TSS

IMO zatwierdza zmiany w systemie rozgraniczenia ruchu TSS Ławica Słupska...

IMO zatwierdza zmiany w systemie rozgraniczenia ruchu TSS Ławica Słupska...

29 styczeń 2020

W Londynie polski dokument został przyjęty podczas sesji podkomitetu IMO ds. Bezpieczeństwa Żeglugi, Radiokomunikacji oraz Poszukiwania i...