Porty, logistyka

- Spotkanie to jest doskonałą możliwością wymiany doświadczeń i budowania efektywnego dialogu między rządem a biznesem. Podczas prac nad tzw. Pakietem portowym w IV ustawie deregulacyjnej szczególnie ważny jest dla nas głos fachowców i praktyków – powiedział wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj podczas konferencji „Ułatwienia dla biznesu 2013+” Spotkanie, w którym udział wzięło ponad 300 osób, odbyło się 22 października w Wyższej Szkole Cła i Logistyki w Warszawie.

Wiceminister Mariusz Haładyj przypomniał, że MG pracuje obecnie nad czwartą już ustawą deregulacyjną, której celem jest poprawa warunków prowadzenia biznesu w Polsce. - Rozwiązania zawarte w tym projekcie to odpowiedź na konkretne problemy przedsiębiorców. Jednym z elementów ustawy jest tzw. „Pakiet portowy” – wyjaśnił wiceminister. Obejmuje on dwie kwestie: ułatwienia w rozliczeniu podatku od towarów i usług w imporcie oraz usprawnienie kontroli na granicach.

- W projekcie ustawy proponujemy odejście od restrykcyjnego terminu płatności podatku od towarów importowanych w ciągu 10 dni na rzecz rozliczenia tego podatku wraz ze składaniem deklaracji podatkowej VAT – podkreślił wiceminister. Dodał, że będzie to dotyczyć firm posiadających status upoważnionego przedsiębiorcy.

Wiceminister zaznaczył, że drugą zdiagnozowaną barierą są długotrwałe kontrole graniczne. – Proponujemy, żeby procedury nie trwały dłużej niż 24 godziny od momentu przedstawienia towaru do kontroli granicznej – powiedział. – Chcemy także poprawić organizację i skoordynować współpracę wszystkich służb działających w porcie – dodał.

- Sprawne służby kontrolne oraz ułatwienia w rozliczaniu podatku VAT w imporcie powinny wpłynąć na podniesienie konkurencyjności polskich portów oraz całej gospodarki – podsumował podsekretarz stanu w MG. Zachęcił także uczestników konferencji do zgłaszania uwag w ramach konsultacji publicznych projektu ustawy, który dostępny jest na stronie internetowej www.konsultacje.gov.pl

 

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter