Prawo, polityka

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy wielokrotnie sygnalizowaliśmy o wzmożonej aktywności organów podatkowych względem marynarzy. Niestety w ostatnich tygodniach, pomimo pandemii Covid-19, mamy do czynienia z coraz większą ilością wezwań polskich marynarzy, którzy rozliczyli swoje zeznania podatkowe z ulgą abolicyjną w latach 2014-2016.

Warto zaznaczyć, iż wezwania te w większości dotyczą marynarzy, którzy otrzymali we wcześniejszych latach podatkowych pozytywne decyzje w zakresie ograniczenia poboru zaliczek m.in. w odniesieniu do pracy u norweskiego lub singapurskiego armatora

Urzędy Skarbowe, które obecnie najczęściej wzywają marynarzy to m.in.: US Sopot, US Lębork, US Słupsk, US Wejherowo, US Puck, I US Gdańsk, II US Gdańsk, III US Gdańsk, I US Gdynia, II US Gdynia, US w Kartuzach, US w Koszalinie, US w Kościerzynie, I US Poznań, US w Kwidzynie, US w Legnicy, US w Tczewie, US w Sierpcu, US w Starogardzie Gdańskim, I US w Szczecinie, US w Bolesławcu, US w Ostrowie Wielkopolskim, US w Rybniku.

W ostatnich tygodniach wezwano ponad 65 marynarzy, o których nam wiadomo, z całej Polski do złożenia wyjaśnień lub wszczęto w ich sprawach kontrole skarbowe lub po prostu wezwano ich do złożenia korekty PIT bez ulgi abolicyjnej.

Trudno określić jak dalej rozwinie się sytuacja, ale można odnieść wrażenie, że organy podatkowe zaczęły poszukiwać wszelkich możliwych punktów zaczepienia, żeby podważyć prawo do ulgi abolicyjnej, z którego skorzystali marynarze w latach wcześniejszych.

Co jest powodem wzmożonych działań organów podatkowych?

Pomijając oczywisty fakt, że z uwagi na różne państwowe programy pomocowe związane z pandemią Covid-19 organy podatkowe będą dużo bardziej fiskalnie nastawione do podatników, to jednym z kluczowych powodów tej wzmożonej aktywności Urzędów Skarbowych jest fakt, iż rok podatkowy 2014 przedawnia się z dniem 31 grudnia 2020 roku.

Warto przypomnieć, iż to właśnie w 2014 roku zaczęły w Polsce obowiązywać przepisy, które dały podstawę polskim marynarzom pracującym w określonych modelach zatrudnienia m.in u norweskich armatorów, do skorzystania z ulgi abolicyjnej w Polsce.

Kolejnym przyczynkiem do ww. kontroli skarbowych i czynności sprawdzających jest fakt, iż od dnia 01.01.2020 roku obowiązuje w polskim prawie podatkowym bardzo zawężająca i niekorzystna dla marynarzy definicja „komunikacji międzynarodowej” oraz „przewozu pasażerów lub ładunku”, którą Urzędy Skarbowe nieprawidłowo utożsamiają z definicją „transportu morskiego”.

Niestety zgodnie z moimi obawami, które artykułowałem wielokrotnie, organy podatkowe w toku prowadzonych postępowań próbują podważać fakt wykonywania transportu morskiego przez jednostki (szczególnie jednostki specjalistyczne lub statki sejsmiczne), na których marynarze pracowali w latach 2014-2016, co akurat w tych przypadkach jest i było zgodne z definicjami „transportu morskiego” zawartymi we właściwych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, błędnie odwołując się do definicji zawartych w noweli do PIT w zakresie tzw. „zwolnienia z PIT marynarzy”.

Powyższa praktyka jest nieprawidłowa z wielu względów m.in. chociażby z uwagi na fakt, iż organy podatkowe stosują definicje z aktu o niższej randze (ustawa) pomijając definicje zawarte w konwencjach międzynarodowych.

Co więcej, definicje „przeznaczoną” do zwolnienia z PIT dla marynarzy próbuje się stosować do stanów faktycznych, które miały miejsce przed obowiązywaniem ww. przepisów, co jest skrajnie nieprawidłową praktyką. Warto pamiętać, że ww. zawężające definicje dotyczą zupełnie innych regulacji prawnych, które rzekomo miały ułatwić życie polskim marynarzom i powinny być stosowane tylko i wyłącznie do tych marynarzy, którzy zawnioskowaliby o zwolnienie z PIT na zasadach określonych ww. nowelą w ustawie o PIT i to tylko od roku 2020.

Wezwania Urzędów Skarbowych naruszające RODO

Jak już wcześniej sygnalizowaliśmy, Urzędy Skarbowe w związku z prowadzonymi wobec marynarzy czynnościami sprawdzającymi lub prowadzonymi postępowaniami kontrolnymi stosują coraz bardziej niepokojące praktyki.

Otóż, organy podatkowe kierując do marynarzy wezwania do wyjaśnienia ich sytuacji podatkowej, poza prośbami o dokumenty, wzywają również niektórych marynarzy do ujawnienia danych innych kolegów (sic!), z którymi aktualnie wykonują, bądź wykonywali pracę na danym statku, co jest działaniem oczywiście niezgodnym z prawem (m.in. przepisy dot. RODO).  Ponadto, Urzędy Skarbowe wzywają marynarzy do podania informacji na temat podmiotu/armatora/pośrednika, który jest w posiadaniu danych personalnych innych marynarzy świadczących pracę na tym samym statku co podatnik.

Należy pamiętać, że kierowanie przez Urzędy Skarbowe do marynarzy tego rodzaju wezwań w zakresie informacji dotyczących ich kolegów z pracy stanowi oczywiste nadużycie i jest sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa, w tym ustawą o ochronie danych osobowych.

Wskazać należy, iż każdy z marynarzy powinien wyjaśniać przed organem podatkowym wyłącznie własną sytuację podatkową i w żadnej mierze nie jest obwiązany do przedkładania informacji o innych osobach.

Dodatkowo organy podatkowe pomijają fakt, iż ujawnienie przez marynarza danych osobowych innych osób/podmiotów może stanowić naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, co może skutkować dla danego marynarza utratą pracy oraz skierowaniem przeciwko niemu roszczeń ze strony armatora.

Bandera statku jako podstawa do wezwania marynarza przez Urząd Skarbowy?

Co ciekawe, niektóre Urzędy Skarbowe próbują poszukiwać podstaw do opodatkowania marynarzy przez pryzmat bandery statku, na którym marynarz wykonywał pracę. Taka praktyka jest oczywiście niezgodna z brzmieniem prawie wszystkich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i modelową konwencją OECD w zakresie podstaw opodatkowania marynarzy.

Można tylko domniemywać, iż jest to pokłosie noweli dotyczącej „zwolnienia z PTI dla marynarzy”, gdzie przesłanka bandery pojawia się jako jedna z podstaw do ewentualnego zwolnienia z PIT marynarza. Pamiętajmy, że przepisy te obowiązują od 2020 roku i dotyczą tylko ww. wąskiego zakresu regulacji.

Informacje od zagranicznych administracji skarbowych

W wielu przypadkach polskie organy podatkowe występują z zapytaniami dotyczącymi zatrudnienia polskiego marynarza w latach 2014-2016 do zagranicznych administracji skarbowych w celu weryfikacji poprawności rozliczeń marynarza w ww. okresie w Polsce. Warto zauważyć, iż w niektórych sprawach zakres ww. zapytań jest w mojej ocenie dalece wybiegający poza uprawnienia wynikające z przepisów w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowej.

Niestety w efekcie otrzymanych odpowiedzi z zagranicy Urzędy Skarbowe bardzo często wszczynają postępowania sprawdzające lub kontrole skarbowe względem marynarzy.

Co ciekawe, w kilkunastu sprawach doszło do wszczęcia czynności sprawdzających nawet wtedy, gdy informacje uzyskane z zagranicy były korzystne dla marynarzy. Państwa, które przesyłają do Polski informacje o polskich podatnikach uzyskujących dochody zagranicą to m.in.: Norwegia, Dania, Holandia, Wielka Brytania, Singapur, Kanada, Szwecja, Niemcy etc.

