Offshore

Viking Supply Ships, szwedzki operator statków offshore, poinformował, że aktywność na rynku serwisowców była w pierwszym kwartale roku słaba ze względu na utrzymujący się niski poziom inwestycji w przemyśle naftowym i gazowym, a także sezonowo niski popyt. Spółka spodziewa się jednak większej aktywności oraz nieco wyższych stawek i stopnia wykorzystania floty w sezonie letnim, a także korzyści z niedawnego wzbogacenia swojej floty o dwa zaopatrzeniowce górnictwa morskiego z napędem dwupaliwowym zbudowane w Polsce.

Od dawna armatorzy, szczególnie w okresach panowania wysokich cen ropy naftowej (a więc i paliw okrętowych) poszukiwali statków bardziej ekonomicznych, spalających mniej paliwa. Oznaczało to zazwyczaj statki nowsze, na których zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne w zakresie napędu i efektywności energetycznej.

Jednak w ostatnich latach, nawet przy niskich cenach paliw okrętowych, poszukiwane są statki ekonomiczne (spalające mniej paliwa) lub na inne sposoby pomagające w osiąganiu celu ograniczenia emisji substancji szkodliwych i gazów cieplarnianych, co wymuszają nowe przepisy nakładane na żeglugę.

Ostatnio również ze strony klientów armatorów, czyli nadawców ładunków, zleceniodawców prac specjalistycznych na morzu czy czarterujących (wynajmujących) statki, powstaje presja ukierunkowana na wybór statków bardziej przyjaznych środowisku. Statki starsze, emitujące więcej substancji szkodliwych i z większym śladem węglowym pozostają bez zatrudnienia, zwłaszcza w sektorach, w których występuje największa nadpodaż tonażu, np. offshore, a jeśli je znajdują, to skazane są na niższe stawki czarterowe.

Potwierdził to ostatnio szwedzki operator jednostek offshore, będący świeżo po odbiorze dwóch zaawansowanych, przyjaznych środowisku statków typu PSV (platform supply vessels), dostarczonych przez stocznię Remontowa Shipbuilding SA (budowę statków kończyła na jej zlecenie Gdańska Stocznia Remontowa S.A.):

"Pierwszy kwartał roku jest zwykle dotknięty sezonowo niską aktywnością na Morzu Północnym, a przy utrzymującym się niekorzystnym wpływie pandemii COVID-19 dotyczyło to również 2021 roku. W ciągu kwartału wystąpiły krótkie okresy z bardziej aktywnym rynkiem, w których stawki i wykorzystanie uległy poprawie. Jednak w sumie poziom przychodów pozostał na niskim i niezadowalającym poziomie" - powiedział Trond Myklebust, prezes spółki Viking Supply Ships AB.

Przychody spółki w pierwszym kwartale wyniosły 70 mln koron szwedzkich (8,8 mln USD), co porównuje się do przychodów w wysokości 70 mln SEK (8,4 mln USD) w pierwszym kwartale 2020 r. Wynik spółki po opodatkowaniu okazał się stratą w wysokości 42 mln SEK (5 mln USD), w porównaniu do straty 78 mln SEK rok wcześniej (9,4 mln USD).

Spółka Viking Supply Ships podała, że średnia stawka czarterowa dla jej floty statków w I kw. wyniosła 30 400 USD (wobec 31 300 USD w poprzednim roku), a średnie wykorzystanie wyniosło 42 proc., co oznaczało wzrost od poziomu 31 proc. w I kw. 2020 r.

Grupa, która posiada flotę lodołamaczy, AHTS (wielozadaniowych holowników offshore i statków do obsługi kotwic jednostek trzecich) oraz PSV (zaopatrzeniowców), w pierwszym kwartale odebrała ze stoczni Remontowa SA pierwszy z dwóch statków PSV z klasą lodową - Coey Viking

Dostawa tych dwóch statków (dual fuel PSV - battery power - 980 m² deck - DP2 - clean design - ice 1C - FiFi II, oilrec and standby) oznacza ponowne wejście grupy Viking Supply Ships w segment PSV.

"Statki te to duże PSV o wysokiej specyfikacji (tzn. zaawansowane techniczne i bogato wyposażone - red.), z napędem dwupaliwowym (diesel / LNG) i hybrydowym elektrycznym. Dzięki zmniejszonemu śladowi węglowemu, statki stanowią atrakcyjny dodatek do floty Grupy. Coey Viking został zatrudniony w czarterze na czas przez Wintershall na norweskim szelfie kontynentalnym i rozpoczął pracę od razu po przybyciu na Morze Północne w lutym" - poinformowała spółka Viking Supply Ships.

Drugi statek, Cooper Viking, został dostarczony przez tę stocznię po pierwszym kwartale - w połowie kwietnia. Jeszcze przed przekazaniem, statek miał podpisany kontrakt terminowy z Vår Energi na norweskim szelfie kontynentalnym, a jego zatrudnienie zaplanowano od czerwca. Przez krótki okres przed rozpoczęciem realizacji kontraktu z Vår Energi, statek ten będzie działał na rynku spot.

Chociaż przychody w pierwszym kwartale nie były zadowalające, Myklebust odnotował poprawę cen ropy naftowej w tym kwartale (stanowiące podstawy rynku), jak również innych kluczowych wskaźników finansowych.

"Ropa gatunku Brent jest obecnie notowana w przedziale 65-70 USD za baryłkę, a akcje firm związane z surowcami energetycznymi wykazały wyraźną poprawę w całym kwartale. Cena ropy naftowej jest historycznie najważniejszym pojedynczym czynnikiem napędzającym rynek OSV (serwisowców offshore), ponieważ wpływa na poziom inwestycji w globalnym przemyśle naftowym i gazowym" - powiedział.

Mówiąc o dostawie nowych statków PSV, dokończonych i wyposażonych w Gdańskiej Stoczni Remontowa SA, Myklebust stwierdził:

"Dzięki swojemu przyjaznemu dla środowiska profilowi (napęd dwupaliwowy i możliwości związane z napędem hybrydowym przynoszące zmniejszenie śladu węglowego), mamy silne przekonanie, że te statki będą udanym przedsięwzięciem dla grupy. Przekonanie to jest dodatkowo wzmocnione przez zapewnienie obu statkom kontraktów okresowych u klientów dziających na norweskim szelfie kontynentalnym już przed przekazaniem przez stocznię.
Pandemia utrzymywała się przez cały I kwartał i chociaż programy szczepień postępują w coraz szybszym tempie, COVID-19 prawdopodobnie nadal będzie miał znaczący wpływ na działalność gospodarczą przez cały 2021 rok. Ponieważ dystrybucja szczepionek znacznie wzrasta z każdym miesiącem, szacuje się, że ograniczenia w podróżowaniu mogą zostać znacznie złagodzone już w ciągu całego tego lata. Oczekuje się, że będzie to miało pozytywny wpływ na ogólną sytuację gospodarczą, a w szczególności będzie napędzać popyt na ropę i gaz, co z kolei jest pozytywnym wskaźnikiem dla naftowo-gazowego przemysłu offshore".

Stwierdził także, iż jest prawdopodobne, że działalność w segmencie OSV pozostanie przygaszona również w 2021 roku ze względu na długie cykle planowania w branży.

"Istotne jest również, aby armatorzy nadal wykazywali się dyscypliną w zakresie powsztrzymywania się przez zbyt pochopną reaktywacją statków wyłączonych z eksploatacji, ponieważ może to potencjalnie utrudnić ewentualne ożywienie rynku. Przy oczekiwaniach niewielkiego wzrostu liczby aktywnych platform wiertniczych, rynek Morza Północnego wychodzi z dołka rynkowego powoli" - powiedział Myklebust.
"Sezon letni charakteryzuje się zazwyczaj większą aktywnością na rynku, co powinno skutkować nieco wyższymi stawkami i wyższym stopniem wykorzystania w nadchodzących miesiącach. Grupa będzie nadal koncentrować się na pozyskiwaniu długoterminowych kontraktów dla swoich statków i skupi się na swoich unikatowych kompetencjach w zakresie trudnych warunków środowiskowych i rynków arktycznych, aby przetrwać okres spowolnienia na rynku" - dodał prezes.

Przypomniał też o ryzyku przedłużającego się spowolnienia rynkowego, przez które spółka będzie musiała podjąć dalsze działania w celu wzmocnienia płynności w 2021 r.

"Biorąc pod uwagę niechęć instytucji finansowych do zapewniania finansowania branży OSV, niewykluczone, że płynność będzie musiała zostać zabezpieczona poprzez podwyższenie kapitału" - powiedział prezes Viking Supply Ships.

PBS, rel (Viking Suppy Ships), z mediów 

Cooper Viking - sylwetka
Cooper Viking - sylwetka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.958 4.038
EUR 4.2519 4.3377
CHF 4.4334 4.523
GBP 5.0214 5.1228

Newsletter