Rybołówstwo

Posłowie skierowali rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim do Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Nowelizacja, która zakłada utworzenie Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.

"Zmiany polegają m.in. na utworzeniu nowego organu centralnej administracji rządowej, czyli Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego, stworzeniu możliwości wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich i dostosowaniu przepisów ustaw dotyczących rejestrów statków oraz rozporządzeń unijnych" - powiedział w Sejmie wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Grzegorz Witkowski.

"Najistotniejszym elementem projektu ustawy jest ujednolicenie sposobu prowadzenia inspekcji podmiotów wykonujących rybołówstwo komercyjne i rekreacyjne poprzez ustanowienie jednego organu centralnej administracji rządowej powołanego do kontroli przestrzegania przepisów o rybołówstwie morskim oraz organizacji rynku rybnego tj. Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku" – dodał Witkowski.

Obecnie działają trzy inspektoraty okręgowe: w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, a także czternaście oddziałów terenowych.

Według wnioskodawcy, taki podział jest niekorzystny: obecnie zatrudnionych jest 47 inspektorów rybołówstwa morskiego, którzy podlegają trzem Okręgowym Inspektorom Rybołówstwa Morskiego, co powoduje, że kontrole są niespójne.

Ustanowienie jednego organu do kontroli przestrzegania przepisów o rybołówstwie morskim oraz o organizacji rynku rybnego ma ujednolicić sposób przeprowadzania inspekcji podmiotów wykonujących rybołówstwo komercyjne i rekreacyjne.

Rozwiązanie to ma poprawić funkcjonowanie inspekcji rybołówstwa morskiego, a także ujednolicić procedury i standardy ich działania. Jak podkreślono, będzie to szczególnie ważne w przypadku kwestii związanych z kontrolą oraz egzekwowaniem przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej.

Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego ma być powoływany przez premiera na wniosek ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Zapewniono, że struktura organizacyjna urzędu obsługującego Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego zostanie utworzona w oparciu o istniejącą już kadrę pracowników okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego i ich biur terenowych. Wykorzystane zostaną też lokalizacje, w których obecnie znajdują się okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego.

Projekt przewiduje także rozszerzenie listy dokumentów dołączanych do wniosku o wpis statku do rejestru statków rybackich albo do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze. Chodzi o postanowienie izby morskiej w sprawach rejestrowych, które jest wydawane często znacznie wcześniej niż certyfikat okrętowy. Dla właściciela statku rybackiego jest tym samym dogodniejszym dokumentem, umożliwiającym mu wcześniejsze uzyskanie wpisu statku do rejestru statków rybackich albo zmianę wpisu.

Wprowadzono także przepisy umożliwiające wymianę indywidualnych kwot połowowych między armatorami statków rybackich, zgodnie z zasadą "gatunek za gatunek". Ma to pozwolić na efektywniejsze wykorzystywanie kwot połowowych i uniknąć handlu takimi kwotami.

autor: Kacper Reszczyński

+11 Kiedy zamkną fromborskich podpalaczy??????
Panie Gróbarczyk a doczekamy kiedyś że nastanie tz." prawo i sprawiedliwość" i zleceniodawcy spalenia jednostki inspektora we Fromborku pójdą siedzieć? Myśle że daleko i długo nie trzeba by szukać.
06 październik 2018 : 16:33 xyz | Zgłoś
+10 Wyborców?
Ale jak to? Zamknąć? Własnych wyborców? Gróbarzyk nie jest idiotą, przestępcy czy nie, głos dla PiS w urnie liczy się tak samo.
06 październik 2018 : 21:21 ZAG | Zgłoś
0 Znowu handel limitami.
Znowu chcą wprowadzić handel limitami, czytać się dale nie chce tych wypocin.
09 październik 2018 : 07:03 sd | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5462 4.638
EUR 4.6551 4.7491
CHF 4.7767 4.8731
GBP 5.5067 5.6179

Newsletter