Prawo, polityka

Komisja Europejska przedstawiła w poniedziałek wytyczne dla państw UE, które mają zapewnić, że pracownicy krytycznych sektorów będą mogli swobodnie przekraczać granice. Bruksela chce, by wśród nich znaleźli się też pracownicy sezonowi w rolnictwie. 

Marynarze nie są uznawani, niestety, za pracowników "krytycznych sektorów", mimo, że od żeglugi zależy utrzymanie sprawności światowej gospodarki. Według różnych źródeł i kryteriów transport morski stanowi od 75 do 90 procent wszystkich ruchów masy towarowej w handlu międzynarodowym.

Marynarze mają obecnie wielkie problemy z powrotami do domów i dostaniem się na statki w celu rozpoczęcia nowych kontraktów. Skazani są na przedłużenia kontraktów. Związki zawodowe marynarzy i morskie i żeglugowe organizacje profesjonalne oraz związki pracodawców i branżowo-armatorskie domagają się od rządów i organizacji międzynarodowych uznania marynarzy za pracowników sektora krytycznego.

Zamknięcie granic zewnętrznych dla podróży, które nie są niezbędne, a także wprowadzenie przez niektóre stolice kontroli, czy obowiązkowej kwarantanny po przyjeździe z zagranicy mocno skomplikowało życie osobom pracującym w innych krajach. Obostrzenia, które państwa UE wprowadziły, by zahamować rozprzestrzeniania się koronawirusa uderzają w wiele sektorów gospodarki.

Niektóre rządy krajowe wprowadziły kontrole na granicach wewnętrznych. Ale półtora miliona osób w UE mieszka w jednym kraju, a pracuje w innym. Muszą przekroczyć granicę, aby iść do pracy. Miejsca pracy wielu z tych osób są ważne dla nas wszystkich, aby przetrwać kryzys. Właśnie dlatego dziś publikujemy praktyczne rady dla rządów krajowych dotyczące pracowników mobilnych w UE - powiedziała w przesłaniu wideo przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczą zwłaszcza zatrudnionych w zawodach o krytycznym znaczeniu dla walki z pandemią. Chodzi między innymi o osoby pracujące w sektorze opieki zdrowotnej, w sektorze spożywczym oraz w innych obszarach usług, takich jak opieka nad dziećmi, czy osobami starszymi.

Tysiące kobiet i mężczyzn, którzy ciężko pracują, aby zadbać o nasze bezpieczeństwo i zdrowie, i aby zapewnić nam żywność, muszą przekraczać granice UE w drodze do pracy. Naszym wspólnym obowiązkiem jest dopilnowanie, aby nie utrudniać im przemieszczania się, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich środków ostrożności ograniczających rozprzestrzenianie się pandemii - zaznaczył cytowany w komunikacie KE komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit.

W wytycznych KE określiła kategorie pracowników, którzy wykonują zawody o kluczowym znaczeniu i dla których swobodne przemieszczanie się w obrębie UE uważane jest za niezbędne.

Poza pracownikami ochrony zdrowia są to też naukowcy w przemyśle związanym ze zdrowiem, osoby niezbędne do instalacji urządzeń medycznych o krytycznym znaczeniu, strażacy i policjanci, pracownicy transportu, a także osoby zatrudnione w sektorze spożywczym. Zbiór przedstawiony w dokumencie nie jest zamknięty.

KE zwróciła się do państw członkowskich, żeby wymieniły między sobą informacje w sprawie pracowników sezonowych, zwłaszcza w sektorze rolniczym, tak by ustalić jakie są potrzeby oraz określić procedury zapewniające bezproblemowe przemieszczenie się takich osób.

W pewnych okolicznościach pracownicy sezonowi w rolnictwie pełnią funkcje o krytycznym znaczeniu dla zbiorów, sadzenia i pielęgnacji roślin. W takiej sytuacji państwa członkowskie powinny traktować tych pracowników jako pracowników o znaczeniu krytycznym - podkreśliła KE.

Bruksela chce, żeby państwa członkowskie ustanowiły nieobciążające i szybkie procedury, by zapewnić możliwość płynnego przekraczania granicy pracownikom przygranicznym. Aby zadbać o bezpieczeństwo dopuszczane mają być "proporcjonalne, wyrywkowe kontrole sanitarne".

W wytycznych podkreślono, że państwa członkowskie powinny zezwolić na dalsze przekraczanie granic przez pracowników przygranicznych, o ile praca w danym sektorze jest w przyjmującym państwie członkowskim nadal dozwolona. Kraje UE mają w ten sam sposób traktować pracowników transgranicznych i pracowników krajowych.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka

+11 zapytam
(Marynarze nie są uznawani, niestety, za pracowników "krytycznych sektorów", )zaś pracownicy sezonowi ktorzy na gwałt potrzebni są w Niemczech do zbierania szparagów mają być uznani takowymi?!!
31 marzec 2020 : 06:19 Walenty | Zgłoś
+3 odpowiem
W Holandii polski pracownik przy zbiorach już nie jest strategiczny. Jego zwalnia sie" od ręki " . W Niemczech takiego " strategicznego " jak załapie niemieckiego wirusa odesłać do Polski...na kwarantanne i leczenie.Myślę że na zaproszenie pani Kanclerz zjechało na tyle dosyć gości aby zbiory szparag i inne wymienione prace zostały wykonane. Oczywiście przez mieszkających w vaterlandzie. Nie ma problemów z przekraczaniem,rozwlekaniem czy eksportem wirusa ...""Tysiące kobiet i mężczyzn, którzy ciężko pracują, aby zadbać o nasze bezpieczeństwo i zdrowie, i aby zapewnić nam żywność.." Niech zostaną w domu i zadbają najpierw o swoje bezpieczeństwo i życie . ..."Poza pracownikami...." Proszę proszę, pełny drenaż siły roboczej z krajów ościennych. Jak uderzy to w interes ojczyzny to wprowadzi się w UE stosowną dyrektywę ...a to na kierowców,a to na hydraulików a to na.. - zbiór otwarty.
Pytanie szekspirowskie ..UE to Niemcy czy też Niemcy to UE ?
31 marzec 2020 : 12:19 hiro | Zgłoś
+4 Czy mowa o wytycznych zamieszczonych na stronie komisji ?
The continued free movement of all workers in critical occupations is essential,
including both frontier workers and posted workers. Member States should allow
workers to enter the territory of the host Member State and have unhindered access to
their place of work if they exercise in particular one of the following occupations:
 Transport workers
 Airline pilots
 Maritime and inland navigation workers;
 Fishermen;
 Staff of public institutions, including international organisations, in critical
function.
31 marzec 2020 : 13:07 Informacja | Zgłoś
0 Wyjaśnienie
Proszę Państwa,

artykuł opisuje wytyczne z dnia 16/03/20, w których faktycznie pominięto marynarzy. Natomiast dnia 23/03/20 został wydany komunikat Komisji Europejskiej w sprawie implementacji wspomnianych wytycznych. W komunikacie tym uznano już natomiast marynarzy jako pracowników transportu międzynarodowego.
01 kwiecień 2020 : 17:59 Łukasz777 | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter