Porty, logistyka

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście ogłosił przetarg na wykonanie koncepcji dla zadania obejmującego przystosowanie infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji lokalizacyjno-programowej, która wskaże lokalizację, możliwości wariantowania inwestycji, zakres robót oraz szacunkowe koszty inwestycji. Będą one podstawą do wykonania raportów środowiskowych, dokumentacji technicznej i studium wykonalności.

Maksymalny termin realizacji zamówienia, wymagany przez zamawiającego to 31 lipca 2014 roku. Termin ten nie obejmuje uzgodnienia analizy nawigacyjnej z Urzędem Morskim oraz uzyskania pozwolenia resortu infrastruktury na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich.

Warunkiem dopuszczenia wykonawcy do składania ofert jest złożenie w formie papierowej wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 23 stycznia tego roku.

 

1 1 1 1

Źródło: