Offshore

Polskie Sieci Elektroenergetyczne i Litgrid, operatorzy sieci przesyłowych w Polsce i na Litwie, podpisali wstępne porozumienie dotyczące wsparcia dla projektu budowy podmorskiego kabla prądu stałego HVDC, który połączy te państwa. Obecnie projekt jest w fazie przygotowawczej. Nowe połączenie elektroenergetyczne będzie nosić nazwę HARMONY Link.   

Wstępne porozumienie określa zasady współpracy w fazie przygotowawczej projektu. Po jej zakończeniu podjęta ma zostać decyzja inwestycyjna - według obecnego harmonogramu, w 2020 roku. – Umowa w sprawie transgranicznej infrastruktury energetycznej, podpisana dziś przez partnerów polskich i litewskich, jest kolejnym wyraźnym przejawem politycznego i zawodowego porozumienia, które ma na celu pomoc trzem państwom bałtyckim w uzyskaniu pełnej kontroli nad ich systemami elektroenergetycznymi oraz działaniu w ramach wspólnych i przejrzystych europejskich zasad, na czym skorzystają konsumenci i bezpieczeństwo dostaw energii - powiedział Miguel Arias Cañete, komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu i energii w UE.

– Podpisanie wstępnego porozumienia to wynik wielu miesięcy ciężkiej pracy, w ramach której określono poszczególne działania i stworzono harmonogram prac w pierwszej fazie projektu. Tworzy to solidne podstawy do dalszych działań w ramach projektu HARMONY Link - powiedział prezes PSE Eryk Kłossowski. – Podpisana umowa jest bezpośrednim dowodem profesjonalnej współpracy transgranicznej, opartej na wspólnych wartościach i  solidarności, z dołożeniem wszelkich starań, aby zrealizować ten projekt w bezpieczny i efektywny kosztowo sposób w docelowym terminie 2025 roku – dodał Davis Virbickas, prezes spółki Litgrid.

Rozpoczęcie prac nad HARMONY Link to wynik przyjęcia politycznej mapy drogowej synchronizacji państw bałtyckich z siecią elektroenergetyczną Europy kontynentalnej. Dokument ten 28 czerwca 2018 roku podpisali przedstawiciele Komisji Europejskiej, Litwy, Łotwy, Estonii i Polski.

Przewiduje on synchronizację systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich w 2025 roku. Posłuży do tego istniejąca linia najwyższych napięć LitPol Link oraz nowe połączenie podmorskie. Rozwiązania techniczne zostały zaakceptowane 14 września w ramach Baltic Energy Market Interconnection Plan po weryfikacji technicznej, finansowej i czasowej. Budowa HARMONY Link to zadanie PSE i Litgridu, zaś proces synchronizacji państw bałtyckich jest nadzorowany przez ENTSO-E.

rel (PSE, Litgrid)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter