Porty, logistyka

PERN poszukuje dostawcy rur i elementów orurowania do budowy drugiej nitki rewersyjnego ropociągu Odcinka Pomorskiego na trasie Płock-Gdańsk. Spółka ogłosiła właśnie przetarg w tej sprawie. Jak podała w ogłoszeniu, oferty w postępowaniu można tam składać do 14 grudnia.

Odcinek Pomorski rurociągu PERN o długości ok. 240 km umożliwia transport ropy naftowej na trasie z bazy magazynowej w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem do bazy magazynowej w Gdańsku - oba obiekty należą do spółki - oraz rewersyjnie, w kierunku przeciwnym, co pozwala z kolei na transport surowca dostarczanego do Polski drogą morską. Planowana budowa drugiej nitki tej magistrali to część realizowanego w spółce strategicznego Programu Megainwestycji.

"PERN ogłosił postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest realizacja zakupu obejmującego dostarczenie rur i elementów orurowania na potrzeby realizacji budowy rewersyjnego rurociągu ropy naftowej na odcinku Płock–Gdańsk. Przedmiotem zakupu jest dostarczenie fabrycznie nowych rur przewodowych, rur osłonowych i łuków giętych indukcyjnie, ich magazynowanie, załadunek, transport oraz rozładunek na placach budowy lub placach składowych wykonawcy robót budowlanych"- oznajmiła we wtorek spółka.

PERN zaznaczył, że budowa drugiej, rewersyjnej nitki Odcinka Pomorskiego "to kluczowe przedsięwzięcie z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju". "Celem jest stworzenie dodatkowej infrastruktury, która zwiększy bezpieczeństwo tłoczeń i stanie się zabezpieczeniem dla transportu ropy naftowej" - podkreśliła spółka. Wspomniała jednocześnie, iż budowa nowego ropociągu na trasie Płock-Gdańsk to przedsięwzięcie realizowane w oparciu o ustawę z 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

W grudniu 2019 r. PERN informował, że rozstrzygnął przetarg i uzyskał wymagane zgody organów korporacyjnych na zawarcie umowy z ILF Consulting Engineers Polska na wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla drugiej nitki rewersyjnego ropociągu Odcinka Pomorskiego na trasie Płock-Gdańsk. "Wstępnie zakłada się zakończenie etapu prac przygotowawczych pod koniec 2021 r. oraz rozpoczęcie fazy realizacji inwestycji" - zapowiedziała wówczas spółka.

Jak podkreślił wtedy PERN, spółka ILF, mająca wykonać dokumentację projektowo–kosztorysową dla budowy dodatkowej magistrali surowcowej na odcinku Płock-Gdańsk, "jest jedną z wiodących inżynierskich firm projektowo–doradczych, która świadczy kompleksowe usługi m.in. w obszarze ropy i gazu oraz posiada bogate doświadczenie i specjalistyczną wiedzę techniczną i menedżerską niezbędną do świadczenia usług projektowania, doradztwa oraz zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji liniowej".

Wcześniej PERN szacował koszt budowy drugiej nitki Odcinka Pomorskiego na ok. 1 mld zł. Według spółki, obecna przepustowość ropociągu na trasie Gdańsk-Płock to ok. 30 mln ton surowca rocznie, z kolei w przeciwnym kierunku magistrala osiąga wydajność ok. 27 mln ton na rok. Parametry techniczne drugiej nitki tego rurociągu pozwolą m.in. na przesył na trasie Płock-Gdańsk blisko 25 mln ton surowca rocznie.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu paliw płynnych, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego.

Realizowany przez PERN Program Megainwestycji, który wynika z przyjętej przez Radę Ministrów Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym i ujęty jest w strategii spółki do 2022 r., oprócz budowy drugiej nitki ropociągu Odcinka Pomorskiego, obejmuje także budowę rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia, a także rozbudowę pojemności magazynowych w bazach paliowych i surowcowych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5747 4.6671
EUR 4.6511 4.7451
CHF 4.7981 4.8951
GBP 5.5199 5.6315

Newsletter