Inne

W poniedziałek, 18 września rozpoczną się prace na kolejnym odcinku Długiego Pobrzeża. Wykonawca robót, firma Doraco, wejdzie na środkowy odcinek, od rejonu Bramy Mariackiej do Żurawia.

Analogicznie, tak jak w przypadku pozostałych odcinków, ten fragment nabrzeża również zostanie zawężony. Dojścia do lokali znajdujących się w tym obszarze będą zapewnione.

Zmiany w ruchu pieszym

Ze względu na wykonywanie kolektora deszczowego, na okres ok. 2,5 miesiąca nastąpi zamknięcie przejścia przez Bramę Św. Ducha. Dojście do ul. Św. Ducha oraz do Długiego Pobrzeża poprowadzone zostanie ulicami Pończoszników, Dzianą i Mydlarską.

W tym etapie robót nastąpi również zamknięcie kładki obrotowej na rzece Motławie. Dojście do Wyspy Spichrzów zostanie poprowadzone poprzez Most Zielony.

Znaczny zakres przebudowy, na który składa się m.in. całkowita rozbiórka istniejących elementów konstrukcyjnych, nośnych i nawierzchniowych nabrzeża, konieczność realizacji prac z akwenu wodnego, proces technologiczny, a także względy bezpieczeństwa, nie pozwalają na funkcjonowanie kładki w tym okresie. Zamknięcie kładki planowane jest do II kw. 2024 r.

Prace rozpoczynają się zgodnie z wcześniej ustalonym terminem, wynikającym z postulatów przedsiębiorców z Długiego Pobrzeża, aby fragment od rejonu Bramy Mariackiej do Żurawia, w okresie letnim był w pełni dostępny.

Prace prowadzone od Mostu Zielonego do Targu Rybnego

Długie Pobrzeże to jedno z reprezentacyjnych miejsc w Gdańsku. Z początkiem br. roku ruszyły prace modernizacyjne, których celem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa i estetyki oraz przywrócenie historycznych walorów.

Prace prowadzone są na ok. 500-metrowym odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego i wykonywane są równolegle przez Miasto oraz inwestora prywatnego. Nie zmieni się charakter pobrzeża i tak jak dotychczas, pełnić ono będzie funkcję bulwaru i ciągu spacerowego. Pozostaną także miejsca do cumowania jachtów i niewielkich jednostek pływających.

W zakresie modernizacji jest m.in. wykonanie nowej ścianki szczelnej oraz przebudowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z ul. Św. Ducha. Samo wykończenie nabrzeża będzie podobne do tego, które jest po drugiej stronie Motławy. Inwestycja przewiduje także montaż pachołów cumowniczych, belek odbojowych i drewnianych okładzin nabrzeży.

Koszt prac wynoi ok. 41 mln złotych. Zakładany czas zakończenia prac to pierwszy kwartał 2024 roku.

Źródło: www.gdansk.pl
Fot. Sławomir Lewandowski / PortalMorski.pl

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.2996 4.3864
EUR 4.5752 4.6676
CHF 4.7453 4.8411
GBP 5.2718 5.3784

Newsletter