Żegluga

Od 18 maja br. wprowadzone zostały nowe regulacje umożliwiające przewóz osób transportem wodnym oraz znoszące dotychczasowe ograniczenia dla uprawiania sportu i rekreacji wodnej.

Zgodnie z brzmieniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzono możliwości:

- przewozu osób transportem wodnym - statkami pasażerskimi w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim oraz statkami żeglugi śródlądowej przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób. W tym samym czasie można przewozić statkiem nie więcej osób niż wynosi połowa dopuszczalnej liczby pasażerów określona w dokumencie bezpieczeństwa statku;

- uprawiania sportu i rekreacji wodnej. Dotychczas ograniczona działalność sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 w podklasie 93.29. w zakresie transportu rekreacyjnego oraz wypożyczania sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego – od 18 maja br. może być prowadzona dla liczby osób dopuszczonej dla danej jednostki pływającej.

Tekst rozporządzenia

Liczymy, że nowe regulacje pozwolą na zminimalizowanie negatywnych skutków epidemii i utrzymanie działalności przewozowej branży żeglugowej oraz turystyki wodnej w sezonie żeglugowym w 2020 r.

rel (MGMiŻŚ)

-3 znajdz...
JAK NA SZESNASTU STRONACH SEJMOWEGO BEŁKOTU ZNALEŻĆ "REGULACJE" DOTYCZĄCE ŻEGLARSTWA ? rEDAKCJI TEŻ SIĘ NIE CHCIAŁO CZYTAĆ ?
20 maj 2020 : 11:34 maciek2 | Zgłoś
+2 janusz
Przecież jest napisane, że ze sprzętu do rekreacji wodnej może korzystać tyle osób, ile dopuszczone jest dla danej jednostki pływającej, a że treść jest z nowego rozporządzenia to link pewnie po to, aby móc zapoznać się z całością. Czego nie rozumiesz?
20 maj 2020 : 11:49 lol | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter