szkodliwe emisje

Transport morski w UE - pierwszy taki raport środowiskowy

Transport morski w UE - pierwszy taki raport środowiskowy

02 wrzesień 2021

Transport morski w UE: pierwszy raport o oddziaływaniu na środowisko potwierdza, że poczyniono postępy w kierunku zrównoważonego rozwoju ...

Wejście w życie nowego wymagania IMO - III poziom emisji NOx na obszarze...

Wejście w życie nowego wymagania IMO - III poziom emisji NOx na obszarze...

20 grudzień 2020

Jak przypomina PRS - w dniu 01.01.2021 wejdzie w życie zmienione Prawidło 13 Załącznika VI do Konwencji MARPOL. Chodzi w nich o wymogi zw...

Aż 3,5 mld euro rocznie może kosztować nadgorliwość Parlamentu Europejsk...

Aż 3,5 mld euro rocznie może kosztować nadgorliwość Parlamentu Europejsk...

22 wrzesień 2020

W ostatnią środę Parlament Europejski przyjął bardzo daleko idące rekomendacje dla Komisji Europejskiej dotyczące nowych uregulowań w zak...

Redukcja zawartości siarki w paliwie żeglugowym - pytania i odpowiedzi

Redukcja zawartości siarki w paliwie żeglugowym - pytania i odpowiedzi

24 październik 2018

Polski Rejestr Statków, w ślad za IMO, opublikował zwięzły, podstawowy zasób wiedzy, w formie pytań i odpowiedzi, dotyczący wymagań Międz...

Redukcja emisji ze statków - ''ściąga'' od IMO czyli zestaw poradników...

Redukcja emisji ze statków - ''ściąga'' od IMO czyli zestaw poradników...

22 październik 2018

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) opublikowała i promuje zestaw praktycznych przewodników i poradników dla statków i portów na tem...

Raport Komisji Europejskiej: efekty wprowadzenia dyrektywy siarkowej

Raport Komisji Europejskiej: efekty wprowadzenia dyrektywy siarkowej

07 maj 2018

Komisja Europejska opublikowała raport, w którym przedstawia stopień i zaawansowanie wdrażania i przestrzegania oraz efekty wprowadzania ...