Żegluga

W czwartek, 12 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się spotkanie poświęcone bezpieczeństwu żeglugi na wodach śródlądowych.

Inicjatorem spotkania z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego był Zbigniew Ptak, propagator rozwoju dróg wodnych w rejonie delty Wisły, jeden z pomysłodawców projektu Pętla Żuławska, który ożywił żeglugę na rzekach: Szkarpawa, Nogat i Dolna Wisła.

Nieprzypadkowo więc to obszar delty Wisły był głównym tematem dyskusji, w której udział wzięli m.in. przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Urzędu Morskiego w Gdyni, Urzędu Żeglugi Śródlądowej, a także przedstawiciele klubów żeglarskich urzędów i służb odpowiedzialnych za Pętlę Żuławską i sąsiednie szlaki wodne.

Co zrobić, aby żeglowało się przyjemniej i bezpieczniej? To pytanie z roku na rok jest coraz częściej zadawane w środowisku wodniaków. Powodem jest rozwój turystyki wodnej, a co za tym idzie wzrost ilości sprzętu i jednostek pływających po drogach i szlakach wodnych Żuław.

Jak podkreślał Zbigniew Ptak, zjawisko to niesie za sobą znaczny wzrost zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa osób korzystających z żeglugi i wzrost zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Aby wyjść naprzeciw tym problemom, konieczne jest stworzenie odpowiednich rozwiązań, które zminimalizują negatywne skutki dużego zainteresowania turystyką wodną – mówił Zbigniew Ptak.

Wzrost liczby jednostek pływających widać najlepiej właśnie na przykładzie Pętli Żuławskiej. Jak relacjonował Michał Górski, prezes spółki Pętla Żuławska, w 2014 roku liczba zawinięć jachtów wynosiła na tym obszarze 1700. Cztery lata później, w 2018 roku zawinięć było już 7300. Analogicznie rośnie liczba turystów. W 2011 roku było ich 29 tys., z kolei dane na 15 listopada 2019 roku mówią o 279 tys.

Zainteresowanie turystyką wodną idzie w parze ze wzrostem liczby inwestycji w tym obszarze. O działaniach podejmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w rozwój dróg wodnych mówił Rafał Wasil.

– Aktualnie realizujemy projekt Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska, który jest kontynuacją projektu Pętla Żuławska – etap I i II. Oprócz inwestycji nad Zatoką Gdańską, projekt obejmuje także rewitalizację rzeki Tugi do Nowego Dworu Gdańskiego. Inwestycją komplementarną są Pomorskie Szlaki Kajakowe zlokalizowane również na obszarze Pętli Żuławskiej, w ramach których powstają między innymi pomosty pływające – mówił Rafał Wasil.

Sposobem na pokonanie barier związanych ze swobodną żeglugą jest modernizacja szlaków wodnych. O inwestycjach w drogi wodne, w tym śluzy i pochylnie na obszarze zarządzanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku mówiła z kolei przedstawicielka Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wiele miejsca w trakcie czwartkowej konferencji poświecono także przepisom regulującym ruch na wodach śródlądowych oraz o roli służb, które odpowiedzialne są egzekwowanie tych przepisów.

Niezależnie od mnogości inwestycji ukierunkowanych na poprawę komfortu i bezpieczeństwa żeglugi, najistotniejszym ogniwem pozostaje niezmiennie dobrze przeszkolona załoga i przestrzeganie przez nią prawa wodnego. Istotna jest więc tu rola ośrodków szkolenia, które odpowiadają za przygotowanie teoretyczne i praktyczne przyszłych wodniaków.

Tekst i zdjęcia: Sławomir Lewandowski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5462 4.638
EUR 4.6551 4.7491
CHF 4.7767 4.8731
GBP 5.5067 5.6179

Newsletter