Stocznie, Statki

W środę, 20 marca 2024 r. o godzinie 12:00 w stoczni Remontowa Shipbuilding SA należącej do Grupy Kapitałowej REMONTOWA HOLDING SA odbędzie się uroczystość położenia stępki pod budowę piątego z serii niszczycieli min typu Kormoran II. Okręt w służbie będzie nosił nazwę ORP Rybitwa. Po przekazaniu go Polskiej Marynarce Wojennej w 2027 roku, wcielony zostanie do 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, bazującego w Świnoujściu.

Okręt budowany jest na podstawie umowy zawartej w czerwcu 2022 roku pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, a Konsorcjum, którego skład stanowią: lider - Stocznia Remontowa Shipbuilding SA oraz członkowie: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA (OBR CTM SA) i PGZ Stocznia Wojenna.

Przed trzema miesiącami - 19 stycznia br. odbyło się uroczyste cięcie blach, oznaczające symboliczny początek budowy okrętu. Położenie stępki jest kolejnym etapem procesu produkcyjnego, zapowiadającym rozpoczęcie montażu poszczególnych sekcji przyszłego okrętu.

Okręty typu 'Kormoran II' przeznaczone są do prowadzenia operacji w polskiej strefie ekonomicznej jak i misji w grupach taktycznych na Morzu Bałtyckim i Północnym (zespoły okrętów NATO, EU oraz wielonarodowych sił koalicyjnych).
Do głównych zadań należy między innymi:

  • poszukiwanie, klasyfikacja, identyfikacja, a także neutralizacja min morskich oraz innych obiektów i materiałów wybuchowych w akwenach morskich,
  • zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi na morskich szlakach komunikacyjnych,
  • nadzorowanie dna morskiego oraz zainstalowanej tam infrastruktury krytycznej.

rel (Remontowa Shipbuilding)

Fot.: Remontowa Shipbuilding

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.9281 4.0075
EUR 4.2235 4.3089
CHF 4.3078 4.3948
GBP 4.9363 5.0361

Newsletter