Prawo, polityka

Komisja Europejska ogłasza odliczenia od kwot połowowych przyznanych na rok 2013

Komisja Europejska podała dzisiaj do wiadomości wysokość odliczeń od kwot połowowych na 2013 r. przydzielonych tym państwom członkowskim, które zadeklarowały przekroczenie przyznanych im kwot na rok 2012. Takie coroczne odliczenia pozwalają Komisji szybko zareagować na szkody wyrządzone stadom w wyniku przełowień w roku poprzednim i zapewnić zrównoważone wykorzystywanie przez państwa członkowskie wspólnych zasobów ryb.

Maria Damanaki, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, stwierdziła: „Ponieważ już teraz działamy na rzecz wdrożenia zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa, naszym priorytetem jest zapewnienie jednakowego wobec wszystkich rygorystycznego i uczciwego egzekwowania przepisów. Dostrzegam spadek całkowitej masy przełowienia w stosunku do ubiegłego roku i będę dążyć do tego, aby stał się on długoterminową tendencją. Dążenie to będzie elementem naszych działań podejmowanych wciąż w celu egzekwowania przepisów dotyczących kontroli, które mają zasadnicze znaczenie dla powstrzymania przełowienia i zapewnienia długoterminowej trwałości stad ryb w Europie”.

Odliczeń od kwot dokonuje się w odniesieniu do stad przełowionych w poprzednim roku, a dalsze odliczenia następują w przypadku wielokrotnego przełowienia, przekroczenia kwot o ponad 5 proc. lub jeżeli dane stado jest objęte planem wieloletnim.

Jednakże jeżeli państwo członkowskie nie dysponuje kwotą, z której mogłoby zrekompensować przełowienie, stosowne ilości zostaną odliczone od kwoty połowowej z alternatywnego stada w tym samym obszarze geograficznym z uwzględnieniem konieczności unikania odrzutów w połowach wielogatunkowych. Decyzje o odliczeniach w odniesieniu do innych stad zapadną po konsultacjach z zainteresowanymi państwami członkowskimi i zostaną opublikowane w oddzielnym rozporządzeniu jeszcze w tym roku.

Kontekst

Podstawę prawną odliczeń stanowi rozporządzenie (WE) nr 1224/2009. Nakazuje ono Komisji dokonanie odliczeń od przyszłych kwot przydzielonych tym państwom członkowskim, które przełowiły stada. W celu zapewnienia trwałości stad stosuje się pewne mnożniki określone w art. 105 ust. 2 i 3 rozporządzenia.

Więcej informacji

Pełny wykaz odliczeń od kwot na 2013 r. można znaleźć: tutaj

Pełny wykaz odliczeń od kwot na 2012 r. znajduje się w komunikacie prasowym IP/12/874

Źródło: Komisja Europejska

1 1 1 1

Newsletter