Żegluga

W Londynie polski dokument został przyjęty podczas sesji podkomitetu IMO ds. Bezpieczeństwa Żeglugi, Radiokomunikacji oraz Poszukiwania i Ratownictwa. Chodzi o trasy statków i tzw. system rozgraniczenia ruchu w rejonie 'Ławicy Słupskiej.  

W dniach 15-24 stycznia w Londynie odbyła się siódma sesja Podkomitetu IMO ds. Bezpieczeństwa Żeglugi, Radiokomunikacji oraz Poszukiwania i Ratownictwa (NCSR) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), podczas której rozpatrzony został dokument, złożony przez Polskę, dotyczący modyfikacji systemu rozgraniczenia ruchu statków (Traffic Separation Scheme - TSS) Ławica Słupska”.

W sesji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Akademii Morskiej w Szczecinie, Służby SAR, Polskiego Rejestru Statków oraz Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej.

Podkomitet NCSR zatwierdził postulowane przez Polskę zmiany w organizacji ruchu statków na wschód od portu w Łebie, w rejonie płycizn zidentyfikowanych po wypadku masowca Twinkle Island w 2013 r.

Raport końcowy Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich po badaniu wypadku masowca kamsarmax Twinkle Island - plik PDF do pobrania.

Złożony przez Polskę dokument zawiera m. in. propozycję ustanowienia trzeciego odcinka TSS "Ławica Słupska", dzięki któremu statki będą omijać obszar niebezpiecznych wypłyceń sięgających 14,2 m.

System rozgraniczenia ruchu (TSS) "Ławica Słupska" został ustanowiony w polskich obszarach morskich podczas 87. sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) i zaczął obowiązywać z dniem 1 grudnia 2010 r. System ten reguluje ruch statków uprawiających żeglugę wzdłuż polskiego wybrzeża w okolicy Słowińskiego Parku Narodowego oraz wrażliwego pod względem środowiskowym obszaru Ławicy Słupskiej.

Zgodnie z postanowieniami Podkomitetu NCSR zmiany dotyczące TSS "Ławica Słupska" zaczną obowiązywać sześć miesięcy po ich przyjęciu przez Komitet Bezpieczeństwa Morskiego IMO, którego 102. sesja odbędzie się w dniach 13-22 maja 2020 r.

rel (MGMiŻŚ)

TSS Ławica Słupska - zmiany
Płycizny w rejonie TSS Ławica Słupska
TSS Ławica Słupska - zmiany
TSS Ławica Słupska - po zmianach

 

TSS Ławica Słupska - zmianyPłycizny w rejonie TSS Ławica SłupskaTSS Ławica Słupska - zmianyTSS Ławica Słupska - po zmianach

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter