Stocznie, Statki

W czwartek, 4 czerwca 2020 roku odbyła się wideokonferencja ministrów ds. transportu państw UE. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej reprezentowała Anna Moskwa, podsekretarz stanu w MGMiŻŚ.

Przedmiotem nadzwyczajnego posiedzenia była wymiana poglądów w ramach postulowanej zrównoważonej i cyfrowej odbudowy sektora transportu oraz zwiększenia jego odporności na przyszłe kryzysy.

Pani Minister w ramach najpilniejszych działań zaapelowała o udzielenie szerokiej pomocy finansowej sektorom transportu wodnego i stoczniowego oraz dalsze zaangażowanie Unii na rzecz rozwiązania problemu podmiany załóg.

Ponadto podkreśliła, że obecna pandemia może stanowić również szansę dla przeobrażenia tych sektorów w nowej rzeczywistości, co wymaga jednak uwolnienia pełnego ich potencjału. W tym celu, minister przedstawiła katalog postulatów, które nie tylko przyczynią się do ich faktycznej odbudowy oraz uczynienia bardziej odpornymi, ale pozwolą również na uzyskanie przewag konkurencyjnych Europy jako lidera wyznaczającego światowe trendy.

Jednocześnie, zastrzegła, że przyjęte środki powinny chronić europejski jednolity rynek przed produktami i usługami realizowanymi bez poszanowania dla zasad neutralności klimatycznej i Europejskiego Zielonego Ładu.

Była to trzecia wideokonferencja Wysokiego Szczebla ministrów odpowiedzialnych za transport, poświęcona reakcji na sytuację wywołaną pandemią COVID-19.

rel (MGMiŻŚ)

Komentarze   

+3 Desperat
Trochę tak się czuję podejmując temat. Wiemy, że dyskutowali. O czym już mniej,jednak jeśli ma to się opierać o poszanowanie neutralności klimatycznej i zielonego ładu, to budzi to moje obawy. Do tego dochodzi walka o przewagi Europy nad obecnymi trendami.
Odwołując się do komunikatu Viking Supply Services z 25.10.2019 przytoczę odpowiedz dotyczącą ceny za 2 PSV z Remontowej...
"at a significant discount to the oryginal contract price"....Wyposażanie będzie trwało ponad rok.
A mimo to,należy westchnąć i powiedzieć, w końcu się udało. Czy tak ma wyglądać przyszłość ?
Jelśi chodzi o europejskie budownictwo okrętowe to jego przyszłość widzę w rozwoju infrastruktury maszynowej, elektroniki, okręty itd,
Budowa kadłubów to niestety druga liga. Absolutnie wszystkie wymienione kierunki widać w Norwegii, gdzie
klasycznych stoczni już brak,lub Niemiec, Francji czy Włoch.
Najważniejsze, ile i komu ARMATORZY zechcą zapłacić, a konkurencja ogromna.
05 czerwiec 2020 : 16:15 Mieczyslaw Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1