Inne

W poniedziałek, 9 września 2019 roku, w hali wystawienniczej Amber Expo w Gdańsku, uroczyście otwarto XX jubileuszową edycję Międzynarodowych Targów Morskich Baltexpo 2019. To najstarsze i największe w Polsce, oraz jedno z najbardziej prestiżowych w Europie wydarzeń targowo-konferencyjnych poświęconych gospodarce morskiej. Ich organizatorem jest Zarząd Targów Warszawskich SA.

W jubileuszowej, XX edycji Baltexpo bierze udział ponad 250 firm i organizacji z 23 krajów. Głównym tematem wydarzenia jest obszar gospodarki morskiej, na który składa się przemysł morski i stoczniowy, infrastruktura portów i przemysłu morskiego, logistyka, żegluga morska i przybrzeżna oraz śródlądowa. Wystawcy reprezentują również dziedziny związane z bezpieczeństwem, ochroną portów oraz ochroną środowiska.

Jak mówiła podczas uroczystego otwarcia Grażyna Ewa Karłowska - prezes Zarządu Targów Warszawskich, zorganizowanie tej imprezy nie byłoby możliwe bez współpracy z czołowymi firmami i ekspertami, którzy uczestniczą w tej jubileuszowej imprezie, m.in. grupy kapitałowej Remontowa Holding, będącej partnerem strategicznym.

Z kolei Prezydent RP Andrzej Duda, w liście przekazanym do uczestników targów Baltexpo, który odczytał Piotr Karczewski - doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy: "Przed nami nowe horyzonty rozwoju polskiego przemysłu stoczniowego, cywilnego i wojskowego, naszej gospodarki portowej, rybołówstwa i dalekomorskiej floty handlowej, innowacyjnych technik ochrony systemu morskiego, a także w dziedzinie kształcenia profesjonalnych kadr zawodowych i naukowych, które zasilą kolejne pokolenia polskich ludzi morza. Głównym impulsem tych zmian, jest nowa całościowa wizja zmian polskich reform prawnych, instytucjonalnych i w sferze polityki gospodarczej. Inny jest również obecny kontekst międzynarodowy naszego zwrotu ku morzu. Bardzo istotnym aspektem jest współpraca w ramach Unii Europejskiej, NATO, a przede wszystkim rozwój inicjatywy Trójmorza i związanych z tym inwestycji infrastrukturalnych (…)".

O tym, jak rozwój gospodarki morskiej, usług portowych i przemysłu stoczniowego wpływa na rozwój innych dziedzin gospodarki, pisał także w liście premier Mateusz Morawiecki. Odczytał go Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. "Bałtyk jest naszą dumą i szansą. Gospodarka morska, produkcja stoczniowa, rozwój portów, morska energetyka wiatrowa i handel, to dziedziny ważne dla naszego rozwoju. Branża morska, która współpracuje z firmami działającymi we wszystkich dziedzinach gospodarki, od hutnictwa, przez logistykę, elektronikę, aż po nowoczesne technologie, jest istotnym barometrem pokazującym stan rozwoju całego kraju. Rząd przywiązuje wielką wagę do wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności w tym sektorze. Mamy ambitny cel, jak m.in. planowana inwestycja w postaci Portu Centralnego w Gdańsku, jedno z najważniejszych w sektorze gospodarki morskiej, przyczyni się do pełnego wykorzystania potencjału polskiej gospodarki, przybliży dostęp do rynków zbytu, ułatwi optymalizację działań biznesowych i wniesie istotny wkład w tworzenie konkurencyjności tego miejsca. Chcemy, aby Gdańsk stał się centrum logistyki portowo-morskiej w całej Europie środkowo wschodniej".

Rozwój gospodarki morskiej to także ramy prawne i ustawy tworzone poprzez działania sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. W uroczystym otwarciu uczestniczyła także jej przewodnicząca, Dorota Arciszewska-Mielewczyk. - Gospodarka morska to ludzie i osoby zarządzające, nie tylko w administracji publicznej, ale przede wszystkim we wszystkich prywatnych firmach, które na własne ryzyko, koszt i poprzez swoje zaangażowanie mogą przyczynić się do podnoszenia rangi Polski na całym świecie.

Inwestycjom w regionach nadmorskich towarzyszą inwestycje w portach, na szlakach żeglugowych, stoczniowych, będących w pieczy ministerstwa gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Dyrektor departamentu MGMiŻŚ, Katarzyna Krzywda odczytała list ministra Marka Gróbarczyka, w którym przyznał, że wspólne wysiłki pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość.

"Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej realizuje działania na rzecz stoczni, portów, żeglugi morskiej i morskiego planowania przestrzennego. W 2018 roku padł absolutny i historyczny rekord - ponad 10 mln ton przeładunków w polskich portach morskich, co z kolei przełożyło się na rekordowy dochód do budżetu państwa, bowiem należności podatkowe polskich portów wyniosły w ubiegłym roku 40,6 mld zł, co stanowi około 10 % całego budżetu. Dynamika rozwoju tej branży na podstawie statystyk z I półrocza bieżącego roku wskazuje, że rekordy te znowu zostaną pobite. Stanowi to niezbity dowód na to, że w gospodarkę morską trzeba i należy inwestować, bo oddziałuje ona na rozwój gospodarczy całego obszaru RP".

O gospodarce morskiej mówili również przedstawiciele samorządów. Członek zarządu województwa zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek mówił m.in. o współpracy z zachodnim sąsiadem – Niemcami, w sprawie udrożnienia drogi wodnej na Odrze. Zdaniem Wziątka, ruch statków na wodach śródlądowych za naszą zachodnią granicą, na Renie czy Łabie, pokazuje, że można i trzeba czerpać pozytywne wzorce od bardziej doświadzonych partnerów.

Z kolei Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego i jednocześnie prezes zarządu Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, wspomniał o dobrych rezultatach współpracy Stowarzyszenia z przedsiębiorcami działającymi w szeroko rozumianej branży morskiej, czego dowodem są kolejne inwestycje związane z branżą morską. Wicemarszałek Świlski odniósł się także do słów przedmówców, którzy podkreślali, że branża morska generuje 6 proc. ogólnego zatrudnienia, przypominając, że każde miejsce pracy w branży morskiej powoduje zaangażowanie kolejnych 4 osób.

Tradycją targów są nagrody "Złote Kotwice Baltexpo" przyznawane podmiotom bądź osobom związanym z branżą morską. W tym roku kapituła przyznała je w kategorii produkt, usługa, a także osobowość roku. Wręczono również jedno wyróżnienie. Nagrodzonych prezentujemy poniżej.

Warto dodać, że Międzynarodowe Targi Morskie Baltexpo do tej pory odbywały się w cyklu dwuletnim, nieprzerwanie od 1982 roku. Do tego roku, bowiem podczas otwarcia ogłoszono, że od 2020 roku to wydarzenie odbywać się będzie cyklicznie, co rok!

Złota Kotwica w kategorii "Usługa" - Gdańska Stocznia REMONTOWA S.A.
Przebudowa platformy Petrobaltic

Gdańska Stocznia REMONTOWA S.A. przebudowała dla spółki LOTOS Petrobaltic platformę wiertniczą Petrobaltic na Morskie Centrum Produkcyjne, które będzie pracować na bałtyckim złożu B8.

Platforma po raz pierwszy została zadokowana w styczniu 2017 roku. Pierwszy etap prac (styczeń-czerwiec 2017), zakończony przed terminem kontraktowym polegał na przeprowadzeniu prac stalowych części podwodnej, m.in. remoncie spudcanów (podstaw nóg platformy) oraz modernizacji części kolumn.

Drugi etap (październik 2017 - sierpień 2019) polegał na dokończeniu montażu fundamentów pod moduły, wykonaniu uzbrojenia i montażu konstrukcji wsporczej flary (części, w której spalany jest gaz ziemny wydobywany wraz z ropą naftową). W zakresie prac było również wykonanie ramy podtrzymującej nadbudówkę i wyposażenie całego pontonu, łącznie z siłownią, fundamentami, rurociągami w pontonie i na pokładzie. Gruntowniej przebudowano także nadbudówkę.

Ostatni etap polegał na integracji wszystkich części i systemów, podłączeniu i przetestowaniu działania całej platformy.

Kluczową dla całego przedsięwzięcia była operacja nasuwania i montażu na pokładzie platformy czterech potężnych modułów o wadze kilkuset ton każdy – systemu separacji ropy naftowej, systemu sprężania i eksportu gazu, systemu zatłaczania wody do złoża, oraz systemu energetycznego, którego sercem jest turbogenerator wykorzystujący odseparowany gaz, jako paliwo do zasilania platformy.

Kolejnym etapem był montaż podpory pod moduł mieszkalny oraz spalarki gazów, czyli flary. Równie skomplikowaną operacją było posadowienie na platformie modułu mieszkalnego z lądowiskiem dla śmigłowców o wadze ok. 550 ton.

Złota Kotwica w kategorii "Produkt" - REMONTOWA SHIPBUILDING S.A.
Promy pasażersko-samochodowe o napędzie hybrydowym

Stocznia Remontowa Shipbuilding, należąca do grupy kapitałowej Remontowa Holding, zbudowała na zamówienie brytyjskiego armatora – Transport for London – dwa nowoczesne promy pasażersko-samochodowe o napędzie hybrydowym, wykorzystującym zasilanie elektrycznością z baterii litowo-jonowych. Promy tworzą unikatowy w skali świata projekt komunikacyjny. Przekazane w 2018 r. statki służą mieszkańcom Londynu w przeprawie przez Tamizę, łącząc dzielnice Woolwich i North Woolwich. Zapewniają o 14 proc. więcej przestrzeni niż stare promy - każdy z nich może jednorazowo zabrać na pokład 150 pasażerów i 45 samochodów osobowych.

Wyposażone są w napęd hybrydowy zapewniający niższe koszty eksploatacji, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz niższy poziom hałasu. Emisja szkodliwych związków jest dodatkowo niwelowana dzięki systemom oczyszczania spalin, w które wyposażone zostały oba zespoły prądotwórcze (promy są najbardziej proekologicznymi statkami na Tamizie, emitując o 90% cząstek stałych – m.in. sadzy, i o 70% tlenków azotu mniej niż ich poprzednicy).

Nowe promy współpracują z unikatowym w skali świata systemem automatycznego cumowania. Za pomocą dwóch elektromagnesów umiejscowionych na pontonach, do których przybijają, system utrzymuje je w pozycji w czasie rozładunku/załadunku. W rezultacie możliwe jest wyłączenie napędu, co prowadzi do ograniczenia hałasu i dalszej redukcji zużycia paliwa. Sterowanie systemem automatycznego cumowania jest zintegrowane ze sterowaniem rampami znajdującym się na nabrzeżu oraz szlabanami samochodowymi i furtami pasażerskimi znajdującymi się na pokładzie promów.

Zygmunt Choreń - Osobowość Roku Gospodarki Morskiej

Światowej sławy polski projektant żaglowców, ur. w 1941 r. w Brzozowym Kącie na Podlasiu. Absolwent Wydziału Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej (1965). W 1968 r. rozpoczął pracę w Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym Stoczni Gdańskiej, w którym od 1978 r. był Głównym Projektantem – przede wszystkim statków żaglowych. W 1992 r. Zygmunt Choreń założył w Gdańsku własne biuro projektowe „Choreń Design and Consulting”, którym kieruje do dzisiaj.

Pierwsze żaglowce zbudowane wg jego projektów to barkentyna Pogoria w 1980 r. i fregata Dar Młodzieży w 1982 r. Jego następnymi żaglowcami są: barkentyna ORP Iskra dla Polskiej Marynarki Wojennej w 1982 r.; barkentyna Kaliakra dla Bułgarii w 1984 r. oraz statek badawczy Oceania zbudowany w 1985 r. dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. W Stoczni Gdańskiej w latach 1987-1991 zbudowano dla ZSRR pięć trzymasztowych fregat typu B-810 (wzorowanych na Darze Młodzieży). Były to statki Drużba, Mir, Chersonez, Pałłada, Nadieżda.

Pod koniec lat 80. XX wieku w Stoczni Gdańskiej rozpoczęto budowę żaglowca Gwarek, który miał służyć wycieczkowym rejsom pracowników zakładów przemysłowych w Polsce. Na początku lat 90. XX wieku przerwano budowę tej jednostki.

W innych stoczniach krajowych i zagranicznych, w ciągu ostatnich 30 lat na podstawie projektów Zygmunta Chorenia zbudowano następujące żaglowce (albo przebudowano statki innych typów na żaglowe): bark Aleksander von Humboldt , bryg Fryderyk Chopin, barkentyna Estelle, fregata Royal Clipper, szkuner gaflowy Mephisto, barkentyna Running On Waves, bark Le Quy Don, fregata El-Mellah, bark Flying Clipper. W firmie „Choreń Design and Consulting” w ostatnich latach powstały projekty kilkunastu nowoczesnych statków różnych typów (głównie wielozadaniowych) dla armatorów z Holandii, Niemiec, Malty, Cypru, Liberii, Kuwejtu i innych krajów.

Wyróżnienie dla Marine Technology za HydroDron

HydroDron to autonomiczna, zdalnie sterowana pływająca platforma dedykowana pomiarom hydrograficznym na akwenach ograniczonych. Cechuje się mobilnością - istnieje możliwość przewożenia jej w rejon misji, na przyczepie samochodowej bądź na większej jednostce nawodnej - statku bazie.

HydroDron może pracować na akwenach niedostępnych lub trudno dostępnych dla większych jednostek załogowych, których użycie może być niemożliwe bądź nieopłacalne.

Ten bezzałogowy katamaran z lekkiego trwałego tworzywa, o układzie dwukadłubowym (4 m dł. i 2 m szer.) oraz o niewielkim zanurzeniu - od 20 cm w części dziobowej do 50 cm w części rufowej - silnikowej, wyposażony jest w dwa silniki elektryczne pracujące niezależnie od siebie - Torqeedo Cruise 4.0 RL o mocy 4 kW każdy, które zapewniają odpowiednią manewrowość i prędkość maksymalną ponad 10 węzłów. Jednostka została wyposażona w 16 akumulatorów LiFePo4 o napięciu 3,2 V każdy, umieszczonych w dwóch niezależnych od siebie panelach akumulatorowych. Bateria akumulatorów doładowywana jest dodatkowo 2 panelami fotowoltaicznymi. Zapas energii zapewnia pracę systemu do ok. 12 godzin, przy prędkości pomiarowej 4 węzły.

Fot.: Sławomir Lewandowski / PORTALMORSKI.PL

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5747 4.6671
EUR 4.6511 4.7451
CHF 4.7981 4.8951
GBP 5.5199 5.6315

Newsletter