Offshore

Dzienne wydobycie LOTOSU w Norwegii, Polsce i na Litwie wyniosło w II kw. 2020 r. 20,8 tys. boe/d i było wyższe ok. 10% r/r. Grupa Lotos nie planuje wycofania się z projektu zagospodarowania złoża Yme w Norwegii. Lotos relacjonuje także sytuację na innych złożach, w których ma udziały.

II kw. 2020 r. był pomyślny dla działalności poszukiwawczo-wydobywczej LOTOSU w Polsce. Zanotowany wzrost wydobycia (+19,4% r/r i +6,3% kw./kw.) jest efektem realizowanego programu prac rekonstrukcyjnych na złożu B3. W przypadku złoża B8, w II kw. 2020 r. kontynuowano prace mające na celu uruchomienie kolejnych bloków technologicznych Centrum Produkcyjnego. W II kw. 2020 r. uruchomiono działania w ramach strategii rozwoju kompleksowych usług i serwisów specjalistycznych związanych z logistyką morską oraz potencjalnym rozwojem segmentu Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Sytuacja rynkowa związana z pandemią Covid-19 oraz gwałtowny spadek cen surowców nie sprzyja podjęciu finalnej decyzji inwestycyjnej co do projektu B4/B6.

W przypadku norweskiego projektu Yme spółka obserwuje stopniowe rozluźnianie restrykcji wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19, a także większą dostępność podwykonawców zagranicznych z uwagi na znoszenie ograniczeń w podróżowaniu (m.in. planowane zniesienie obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny od 15 lipca br. dla przyjeżdzających do Norwegii z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Rozluźnienie restrykcji daje szanse na przyspieszenie realizacji części prac w stoczni w Egersund.
Operator zakłada obecnie zakończenie praz związanych z przebudową platformy Maersk Inspirer w stoczni i uzyskanie stanu onshore completion w IV kw. 2020 r. oraz uruchomienie wydobycia ze złoża w III kw. 2021 r. LOTOS przyjmuje bardziej konserwatywne stanowisko i szacuje, że najbardziej prawdopodobny termin rozpoczęcia wydobycia z Yme to IV kw. 2021 r. Na harmonogram projektu może mieć wpływ kolejny wzrost zachorowań i powrót do zniesionych restrykcji, a także wydłużony okres prac na morzu związanych z instalacją platformy i uruchamianiem systemów produkcyjnych zależnych od warunków pogodowych.

W czerwcu br. Equinor wraz z partnerami podjęli decyzję inwestycyjną o częściowej elektryfikacji złoża Sleipner. Przyczyni się to do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na norweskim szelfie kontynentalnym. Działania te, oprócz korzyści środowiskowych, poprawią również efektywność ekonomiczną eksploatacji złoża m.in. poprzez zmniejszenie kosztów opłat za emisje. Również w czerwcu Aker BP i Equinor zawarli długo oczekiwane porozumienie komercyjne co do strategii rozwoju projektu NOAKA. Stanowi to podstawę do rozpoczęcia prac nad przygotowaniem Planu Zagospodarowania Złóż (ang. PDO), który, zgodnie z założeniami, ma zostać przedłożony do zatwierdzenia władzom norweskim do końca 2022 r. Pakiet ten daje potencjał do efektywnego ekonomicznie zagospodarowania złóż NOAKA, nawet w przypadku kontynuacji niskich cen ropy na rynku.

rel (Grupa Lotos)

Fot.: Maersk Drilling

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter