Porty, logistyka

Grupa Azoty Polyolefins SA realizuje jedną z największych inwestycji w europejskim przemyśle chemicznym - projekt "Polimery Police", dzięki któremu Polska dołączy do czołowych producentów polipropylenu w Europie. Przebiegająca dotąd sprawnie budowa zostanie teraz jeszcze wsparta przez udział nowych akcjonariuszy.

Celem projektu jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego, obejmującego swoim zakresem morski terminal gazowy, instalację do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu (PDH), instalację do produkcji polipropylenu wraz z infrastrukturą logistyczną oraz instalacje pomocnicze i połączenia międzyobiektowe. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2023 r.

Prace postępują sprawnie. We wrześniu zakończono proces pozyskiwania pozwoleń na budowę, co umożliwia Hyundai, generalnemu wykonawcy projektu "Polimery Police", realizację pełnego zakresu prac.
W części morskiej inwestycji - na terenie terminalu kontynuowane są obecnie prace związane z budową nabrzeża i obiektów towarzyszących.

Na początku czerwca informowano o rozpoczęciu przez Hyundai Engineering pierwszych robót hydrotechniczne na obszarze Terminalu Przeładunkowo-Magazynowego. Prace polegające na pogrążeniu stalowej ścianki szczelnej były wstępem, obok zakotwiczenia w gruncie przy użyciu mikropali, do wykonania robót czerpalnych oraz wznoszenie nabrzeża dalbowego, przy którym finalnie będą obsługiwane statki.
W czerwcu informowano, że wzakresie rozpoczętych robót hydrotechnicznych Hyundai znacząco wyprzedził przyjęty harmonogram realizacji prac.

Przygotowano już pole odkładcze i rozpoczęto pogłębienie części toru wodnego wchodzącego w zakres projektu "Polimery Police".

Ponadto wykonano już fundamenty pod zbiorniki propanu i etylenu oraz rozpoczęto montaż i spawanie płaszcza zewnętrznego zbiornika propanu.

Na wszystkich podprojektach prowadzone są prace fundamentowe. Trwa również montaż konstrukcji stalowych, w tym estakad.

Ostatnio zakończono także budowę głównej estakady w podprojekcie PDH. Montaż konstrukcji stalowej głównej estakady rozpoczęto pod koniec czerwca.
Obecnie trwają prace nad estakadą w podprojekcie PP oraz w porcie, która połączy wszystkie instalacje. Do wybudowania estakady na projekcie PDH-PP wykorzystano 2267 ton stali. Do wybudowania głównej estakady PDH-PP zostanie wykorzystanych 2821 ton stali. Będą to właściwe konstrukcje stalowe estakad, oraz "secondary steel" - etażerki i wiaty.

W najwyższym punkcie estakada główna osiąga wysokość 27,5 metrów. Główna estakada przebiegająca przez instalacje PP i PDH będzie miała łączną długość 625 metrów.
Na powstałych w wyniku prowadzonych prac konstrukcjach estakad zostaną zamontowane rurociągi, aparaty i urządzenia służące do produkcji polipropylenu.

Inwestycja wsparta została przez poszerzenie akcjonariatu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Azoty Polyolefins SA, na mocy uchwały z 16 listopada 2020 r., dokonało podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 323 684 990 PLN do poziomu 922 968 300 PLN oraz emisji nowych akcji Spółki.

Grupa Lotos oraz koreańscy partnerzy - Hyundai Engineering Co., Ltd i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation dokonali wpłaty środków finansowych na pokrycie nowych akcji Grupy Azoty Polyolefins SA i po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, obejmując nowe akcje (zgodnie z postanowieniami zawartych dnia 31 maja 2020 r. umów inwestycyjnych), wspólnie z Grupą Azoty SA oraz Grupą Azoty Zakłady Chemiczne "Police" SA, staną się akcjonariuszami spółki realizującej projekt "Polimery Police".
Tym samym zakończony został kolejny etap procesu pozyskania części kapitałowej finansowania.

"Zamknęliśmy kolejny etap na drodze do realizacji projektu 'Polimery Police'. Zostały spełnione warunki wskazane w umowach inwestycyjnych, co w konsekwencji umożliwiło podwyższenie kapitału zakładowego oraz wpłatę środków przez naszych partnerów. To ogromny sukces całego zespołu zaangażowanego w ten proces oraz efekt owocnej współpracy ze wszystkimi akcjonariuszami. Jestem usatysfakcjonowany, że wspólnie z nowymi akcjonariuszami możemy realizować to ambitne przedsięwzięcie" - powiedział Mariusz Grab, prezes zarządu Grupy Azoty.

"Rozszerzenie struktury akcjonariatu to ważny dla całego projektu moment. Obecność trzech doświadczonych partnerów stanowi dla projektu dodatkową wartość. Zakończenie tego etapu jest ogromnym sukcesem, jednak przed nami są kolejne wyzwania i to właśnie na nich się przede wszystkim koncentrujemy. Dlatego na uznanie zasługuje konsekwencja, z jaką Hyundai realizuje prace konstrukcyjne w tym wymagającym dla wszystkich firm czasie" - mówił dr Andrzej Niewiński, prezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins SA.

W efekcie dokonanych wpłat i po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" będzie posiadać 34,41 % akcji, Grupa Azoty SA - 30,52 % akcji, Grupa Lotos SA - 17,3 % akcji, Huyndai - 16,63 % akcji natomiast KIND będzie posiadać 1,14 % akcji. Udziały procentowe odpowiadają udziałowi zarówno w kapitale zakładowym Grupy Azoty Polyolefins SA, jak i łącznej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Polyolefins SA.

Wkłady pieniężne, które zostały wniesione na pokrycie wszystkich nowych akcji wynoszą: Grupa Lotos SA - 300 000 000 PLN, Hyundai - 73 000 000 USD (co stanowi równowartość 275 808 600 PLN) i KIND - 5 000 000 USD (co stanowi równowartość 18 891 000 PLN). Nadwyżka wartości ceny emisyjnej nowych akcji nad ich wartością nominalną (agio) w wysokości 271 014 610 PLN została przeznaczona na kapitał zapasowy Grupy Azoty Polyolefins SA. Ponadto, zgodnie z zapisami umów inwestycyjnych, Grupa Lotos SA i KIND udostępnią Grupie Azoty Polyolefins SA pożyczki podporządkowane w kwocie 200 mln zł. (Grupa Lotos SA) oraz 52 mln USD (KIND).

rel (Grupa Azoty

Polimery Police - plac budowy
Polimery Police - plac budowy
Polimery Police - plac budowy
Polimery Police - plac budowy
Polimery Police - plac budowyPolimery Police - plac budowyPolimery Police - plac budowyPolimery Police - plac budowy
+1 podział tortu
Nowi akcjonariusze? Po co? Więcej do dzielenia tortu? Czyżby znowu niedoszacowane koszty inwestycji?
19 listopad 2020 : 21:49 Nizinny | Zgłoś
+1 podział tortu
a ktoś powiedział , że inwestycja na starcie będzie miała zapewnione 100% finansowania?
30 grudzień 2020 : 16:35 SaszaBielecki | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4211 4.5105
EUR 4.6616 4.7558
CHF 4.6132 4.7064
GBP 5.4337 5.5435

Newsletter