Podsumowanie

Reasumując, należy wskazać, iż na przestrzeni ostatnich tygodni organy podatkowe zdecydowanie zaktywizowały swoje działania kontrolne względem marynarzy. Do Kancelarii zgłasza się tygodniowo po kilku wezwanych marynarzy w sprawach, które wydawały się do niedawna oczywiste.

Rekomendujemy, aby przed skontaktowaniem się z Urzędem Skarbowym w związku z jakimkolwiek wezwaniem zweryfikować swoja sytuację prawno-podatkową.

Ponownie przypominamy, iż marynarze muszą pamiętać o tym, iż wszelkie argumenty i dokumenty, które należy wnieść w toku ww. postępowań wszczynanych przez organy podatkowe należy przedstawić na jak najwcześniejszym etapie postępowania przed Urzędem Skarbowym, a nie dopiero w ewentualnym odwołaniu, dlatego też odradzamy samodzielny kontakt z organami podatkowymi.

Podkreślić należy, iż Samodzielny kontakt marynarza z organem podatkowym może bardzo poważnie skomplikować późniejsze budowanie linii obrony marynarza w przypadku negatywnych wyników czynności sprawdzających, które mogą prowadzić finalnie do faktycznego opodatkowania marynarza.

Każdy marynarz wezwany przez Urząd Skarbowy chcąc zabezpieczyć swój interes prawno-podatkowy powinien skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika w kontakcie z US. Warto również zauważyć, iż Urzędy Skarbowe coraz chętniej sięgają do przepisów kodeksu karnego skarbowego, aby karać grzywnami lub mandatami marynarzy, którzy nie złożyli zeznań podatkowych lub nieprawidłowo, w ocenie organu, się rozliczyli lub poświadczyli przed organem nieprawdę.

Przypominamy, iż 7-dniowy termin zakreślony w wezwaniu do złożenia wyjaśnień lub korekty zeznania jest terminem instrukcyjnym, który można wydłużyć np. powołując się na przebywanie zagranicą, pandemię Covid-19 lub potrzebę zebrania dokumentacji.

Zespół Kancelarii obsługuje marynarzy na terenie całej Polski w zakresie reprezentacji marynarzy przed organami podatkowymi. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Radca prawny - Mateusz Romowicz

kancelaria-gdynia.eu

facebook.com/Legal.Marine.Mateusz.Romowicz

Autor jest radcą prawnym w Kancelarii Radcy Prawnego Legal Consulting - Mateusz Romowicz.

