Inne

W dniach 13-15 maja br. w Katowicach odbyła się 11. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W trakcie trzech dni imprezy katowicki Spodek odwiedziło ponad 12,5 tys. uczestników. Ok. 1000 prelegentów wzięło udział w kilkuset sesjach tematycznych.

Podobnie jak w poprzednich latach Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk aktywnie uczestniczyło w katowickim kongresie. SPR KTBA było też parterem sesji „Polskie porty morskie”, a prezes stowarzyszenia wicemarszałek Ryszard Świlski był jednym z jej prelegentów. Wśród panelistów byli także przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, PKP Polskich Linie Kolejowych SA, Inter Balt Sp z o.o., Polskiego Funduszu Rozwoju oraz trzech polskich portów morskich. Wbrew zapowiedziom w sesji nie uczestniczył minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Wśród poruszanych tematów sesji dominowały kwestie dobrej koniunktury w transporcie i logistyce, ocen dynamicznych wzrostów przeładunków w portach morskich, stanu zaawansowania inwestycji infrastrukturalnych, roli kolei w obsłudze portów morskich i przyjaznego prawa. Omawiano także znaczenie portów morskich w wymianie handlowej basenu Morza Bałtyckiego.

Chociaż przedstawiciele portów morskich podkreślali dobrą koniunkturę w przeładunkach (wzrosty na poziomie kilkanaście procent rocznie), prezes BCT Krzysztof Szymborski zwrócił uwagę na szereg niedomagań, w efekcie których polskie porty nie są konkurencyjne w starciu z portami Europy Zachodniej. Wpływ na to wywierają niskie średnie prędkości dojazdowe pociągów towarowych w Polsce (24 km/h w Gdańsku przy 50 km/h w Hamburgu). Kolejnymi problemami są niedokończone odcinki autostrad i linii kolejowych, w tym tzw. odcinki „ostatniej mili”. Kolejnym problemem są zatory na przejściach granicznych np. Zwardoń-Skalite ze Słowacją, co jest jednym z powodów małego tranzytu z polskich portów oraz wysokie koszty dostępu do infrastruktury w porównaniu np. do Niemiec, gdzie przewozy kolejowe są silnie dotowane przez państwo.

Z powyższymi tezami zgodził się prezes zarządu PKP PLK SA Ireneusz Merchel podkreślając jednocześnie, iż zarówno Czechy, jak i Słowacja są bardzo zainteresowane korzystaniem z naszych portów. W Polsce dominują jednak połączenia równoleżnikowe stąd ranga przejścia granicznego w Małaszowiczach. Artur Warsocki, prezes Zarządu Inter Balt Sp z o.o., spółki która kreuje kolejowe łańcuchy logistyczne głównie w ładunkach masowych (11.8 % przewozów kolejowych) przypomniał, iż w Polsce 35 % ładunków wożonych jest koleją, natomiast 65 % - wciąż drogami. Niepokojącym jest fakt, iż 35% wartości polskiego importu obsługiwane jest przez porty Europy Zachodniej.

Piotr Serafin, dyrektor Departamentu Inwestycji Polskiego Funduszu Rozwoju SA przypomniał, iż PFR SA wraz z singapurskim holdingiem PSA (Port Singapur Authority) od marca 2019 roku stały się współwłaścicielami największego polskiego terminalu kontenerowego DCT. Zwłaszcza obecność holdingu PSA (największego na świecie operatora logistycznego) w grupie kapitałowej stanowi dużą szansę na nowe inwestycje i zastrzyk wysokich technologii w gdańskim DCT. Wskazywał przy tym na konieczność budowy trzeciego terminalu (T3) do 2023 roku oraz inwestycji zaawansowanych technologii.

Z kolei jak podkreślił wicearszałek Ryszard Świlski, gospodarka morska jest jedną z kluczowych branż województwa pomorskiego. Choć poziom zatrudnienia w gospodarce morskiej województwa kształtuje się na poziomie ok. 6 %, należy pamiętać, że jedno miejsce pracy w gospodarce morskiej generuje co najmniej 4 miejsca pracy w branżach pokrewnych. Ważną rolę na Pomorzu odgrywają nie tylko porty morskie, ale także restrukturyzowany przemysł stoczniowy czego potwierdzeniem są dofinasowane przez samorząd województwa pomorskiego projekty realizowane w ramach 1. Inteligentnej Specjalizacji „Off-shore i portowo-logistyczne”. Zgodnie z najnowszymi danymi w ramach morskiej specjalizacji podpisano 47 umów, a są wśród nich takie projekty jak system monitorowania nabrzeży czy prototyp innowacyjnego statku drobnicowego. Prezes SPR KTBA podkreślił także, iż pomorski system gospodarki morskiej nie ma ścisłych granic i tworzy liczne powiązania z innymi branżami np. z przemysłem kosmicznym czego owocem mogą być np. technologie nawigacyjne i satelitarne.

Z kolei w odniesieniu do – nieco zmarginalizowanej na sesji - tematyki Korytarza Bałtyk-Adriatyk wicemarszałek Świlski wyraził ubolewanie z powodu nadmiernego lobbowania przez przedstawicieli polskiego rządu idei budowy Korytarza Via-Carpatia, który może mieć niekorzystny wpływ dla przeładunków w pomorskich portach i w rezultacie obniżenie ich konkurencyjności w starciu z dynamicznie rozbudowującym się portem w Kłajpedzie.

Michał Graban

Fot.: mat. pras.

Poniżej na zdjęciach, przy mikrofonie Krzysztof Szymborski, Ryszard Świlski, Marcin Osowski.

1 1 1 1

Newsletter