Inne

Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu, kształcący m.in. przyszłych mechaników okrętowych i nawigatorów morskich, z roku na rok rozbudowuje swoją bazę dydaktyczno-warsztatową. Dzięki pomocy Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA w tym roku unowocześnił pracownię nawigacyjną.

ZMPSiŚ SA od czterech lat wspiera finansowo placówkę, która dzięki tej pomocy sukcesywnie rozbudowuje i unowocześnia swoją bazę dydaktyczno-warsztatową, wyposażając szkołę w pomoce dydaktyczne, nowe stanowiska ćwiczeniowe itd.

By sprostać wyzwaniom rynku, szkoła musi stale rozwijać swoją bazę dydaktyczną i podnosić poziom kształcenia, dostosowując się do postępu technologicznego. Dzięki wsparciu ZMPSiŚ, szkoła zakupiła piętnaście nowoczesnych stołów nawigacyjnych do pracy na mapach nawigacyjnych. Będą one również wykorzystane jako stanowiska do egzaminów z kwalifikacji zawodowych dla techników nawigatorów morskich.

Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu już od 60 lat kształci młodzież na potrzeby gospodarki morskiej. Jak dotąd jest jedyną szkołą średnią kształcącą na poziom operacyjny żeglugi międzynarodowej. Dzięki temu jej absolwenci uczący się w zawodach technik nawigator morski i technik mechanik okrętowy, po odbyciu nadzorowanej praktyki morskiej mogą przystępować do egzaminu oficerskiego.

rel (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4956 4.5864
EUR 4.6217 4.7151
CHF 4.7769 4.8735
GBP 5.4572 5.5674

Newsletter