Inne

Regionalny Zarząd Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku podpisał umowę na analizę możliwości rozbudowy funkcjonującego obecnie Systemu Monitoringu Powodziowego (SMoRP).

Funkcjonujący w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku System Monitoringu Ryzyka Powodziowego (SMoRP), zostanie zanalizowany pod kątem możliwości rozbudowy. Szczegółowego przeglądu dokona firma zewnętrzna wyłoniona w przetargu. Koszt zadania to ok. 200 tys. zł. 

Podpisana umowa na zadanie pt. „Analiza systemu pozyskiwania informacji o zagrożeniu powodziowym na obszarze Żuław” przewiduje w ciągu sześciu miesięcy wykonanie następujących działań:

- Analiza istniejących punktów monitoringu wizyjnego wraz z oceną możliwości rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego rzeki Wisły o nowe punkty monitoringu;

- Analiza istniejących punków monitoringu telemetrycznego pozostających w dyspozycji RZGW Gdańsk wraz z oceną możliwości ich rozbudowy o nowe punkty monitoringu;

- Analiza istniejących punktów pomiaru poziomu wody nieposiadających pomiaru telemetrycznego (łaty wodowskazowe) pozostających w dyspozycji RZGW Gdańsk pod względem rozbudowy ich o urządzenia telemetryczne;

- Analiza możliwości i sposobu integracji systemów monitoringów działających w RZGW Gdańsk;

- Analizy wariantowe rozbudowy systemów pozyskiwania informacji o zagrożeniu powodziowym oraz przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia dla wybranego wariantu.

Pozyskana analiza wskaże kierunki w jakich będzie rozbudowywany System Monitoringu. Wykonawca rozbudowy systemu zostanie wyłoniony w kolejnym przetargu.

Umowa realizowana jest w ramach Projektu dofinansowanego przez Unię Europejską „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

rel (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5462 4.638
EUR 4.6551 4.7491
CHF 4.7767 4.8731
GBP 5.5067 5.6179

Newsletter