Porty, logistyka

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zamierzamy przeznaczyć ok. 1 mld zł na rozwój transportu intermodalnego - zapowiedział Stefan Jarecki z Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. W intermodalu ministerstwo upatruje szans na rozwój transportu kolejowego.

- Biorąc pod uwagę niski udział kolei w przewozach ładunków, upatrujemy wizji rozwoju transportu kolejowego w przewozach intermodalnych. Rolą administracji jest stworzenie warunków ku temu, aby transport intermodalny mógł się rozwijać - mówił przedstawiciel resortu infrastruktury podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Jak ocenił, obecnie na drodze rozwoju transportu łączonego stoją bariery o charakterze technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym. Dotyczą one infrastruktury liniowej i punktowej, terminali, czy stawek opłat za dostęp. Dlatego w pierwszej kolejności ministerstwo zamierza opracować program pomocowy dla tego rodzaju transportu. - W ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zamierzamy przeznaczyć ok. 1 mld zł na rozwój transportu intermodalnego. To działanie w Ministerstwie jest bardzo zaawansowane. Obecnie jesteśmy na etapie rozmów z Komisją Europejską - mówił Stefan Jarecki.

Program ma odpowiadać na konkretne problemy tj. niewystarczająca liczba terminali, małe zdolności przeładunkowe, kłopoty z infrastrukturą dostępową (drogową i kolejową) do terminali, zbyt małe możliwości składowe, czy przestarzały park taborowy.

- Postanowiliśmy inaczej podejść do tego instrumentu wsparcia w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej i go rozszerzyć - mówił Jarecki. Wspomniane rozszerzenie ma się odnosić między innymi do dedykowanej infrastruktury dostępowej do terminali oraz do taboru.

- Kolejną nowością jaką staramy się wprowadzić jest zwiększenie intensywności wsparcia do 50 proc. kosztów kwalifikowanych - poinformował dyrektor Departamentu Kolejnictwa w MIB.

Za przyznawanie środków beneficjentom w ramach tego programu będzie odpowiedzialne Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Jak mówił przedstawiciel resortu, CUPT planuje ogłoszenie konkursu na trzeci kwartał tego roku.

Zgodnie z założeniami rządu, do 2020 roku udział transportu intermodalnego powinien wzrosnąć z obecnych 4-5 proc., do 6 proc. - Mam nadzieję, że dzięki realizacji tych działań i stopniowemu niwelowaniu barier, to założenie zostanie przekroczone - powiedział Stefan Jarecki. 

1 1 1 1

Źródło: