Offshore

W minionym tygodniu, 2 i 3 października 2013 r., odbyła się w Sopocie druga edycja konferencji Offshore 2013 - najważniejszego w Polsce cyklicznego forum wymiany doświadczeń i poglądów na temat morskiej energetyki wiatrowej (branży offshore wind).

Dwudniowa konferencja zgromadziła interesariuszy rynku budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych. Wydarzenie zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej było ważnym spotkaniem przedstawicieli instytutów naukowych oraz firm zaangażowanych w rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Widać było jednak na nim od początku (od wprowadzających wystąpień), że tematyka ma zrozumienie i wsparcie władz lokalnych / regionalnych (np. urzędów marszałkowskich województw nadmorskich), co przejawia się nie tylko w treści dokumentów dotyczących strategii rozwoju regionalnego, ale zaakcentowane zostało także przez obecność przedstawicieli samorządów wojewódzkich na konferencji, natomiast decydenci i politycy w Warszawie spóźniają się z formułowaniem polityki wsparcia, strategii rozwoju i ram prawnych dla odnawialnych źródeł energii, a zapowiedziani przedstawiciele władz centralnych (ministerstw) w ostatniej chwili odwołali swój udział w sopockiej konferencji... Wśród zapowiadanych przedstawicieli wysokich szczebli administracji państwowej i władz ustawodawczych, którzy wbrew wcześniejszym deklaracjom nie pojawili się na konferencji, byli m.in.: wiceministrowie z Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, podsekratarz stanu ds. morskich w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz szef Agencji Rozwoju Przemysłu, a także parlamentarzyści. Niezbyt dobrze to świadczy o podejściu władz centralnych do spraw rozwoju gospodarki w ogóle i do innowacyjnej, ważnej, rozwojowej branży, jaką jest morska energetyka wiatrowa. 

Konferencja i Targi Offshore organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej to jedyne w Polsce tak duże wydarzenie poświęcone w całości morskiej energetyce wiatrowej.

Według raportu firmy doradczej Ernst&Young na temat wpływu morskiej energetyki wiatrowej na polską gospodarkę, nasz kraj stoi przed wyjątkową szansą. Osiągnięcie 6 GW mocy morskich farm wiatrowych w 2025 r. będzie oznaczać 73,8 mld zł wartości dodanej dla naszej gospodarki. 14,9 mld zł to bezpośrednie przychody sektora finansów publicznych, z czego 12,2 mld zł trafi do budżetu centralnego, a 2,7 mld zł to przychody podatkowe dla samorządów. Samo uniknięcie emisji około 40 mln ton CO2 oznacza oszczędności w wysokości około 1,6 mld zł.

Podczas Konferencji omówiono najbardziej aktualne zagadnienia związane z rozwojem sektora morskich farm wiatrowych w Polsce. W tym roku konferencja stanowiła nie tylko platformę wymiany wiedzy i doświadczeń przedsiębiorstw zaangażowanych w rozwój sektora w w Polsce i w innych krajach, ale miała na celu także zaprezentowanie firmom zagranicznym potencjału przemysłowego Polski. Konferencja i Targi Offshore stały się okazją do spotkania najważniejszych osób związanych z branżą morskiej energetyki wiatrowej z całej Europy: developerów, inwestorów, producentów podzespołów czy przedstawicieli sektora dystrybucji energii, a także stowarzyszeń branżowych oraz środowisk naukowych.

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce może mieć duże znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki. Oczywiście, skala korzyści uzależniona jest od poziomu rozwoju sektora. Osiągnięcie 6 GM mocy morskich farm wiatrowych w 2025 pozwoli na osiągnięcie 73,8 mld PLN łącznej wartości dodanej, umożliwi uzyskanie 14,9 mld PLN przychodów dla sektora finansów publicznych oraz przełoży się na uniknięcie około 40 mln ton CO2 oraz kosztów z tym związanych (około 1,6 mld PLN).

Inwestycje i działanie morskich farm oraz realizowanie zamówień w powiązanych sektorach przełożyć się ma na powstanie 31,8 tys. nowych miejsc pracy w latach 2012-2025. To prawie 1/3 zatrudnionych obecnie w polskim górnictwie węglowym.

Sektor offshore energetyki wiatrowej może mieć znaczący wpływ na polski rynek pracy, w szczególności w czasie trwania fazy inwestycyjnej. Wśród wszystkich miejsc pracy najwięcej z nich może powstać w sektorze elektromaszynowym (ok. 5,1 tys. etatów), ale także w transporcie morskim, przemyśle stoczniowym i portowym, czyli w obszarach dotkniętych już w znaczącym stopniu spowolnieniem gospodarczym ostatnich lat (ok. 5 tys. etatów).

Ogromne znaczenie ma fakt, iż na rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej skorzystać mogą regiony nadmorskie, w tym porty (obsługa transportu, budowy i serwisu urządzeń), magazyny i stocznie, usługi, kable, nauka, a nawet turystyka.

Inne kraje, takie jak Wielka Brytania, Dania czy Niemcy, już wiele lat temu zauważyły ogromny potencjał morskiej energetyki wiatrowej, tworząc na swoich rynkach korzystne warunki inwestycyjne. Dzisiaj te kraje są w światowej czołówce producentów zielonej energii z morskich farm wiatrowych.

Polska posiada ogromny potencjał rynkowy w zakresie nie tylko budowy morskich farm wiatrowych, ale przede wszystkim z możliwościach produkcyjnych na potrzeby sektora morskich farm. Morska energetyka wiatrowa jest ogromną szansą dla krajowych stoczni i portów. Polska posiada ogromne doświadczenie oraz kompetencje w produkcji przemysłowej. Zapewnienie odpowiedniego zaplecza logistycznego dla projektów offshore wind w Polsce wpłynie korzystnie nie tylko na ożywienie regionów nadmorskich, ale przyczyni się również do obniżenia realnych kosztów projektu.

Wykorzystanie potencjału Polski oraz wparcie polskiej gospodarki będzie możliwe tylko w przypadku wprowadzenia pilnych rozwiązań regulacyjnych. Brak stabilnej sytuacji legislacyjnej może wpłynąć na zmianę strategii biznesowej i przeniesienie planów inwestycyjnych z Polski do innych krajów.

W Sopocie podkreślano - jak istotne dla rozwoju tego sektora w Polsce jest opracowanie celów ilościowych wskazujących długoterminowe kierunki rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce oraz zapewnienia stabilnego i efektywnego systemu wsparcia, który uwzględnia specyfikę tej technologii przy jednoczesnych zachętach do optymalizacji kosztów. Stosowne regulacje powinny zostać zawarte w projektowanej ustawie OZE lub w odrębnych dokumentach programowych, które będą dedykowane dla sektora morskich elektrowni wiatrowych w Polsce.

Organizatorzy planowali w tegorocznej edycji Konferencji Offshore przeanalizować możliwości dostosowania regulacji tak, aby możliwe było wykorzystanie potencjału rozwoju MEW. Niestety, w tej sprawie, zabrakło partnerów do rozmowy ze strony odpowiedzialnej za tworzenie i wprowadzanie legislacji ważnej dla sektora offshore wind w Polsce.

Istotnym elementem konferencji była prezentacja i promocja potencjału naukowego i przemysłowego w Polsce. Zprezentowano również analizę otoczenia systemowego wskazując obszary potencjalnych zmian i przedstawiając korzyści dla polskiej gospodarki.

Konferencja i Targi Offshore, organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej jest pozycją obowiązkową w kalendarzu każdego zainteresowanego sektorem offshore wind w Polsce. Należy mieć nadzieję, że w przyszłorocznej edycji tego ważnego dla branży wydarzenia, otworzą się nowe pola do dyskusji i wymiany poglądów oraz doświadczeń, gdyż będą już znane odpowiednie, jakże oczekiwane przez środowisko morskiej energetyki wiatrowej, regulacje prawne zawarte w projektowanej obecnie (i opóźniającej się znacznie) ustawie OZE lub w odrębnych dokumentach programowych, które będą dedykowane sektorowi morskich elektrowni wiatrowych w Polsce.

rel, Media4Sea

0 Sopot jest dobry ale w lato
Ja bym zorganizował tę konferencję na terenie gryfii,bardzo blisko BCO, lub na terenach Gdańskiej Stoczni
10 październik 2013 : 21:19 Guest | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter