia pozyskała gwarancje należytego wykonania kontraktu oraz gwarancje płatnicze o łącznej wartości 110 mln euro, zawarła także umowę z konsorcjum banków umowy na gwarancję i akredytywy na kwotę 81 mln euro, zabezpieczające dostawy związane z realizacją projektu. Zaawansowane są także rozmowy z potencjalnymi podwykonawcami. Priorytetem stoczni jest budowa promów w kontraktowym terminie, najwyższej jakości i w ramach założonego terminu.

Będą to jedne z najnowocześniejszych promów w tej części świata, dedykowane konkretnie na Morze Północne dla dwóch armatorów: Polferries i Unity Line, który jest częścią grupy kapitałowej PŻM. To absolutnie ewenement na skalę światową, jeśli chodzi o jakość i nowoczesność rozwiązań technicznych – mówił Andrzej Wróblewski, dyrektor Polskiej Żeglugi Morskiej.

Na koniec, o zabezpieczeniu kadr dla polskiego przemysłu okrętowego mówił prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej

Są dwa powody, dla których system kształcenia przestał być tak skuteczny, jak był dawniej. Generalnie młodzież nie postrzega gospodarki morskiej, jako coś naprawdę atrakcyjnego na realizację swoich życiowych celów. Wymagane jest zbudowanie kultury postrzegania gospodarki morskiej, przemysłu okrętowego, działania na morzu, jako coś, co jest niebywale atrakcyjne. Trzeba zintegrować system kształcenia tak, aby można było reanimować szkoły zawodowe, aby technika były istotnymi elementami szkolenia, a także licea i szkoły wyższe, które mają realizować poszukiwanie tych talentów, elity technologicznej i intelektualnej – mówił rektor.

AL

Fot.: Sławomir Lewandowski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5664 4.6586
EUR 4.6581 4.7523
CHF 4.7862 4.8828
GBP 5.5355 5.6473

Newsletter