+26 G...a nie abolicja
Mnie wezwał sopocki finansowy i to od razu za kilka lat chcą kasę. Mam niby wszystko dobrze rozliczone i nie zabrali zaliczek, a teraz sobie wymyślili że mój statek nie był w transporcie i mam płacić podatki za 3 lata!!!! Co to k....jest! Mam przecież decyzje że ulga się należy!!! No ale kasa im musi się zgadzać.zbierają na te wszystkie tarcze i 500+, a ja nic z tego nie dostałem..chory kraj i tyle! Nikogo nie obchodzi, że siedzę w domu 7 miesiąc i nie pracy przez koronawirusa. Dlaczego związki nie pomogą marynarzom albo nie zgłoszą się do rządu z takim projektem?!!
18 czerwiec 2020 : 08:02 Marinero | Zgłoś
-2 TYLKO KONFEDERACJA!!!
DLATEGO TYLKO KONFEDERACJA!!!
19 czerwiec 2020 : 00:11 Seafarer82 | Zgłoś
+12 mam to samo co kolega.
W moim przypadku o Ulgę Abolicyjną za 4 mieś kontrakt występowała Kancelaria Prawna.Ulgę US przyznał.Miałem jeszcze dochód w kraju i też Kancelaria to rozliczyła w rozliczeniu PIT.Zapłaciłem podatek od tego.Wszystko było O.K.przez 4 lata.Nagle wzywa mnie US i chcą abym zrzekł się przyznanej Ulgi Abolicyjnej i zapłacił pełny podatek z odsetkami.Prawnicy twierdzą,ze to jawne wymuszanie wbrew prawu.Jeszcze US straszy,że mnie i rodzinie zabiorą wszystko do zera, dodatkowo mnie zamkną na lata jako przestępcę podatkowego.Po tym rzuciłem pływanie już 4 lata nie pływam.Modle się o wojnę domowa w tym kraju.Taki kraj trzeba zniszczyć i tych ludzi.Może się doczekam.Bóg modłów powinien wysłuchać tym bardziej,ze nie jestem osamotniony w tym pragnieniu.A sprawa z US cały czas w toku.
18 czerwiec 2020 : 12:38 Oficer | Zgłoś
-1 TYLKO KONFEDERACJA
Witam Pana,
to straszne co Pan tutaj napisał. Strasznie mi przykro, że nasz Naród Polski jest jednak głupi. Po ostatnich 30 latach stwierdzic mozna - i to twierdze - że my jednak głupim Narodem jesteśmy - wybieramy przez te wszystkie lata tych samych ludzi - te same partie. Ludzie macie dzisiaj wybór - wybierzcie nowa Sile - chocby Pana Holownie, czy Bosaka ,a nie znowu cala opozycja bedzie wybierac nowego wyzwoliciela narodu z ramienia PO. Po prostu powtórka z historii. Czasem mi wstyd ,ze jestem Polakiem, czas sie wyprowadzac z tej naszej "Pieknej Krainy" ....
Po tym co Pan tutaj napisał jest dla mnie tylko motywacją , aby z tego kraju uciekać.
19 czerwiec 2020 : 00:18 Seafarer82 | Zgłoś
+3 Banaś ogłuszył US ale już działa PiS
Najpierw pojechali po importerach 2x kontrola +kontrola kontrolującego, niewiele znaleźli i uszczelnienie to lipa. Teraz marynarze bo mają kasę? Nie patrzą że statki stoją i pracy brak. Jeszcze żebyś kumpli p*****ł. To nie grupa docelowa więc trzeba zgnębić i obrabować. To jest PiS ideologia stosowana wypompowali kasę, kradną i napuszczają służby państwowe na ludzi.
18 czerwiec 2020 : 17:27 Stan | Zgłoś
+9 " Ja jesli ukradne ide do wiezenia, wy mozecie nawet zabic- nic to nie zmienia"
Pytanie do Kierownictwa Urzedu Skarbowego:
Gdzie bylliscie w czasie kiedy Amber Gold okradal ludzi i transferowal forse za granice? No gdzie???!
Gdzie byliscie jak walki na VAT robiono ???!
Mafie paliwowe, FOZZ ???!
Pognebic Kowalskiego, co zycie w izolacji spedza i wylewa pot, by zapewnic byt Rodzinie. Tak, tu wykazujecie czujnosc i selektywnosc jak Policja, co wylapuje pieszych przechodzacych na czerwonym swietle.
Bravo, nic tylko klaskac .
Sovieticus, sovieticus, bolshevicus !!!!!
18 czerwiec 2020 : 22:57 Cuba Libre | Zgłoś
0 welcome to poland
ale o co wam chodzi ? przecież to wina społeczeństwa które wybiera sobie lichwiarzy, cwaniaków, bandziorów, łapówkarzy do sejmu i senatu, po co w PL prawo ma być normalne i dla obywatela ? no właśnie po to aby było tak jak jest , kolesie 89' wiedzą co robią, a głupi naród daje się manipulować i okradać i napuszczać jeden na drugiego, marynarze ? to złodzieje, niech płacą do US przecież zarabiają setki tysięcy złp, mają domy, Cadlilaki i Porszaki , złote kiety, dolary, palą cygara i popijają koniak do pana Martela , tak myśli 90% tego głupiego społeczeństwa
21 czerwiec 2020 : 09:27 007 | Zgłoś
0 po pierwsze prewencja
W JEDNOSCI SILA. MARYNARZE TO SPORA GRUPA DO TAKIEJ SILY. DLATEGO POWINNISMY SIE ZJEDNOCZYC I BRONIC RAZEM, TYLKO TAK.
ZWIAZEK ZAWODOWYCH MARYNARZY - TU POTRZEBNA INICIATYWA. INNE ROZWIAZANIE TO ZLECENIE TAKIEJ USLUGI KANCELARII (POZEW ZBIOROWY ITP. ZALEZY OD SYTUACJI)

INNA SPRAWA - LEPIEJ ZAPOBIEGAC. ZAWSZE MIEC DOKUMENTY NA TAKIE SPRAWY JAK TRANSPORT MIEDZYNARODOWY CZY SAMA DEFINICJA STATKU TYPU CARGO ITP.
KIEDYS BYLO TAK, ZE OBOWIAZYWALA REGULA 183 DNI I TO BYLO DOBRE.
DO DZIS REGULA TA OBOWIAZUJE W KILKU KRAJACH EUROPY. PEWNYM ROZWIAZANIEM JEST ZMIANA REZYDENCJI NA KRAJ Z TEJ GRUPY. TO KRAJE, KTORE WIEDZA, ZE KORZYSTNIEJ JEST, GDY MARYNARZE ZOSTAJA I INWESTUJA SWOJE PIENIADZE U NICH.
29 czerwiec 2020 : 07:14 Obywatel_Marynarz | Zgłoś
0 nie jestem z branzy..
Nie jestem z branzy, znaczy marynarzem, zajmuje sie prawem morkim towarow, powiem tak:
Dziwi mnie fakt,ze niby zyjemy w kraju gdzie powinno byc domniemanie niewinnosci, ludzie ida do US skladaja zeznanie ,dostaj ulge, po 5 latach US skarbowy zmienia zdanie.
Prawo nie dziala wstecz, ale urzad , zmienia zdanie. Swoim skromnym zdaniem, to urzad skarbowy jest przestepca i sprawa nadaje sie do Sztrasburga!!!
11 lipiec 2020 : 09:58 Stefan | Zgłoś
0 cd
Przyjrzalem sie modelowi umow OECD, term~internationa marine trafic~ means any traffic which is not limited to the area of one of contracting countries~ wiec o co kaman??
komunikacja miedzynarodowa, czy zegluga, ktos czasem w niektorych umowach tlumaczy jako transport, tylko to taki sam transport jak przewoz tych ludzi, pracownikow, nikt nie pisze w umowach ,ze statek ma wozic pasazerow ,ziemniaki czy kontenery!!!
Urzad skarbowy najpierw wabi ludzi , ktorzy pod przyzwoleniem prawa wybieraja taki statek a nie inny zeby potem ich zlupic-to przestepstwo.To tak jakbym podatkowal inaczej pilota czarterowego lotu Polska - Meksyk a inaczej cargo lotu Polska Meksyk mimo,ze porty zawiniecia w ciagu roku wykazuja ,ze uprawia zegluge miedzynarodowa.

Podziekujcie wyborca. Zwiazki Zawodowe jesli macie powinny sprawe naglosic.
Zreszta model OECD umowy jest wyzej niz jakas ustawa nie zwiazana a tematem z 2020 gdzie uszczupliwa wewn. slowo transport....

Spedytor
11 lipiec 2020 : 10:01 Stefan | Zgłoś
0 tez w temacie
Model umowy o unikaniu podwojnego opadkowania mowi wprost: jesli statek nie plywa tylko i wylacznie na wodach terytorialnych np. Norweskich albo tylko na wodach Polskich to w przeciwnym razie jest inernational marine trafic.
Uzywanie slowa transport powylujac sie na definicje z 18go wieku w kontekscie tych przepisow ( kiedys byl tytanic i zaglowece, oraz transportowece)nie bylo rurociagow na dnie morskim itp. jest absurdalne. Sprawa nadaje sie do KE.
Glosujecie dalej na partie socjalistyczno ludowa, ktora rozdaje 13tki ,14tki plusy itp.a dlug publiczny probuje niwelowac skupem obligacji 0.5% przy inflacji 3.5% inaczej powodujac galupujaca inflacje przez dodruk pieniadza.
A elektorat niczym Grecy glosujacy na partie Greska Syriza latami powtarzali:
skoro Ci daja to tamci kradli.....
11 lipiec 2020 : 10:01 do Stefana | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.9293 4.0087
EUR 4.2181 4.3033
CHF 4.3136 4.4008
GBP 4.9311 5.0307

Newsletter