Offshore

- Całkowity potencjał lokalizacyjny polskich obszarów morskich dla realizacji elektrowni wiatrowych opiewa według różnych szacunków nawet na 12-20 GW, jednak po uwzględnieniu ograniczeń natury techniczno-operacyjnej, w tym wyłączenia poszczególnych akwenów z potencjalnego zainwestowania w celu uniknięcia konfliktów przestrzennych z innymi  użytkownikami morza, tj. żeglugą, rybołówstwem czy eksploracją dna morskiego, rzeczywisty potencjał techniczny wynosi ok. 7-8 GW. W najbardziej sprzyjających warunkach do roku 2025 potencjał ten może zostać zagospodarowany nawet do poziomu 6 GW, jednak bardziej ostrożne scenariusze zakładają zainstalowanie w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej morskich elektrowni wiatrowych o łącznej mocy rzędu 1,5-3 GW. Oznaczałoby to wykorzystanie lub niewielkie przekroczenie wolumenu mocy wytwórczych określonego w obecnie wydanych warunkach przyłączenia.

Przekroczenie tego poziomu będzie musiało się wiązać z otwarciem nowych możliwości przyłączeniowych dla generacji wiatrowej na morzu przez operatora sieci przesyłowych, w tym z całą pewnością z odpowiednią modernizacją całego systemu przesyłowego i najprawdopodobniej przynajmniej z fragmentaryczną realizacją nieistniejącej obecnie  infrastruktury morskich sieci przesyłowych. Należy zaznaczyć, że Krajowy Plan Działań zakłada osiągnięcie w Polsce w 2020 roku poziomu 500 MW mocy wytwórczych w morskich elektrowniach wiatrowych. Założenie to jest wciąż możliwe do zrealizowania, a być może nawet możliwe jest podwojenie tego wolumenu, pod warunkiem jednak uporządkowania otoczenia systemowego i zagwarantowania inwestorom stabilnych i przewidywalnych w długim horyzoncie czasowym warunków realizacji projektów. Warto pamiętać, że w tym czasie w Niemczech planuje się zrealizowanie 6-10 GW w morskich elektrowniach wiatrowych, choć ich pierwsza komercyjna farma została oddana do użytku dopiero w 2011 roku.

- Jak Pan ocenia, również co do wielkości lub wartości sprzedaży rocznej, polski rynek produkcyjny i usługowy działający w branży - na rynku offshore wind (obecnie de facto jedynie na rzecz ostatecznych odbiorców zagranicznych)?

- Przy założeniu realizacji do 2020 roku 500 MW mocy w elektrowniach wiatrowych zlokalizowanych w polskich obszarach morskich w oparciu o turbiny o mocy jednostkowej 5 MW, uzyskujemy całkowitą wartość inwestycji w granicach 6 mld złotych, z czego nawet do 50% zamówień może trafić na rynek krajowy, o ile w tym czasie będziemy w stanie przygotować ofertę umożliwiającą obsługę w ciągu 2-3 lat kontraktów na dostawę i montaż konstrukcji wsporczych i infrastruktury przyłączeniowej oraz innych produktów i usług niezbędnych do przygotowania, realizacji i eksploatacji morskich farm wiatrowych. Dla porównania, wartość obecnie realizowanych w naszych stoczniach dwuletnich kontraktów na majnowocześniejsze na świecie specjalistyczne jednostki dla sektora morskiej energetyki wiatrowej wynosi 600-800 mln złotych.

Przy optymistycznym scenariuszu realizacji 6 GW do roku 2025 polski przemysł morski i branże kooperujące mogą liczyć w okresie 2019-2025 na portfel zamówień o wartości nawet 36 mld złotych, czyli ponad 5 mld złotych rocznie przez okres 7 lat z samego tylko rynku krajowego. Biorąc pod uwagę prawdopodobnie taki sam wolumen zamówień z rynku europejskiego i to już od roku 2014-2016, głównie z uwagi na rozwój projektów wiatrowych na niemieckich wodach Bałtyku, należy stwierdzić, że stoimy przed unikatową szansą boomu inwestycyjnego w przemyśle morskim. Oczywiście w warunkach konkurencyjnego rynku europejskiego szansa ta będzie mogła zostać wykorzystana pod warunkiem odpowiedniego przygotowania zaplecza produkcyjnego i logistycznego, w przeciwnym razie te lukratywne kontrakty zostaną zrealizowane w innych krajach. Po doświadczeniu importu kompletnych konstrukcji turbin wiatrowych instalowanych na lądzie, warto zadbać, aby nasze morskie farmy wiatrowe zostały zbudowane przy maksymalnym udziale polskiego przemysłu i polskich fachowców.

Media4Sea

Mariusz Witoński był panelistą konferencji "Perspektywy i uwarunkowania realizacji inwestycji offshore w Polsce, mechanizmy wsparcia inwestycji w obszarze morskiej energetyki wiatrowej" podczas XVII Międzynarodowych Targów i Konferencji Baltexpo 2013 w Gdańsku.

0 ciociawujkabratasiostry
TEn Pan nie wie na co sie porywa, jest to bardzo droga inwestycja na ktora Polski nie stac, projekty prototypowe powstaja RFNie, to oni przegrali wojne a nie my!
09 wrzesień 2013 : 15:22 Guest | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4724 4.5628
EUR 4.633 4.7266
CHF 4.7706 4.867
GBP 5.4757 5.5863

Newsletter