Stocznie, Statki

W piątek, 10 stycznia br., po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, stocznię Remontowa Shipbuilding z grupy kapitałowej Remontowa Holding o godzinie 18.00 opuścił pierwszy z serii sześciu holowników budowanych dla Marynarki Wojennej RP. Obrał kurs na Świnoujście, gdzie w poniedziałek 13 bm. zostanie oficjalnie przekazany polskiej Marynarce Wojennej.

Chodzi o jednostkę H-11 o numerze budowy B860/1, która w październiku 2018 roku otrzymała imię Bolko. To jeden z sześciu holowników dla Marynarki Wojennej RP, budowanych na mocy umowy podpisanej w czerwcu 2017 roku. Umowa o wartości 283,4 mln zł brutto i została zawarta w ramach projektu „zabezpieczenie techniczne i prowadzenie działań ratowniczych na morzu pod kryptonimem Holownik".

Pozostałe trzy z serii sześciu holowników są w trakcie prac wyposażeniowych. H-11 Bolko na wodę spłynął 8 października 2018 r., H-2 Mieszko (B860/3) - 8 lipca 2019 r., H-1 Gniewko (B860/2) w marcu 2019 r., a H-12 (B860/4) Semko w listopadzie 2019 r. 17 maja ub. roku położono stępkę holownika H-3 (B860/5 - przyszły Leszko), natomiast w listopadzie ub. roku - stępkę jednostki H-13 (B860/6 - Przemko).

Holowniki typu B860 przeznaczone są zarówno do wykonywania zadań wsparcia logistycznego na morzu i w portach, jak również do działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparciem akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanieczyszczeń oraz podejmowania z wody materiałów niebezpiecznych.

Klasa lodowa pozwoli na ich eksploatację w ciężkich warunkach lodowych w asyście lodołamaczy. Jednostki posiadać będą możliwość transportu na pokładzie otwartym ładunków drobnicowych o łącznej masie do 4,0 t. Holowniki wyposażone w windę holowniczą dziobową oraz rufową posiadać będą uciąg 35 t. Na ich pokład wejdzie 10-osobowa załoga, która znajdzie zakwaterowanie w siedmiu kabinach.

Na prototypowym H-11 Bolko (podobnie jak na jednostkach H-1 i H-2) w trakcie budowy przeprowadzono modyfikacje ich konstrukcji w stosunku do pierwotnego projektu, wynikające ze zmiany wymagań zgłaszanych przez zamawiającego. Polegały one m.in. na usunięciu rolki rufowej z pawęży - w tym miejscu pojawiło się nadburcie. Zmiany objęły również odbojnice.

Zmiany te w przypadku holowników H-11 (B860/1) i H-1 (B860/2) zostały przeprowadzone już po ich zwodowaniu, natomiast na jednostce H-2 (B860/3) zostały wprowadzone przed wodowaniem, gdy znajdowała się ona jeszcze na nabrzeżu w fazie konstrukcji kadłuba.

Po opuszczeniu stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku, holownik Bolko obrał bezpośredni kurs na Komendę Portu Wojennego Świnoujście. Razem z dwiema innymi jednostkami serii będzie pełnił służbę w 12. Wolińskim Dywizjonie Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Pozostałe holowniki wejdą natomiast w skład Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.

AL, GL

Poniżej na zdjęciach mostek i maszynownia H-11 Bolko.

+5 Modernizacja.....
Cieszy modernizacja taboru pomocniczego MW, ale jeszcze bardziej będzie cieszyć modernizacja okrętów podwodnych, pozyskanie nowoczesnych fregat, dywizjonu rakietowego, samolotów i helikopterów dla marynarki wojennej, a wstępem mogło by być dozbrojenie Ślązaka do pierwotnie zakładanej wersji...........
13 styczeń 2020 : 07:06 JanKowalski | Zgłoś
-2 nadzieje i co dalej...
Nadzieja cieszy "ciemny lud"...
13 styczeń 2020 : 09:39 wacwac | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4915 4.5823
EUR 4.6362 4.7298
CHF 4.7704 4.8668
GBP 5.4911 5.6021

Newsletter