Żegluga

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) opublikowała i promuje zestaw praktycznych przewodników i poradników dla statków i portów na temat kontroli i redukcji emisji szkodliwych substancji.   

​Statki nie są eksploatowane w oderwaniu od życia, pracy i biznesu na lądzie. Zagadnienia szkodliwych emisji muszą być rozpatrywane szerzej niż w kontekście samych statków i obejmować wszystkie portowe źródła emisji, w tym: statki morskie, statki lokalne, wyposażenie przeładunkowe portów, lokomotywy i sieć elektryczną.

By móc podjąć działania na rzecz ograniczenia emisji w całym przemyśle morskim, władze państwowe musza najpierw określić wielkość emisji, a następnie opracować strategię ich redukcji. Szacowaniu emisji i reakcji na ich obecność poświęcone są przewodniki i poradniki opublikowane właśnie przez IMO.

"Zestawy narzędzi" The Ship Emissions Toolkit oraz Port Emissions Toolkit zostały opracowane przez partnerów realizujących projekt GEF-UNDP-IMO Global Maritime Energy Efficiency Partnerships (GloMEEP) Project, we współpracy z organizacjami: Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST) oraz the International Association of Ports and Harbors (IAPH).

Przy okazji niektóre z tych publikacji, zawierające m.in. opisy dostępnych rozwiązań technicznych, są interesującymi źródłami przeglądu rynków i podstawowej wiedzy technicznej, z przykładami, dot. np. zastosowania LNG jako napędu na statkach i innych zagadnień.

Dostępne bezpłatnie poradniki mogą wspomóc państwa chcące wzmocnić i rozwinąć swoją politykę i regulacje dotyczące zanieczyszczenia powietrza i emitowania gazów cieplarnianych przez statki.

>>  Więcej informacji | Poradniki do pobrania   

PBS

grafika: Portal Morski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.9354 5.0352
EUR 4.8081 4.9053
CHF 5.0276 5.1292
GBP 5.4201 5.5295

Newsletter