Rybołówstwo

Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący limitów połowowych w odniesieniu do 18 stad ryb w wodach UE Oceanu Atlantyckiego oraz cieśnin Kattegat i Skagerrak na 2024 r. Wniosek opiera się na opiniach naukowych i obejmuje stada ryb, zarządzane wyłącznie przez UE w tych basenach morskich.

Komisja proponuje zwiększenie limitów połowowych dla pięciu stad: smuklice, żabnicowate, morszczuk, ostroboki w wodach iberyjskich oraz gładzica w cieśninie Kattegat.

W odniesieniu do gładzicy w cieśninie Kattegat Komisja proponuje zwiększenie połowów o 19 proc. W odniesieniu do morszczuka w południowej Zatoce Biskajskiej, wodach iberyjskich oraz wodach wokół Azorów proponuje się zwiększenie o 10 proc. W odniesieniu do smuklic i żabnicowatych w wodach Półwyspu Iberyjskiego Komisja proponuje zwiększenie o - odpowiednio - 11 proc. i 7 proc.

Komisja proponuje utrzymanie istniejących środków ochrony węgorza we wszystkich wodach UE, w szczególności w Atlantyku, Morzu Bałtyckim i Morzu Śródziemnym.

Niniejszy wniosek zostanie zaktualizowany po zakończeniu trwających konsultacji z Norwegią i Wielką Brytanią oraz po podjęciu decyzji przez różne regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem.

Rada omówi wniosek Komisji w dniach 11 i 12 grudnia i określi przydział uprawnień do połowów na 2024 r., a w niektórych przypadkach na lata 2025 i 2026. Rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od 1 stycznia 2024 r.

Uprawnienia do połowów lub całkowite dopuszczalne połowy ustala się w odniesieniu do większości stad ryb, wykorzystywanych do celów handlowych w Europie. W ramach wspólnej polityki rybołówstwa państwa UE są prawnie zobowiązane do zarządzania zasobami rybnymi na zrównoważonych poziomach.

Wniosek Komisji opiera się na opinii naukowej Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES).

Z Brukseli Łukasz Osiński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.9567 4.0367
EUR 4.2903 4.3769
CHF 4.5349 4.6265
GBP 5.0003 5.1013

Newsletter