Prawo, polityka

Rusza konkurs Agencji Rozwoju Pomorza. To pierwszy konkurs, w którym firmy mogą zyskać kompleksowe wsparcie, nie tylko na badania, ale również na wdrożenie konkretnych rozwiązań. Dofinansowanie może pokryć nawet 80 proc. kosztów. Nabór wniosków rozpocznie się 15 lutego 2019 r. Dofinansowanie otrzymają projekty z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, czyli m.in. z sektora morskiego.   

Do podziału pomiędzy pomorskie firmy jest 100 mln zł. – Wykorzystując możliwości, jakie daje Komisja Europejska podjęliśmy decyzję rozszerzenia finansowania projektów. Oznacza to, że w jednym wniosku można ubiegać się o środki na opracowanie innowacyjnego produktu oraz jednocześnie na uruchomienie jego produkcji - wyjaśnia Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Ważne jest również to, że w regulaminie konkursu nie została określona maksymalna kwota, jaką może otrzymać przedsiębiorca. – Procentowy udział środków unijnych zależy od typu projektu i może sięgać nawet do 80 proc. kosztów - dodaje marszałek.

W konkursie wystartować mogą firmy, które rozpoczynają nowe projekty, ale również te które kontynuują działalność badawczą. Partnerami firm biorących udział w konkursie mogą być izby gospodarcze, klastry czy szkoły wyższe. Komisja oceniająca wnioski szczególną uwagę będzie zwracać na projekty zmniejszające emisję zanieczyszczeń i zużycia energii, które realizowane będą w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. – Dofinansowanie otrzymają projekty z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Warto na to zwrócić uwagę, ponieważ wsparcie ma jednocześnie wzmocnić kluczowe obszary gospodarki regionu. Należą do nich branża morska, sektor IT czy technologie medyczne – wyjaśnia Jacek Zwolak, dyrektor Agencji Rozwoju Pomorza.

Jednostki naukowe i firmy mogą zyskać dofinansowanie między innymi na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych. Pieniądze można będzie przeznaczyć na wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej własnych rozwiązań technicznych. Dotacje można również wydać na zakup patentów czy licencji. W konkursie można także zgłosić projekty budowy i modernizacji laboratoriów i działów badawczo-rozwojowych. 

Aplikacje konkursowe można składać od 15 lutego 2019 r. Szczegółowe informacje oraz procedura konkursowa na stronie Agencji Rozwoju Pomorza.  

rel (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter