zagrożenie powodziowe

Aktualizacja map zagrożenia i ryzyka powodziowego od strony morza

Aktualizacja map zagrożenia i ryzyka powodziowego od strony morza

04 styczeń 2020

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wykonał przegląd i aktualizację map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza,...

Rozbudowa systemu monitoringu powodziowego

Rozbudowa systemu monitoringu powodziowego

12 luty 2019

Regionalny Zarząd Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku podpisał umowę na analizę możliwości rozbudowy funkcjonującego...