Offshore

Gaz-System podpisał umowę czarteru określającą warunki dostarczenia i obsługi jednostki FSRU w Zatoce Gdańskiej. Kontrakt został zawarty z firmą White Eagle Energy Ltd., spółką z grupy Mitsui O.S.K. Lines.

"Terminal FSRU to strategiczna inwestycja, która pozwoli na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z zapewnieniem dywersyfikacji oraz bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego zarówno do Polski, jak i regionu. Wyrazem tego jest przyznanie środków z KPO w ramach programu REPowerEU na budowę części lądowej FSRU. Zakontraktowanie przez Gaz-System jednostki magazynowo – regazyfikującej LNG to kolejny ważny etap tego projektu" - powiedział Maciej Bando - pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

"Podpisana umowa czarteru Time Charter Party (TCP) to efekt bardzo intensywnego procesu przetargowego rozpoczętego w ubiegłym roku oraz wielomiesięcznych negocjacji pomiędzy Gaz-System oraz Mitsui O.S.K. Lines. Kontrakt określa szczegółowe warunki czarteru pierwszej pływającej jednostki regazyfikacyjnej w Polsce" - zaznaczył Sławomir Hinc, Prezes Zarządu Gaz-System. "Drugi w Polsce Terminal LNG zapewni elastyczność dostaw gazu ziemnego do Polski, co jest niezbędne do zagwarantowania ciągłości zasilania odbiorców w każdym województwie i bezpieczeństwa pracy krajowego systemu przesyłowego" - dodał Prezes Hinc.

"Podpisując umowę TCP osiągnęliśmy ważny kamień milowy. Przy tej okazji chcę wyrazić uznanie dla zaangażowania i wysiłku włożonego w ten proces przez obie strony. Mitsui O.S.K. Lines docenia możliwość przyczynienia się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wierzę, że ta umowa pozwoli Mitsui O.S.K. Lines wykorzystać bogate doświadczenie i wiedzę z realizacji takich projektów na całym świecie. Z niecierpliwością czekamy na rozwój tego projektu z naszymi cenionymi partnera i spółką Gaz-System. Jesteśmy przekonani, że to jest początek długotrwałej relacji opartej na zaufaniu, wzajemnym szacunku i wspólnej wizji przyszłości" - powiedział Toshinobu Shinoda, dyrektor zarządzający Mitsui O.S.K. Lines, odpowiedzialny za obszar Europy i Afryki.

Terminal FSRU w Zatoce Gdańskiej będzie miał ogromne znaczenie nie tylko dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju i regionu, ale zapewni także wsparcie dla toczącego się procesu dekarbonizacji polskiej gospodarki.

Jednostka, która będzie przedmiotem czarteru będzie miała pojemność ok. 170 tys. m³ LNG oraz moc regazyfikacji na poziomie ok. 6,1 mld m³ gazu ziemnego rocznie. Pokładowe urządzenia do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego będą miały moc nominalną nie niższą niż 783,5 tys. m³/h.

Kontrakt został zawarty na okres 15 lat z możliwością dalszego przedłużenia. Na bazie umowy czarteru Gaz-System zagwarantował sobie również prawo do wykupu jednostki FSRU.

Za budowę statku odpowiedzialna będzie południowokoreańska stocznia HD Hyundai Heavy Industries, z którą White Eagle Energy Ltd. zawarł równolegle umowę Ship Building Contract (SBC).

Mitsui O.S.K. Lines to grupa o długoletniej tradycji w międzynarodowym przemyśle żeglugowym. Zarządza jedną z największych na świecie flot handlowych składającą się z prawie 800 statków. Flota metanowców LNG Mitsui O.S.K. Lines liczy prawie 120 statków, w tym 7 jednostek FSRU i jest największa na świecie.

Projekt budowy terminalu FSRU zakłada umiejscowienie w Zatoce Gdańskiej jednej pływającej jednostki FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), która umożliwi wyładunek LNG, procesowe składowanie i regazyfikację LNG, a także przystosowana zostanie do świadczenia usług dodatkowych. Gaz-System będzie odpowiedzialny za następujące komponenty projektu: pływający terminal FSRU, infrastrukturę hydrotechniczną, w tym stanowisko statkowe (nabrzeże), gazociąg podmorski i gazociągi lądowe. Natomiast Urząd Morski w Gdyni ma za zadanie wykonać falochron osłonowy.

Zapotrzebowanie na pełne moce jednostki FSRU wyrażone zostało przez grupę ORLEN, która złożyła zamówienie obejmujące 100 proc. Usług Regazyfikacji udostępnianych przez Gaz-System.

Terminal FSRU w Zatoce Gdańskiej zagwarantuje stabilność i ciągłość dostaw oraz dywersyfikację źródeł energii do Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Budowa infrastruktury gazowej, która umożliwia odbiór gazu skroplonego z dowolnego kierunku na świecie, a także związana z tym rozbudowa krajowej sieci przesyłowej są traktowane jako inwestycje strategiczne, kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego. Terminal FSRU w rejonie Gdańska wpisuje w proces transformacji energetycznej i gospodarczej kraju, zakładającej przejście na mniej emisyjne źródła energii.

Inwestycja prowadzona jest przy wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej. W listopadzie 2023 r. Komisja Europejska uwzględniła gazociągi lądowe planowane do realizacji w ramach Programu FSRU w części pożyczkowej Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w rozdziale REPowerEU dotyczącym rozwoju infrastruktury niezbędnej do zaspokojenia najpilniejszych potrzeb związanych z bezpieczeństwem dostaw (komponent G3.2. - Improving energy infrastructure and facilities to meet immediate security of supply needs for gas).

W ramach instrumentu "Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility - CEF) Komisja Europejska przyznała projektowi LNG Gdańsk dofinansowanie na działanie pod nazwą: „Prace przedinwestycyjne do uzyskania pozwolenia na budowę dla morskiej części PCI 6.27 LNG Gdańsk (PL)”. Maksymalna wysokość przyznanego wsparcia wynosi ok. 19,6 mln euro.

rel (Gaz-System)

0 Napiszcie
ile milionów USD rocznie zapłacimy za ten czarter.
26 kwiecień 2024 : 15:46 JMK | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.0298 4.1112
EUR 4.3184 4.4056
CHF 4.515 4.6062
GBP 5.1078 5.211

Newsletter