Prawo, polityka

Parlament Europejski rozszerza wykaz przestępstw przeciwko środowisku i kar. Handel nielegalnie pozyskiwanym drewnem i wyczerpywanie zasobów wodnych przestępstwami przeciwko środowisku. Do dziesięciu lat pozbawienia wolności dla osób fizycznych, także za zanieczyszczenia ze statków. Grzywny dla przedsiębiorstw - nawet 5 proc. obrotów lub do 40 milionów euro.

Przestępstwa przeciwko środowisku są czwartym najczęściej popełnianym rodzajem przestępstw na świecie

We wtorek Parlament Europejski przyjął nowe przepisy o przestępstwach przeciwko środowisku i grożących za nie sankcjach. Parlament uzgodnił tę dyrektywę z Radą 16 listopada 2023 roku. Teraz przyjął ją stosunkiem głosów 499 do 100 (23 posłów wstrzymało się od głosu).

Dyrektywa zawiera zaktualizowany wykaz przestępstw przeciwko środowisku. Dodano do niego handel nielegalnie pozyskiwanym drewnem, wyczerpywanie zasobów wodnych, poważne naruszenia unijnych przepisów o chemikaliach oraz zanieczyszczenia powodowane przez statki. Dzięki posłom w dyrektywie wprowadzono kategorię tzw. przestępstw kwalifikowanych. To na przykład pożary lasów na dużą skalę lub rozległe zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, które niszczą ekosystem, a zatem są porównywalne z ekobójstwem.

Kary pozbawienia wolności i grzywny

Przestępstwa przeciwko środowisku popełnione przez osoby fizyczne i przedstawicieli firm będą podlegać karze pozbawienia wolności. Jej długość będzie zależeć od tego, jak długotrwałe, poważne i odwracalne są szkody. Za przestępstwa kwalifikowane będzie grozić do ośmiu lat pozbawienia wolności, a za przestępstwa, które spowodowały śmierć jakiejś osoby - nawet dziesięć lat. Za pozostałe przestępstwa sądy będą mogły wymierzać karę do pięciu lat więzienia.

Sprawcy będą musieli przywracać środowisko do poprzedniego stanu i rekompensować szkody. Będzie można nakładać na nich także kary finansowe. Firmom będzie grozić - w zależności od rodzaju przestępstwa - grzywna w wysokości 3–5 procent rocznych obrotów lub 24-40 milionów euro. Państwa członkowskie będą mogły decydować, czy ścigać przestępstwa, które popełniono poza ich granicami.

Państwa będą organizować szkolenia i gromadzić dane

Dzięki posłom PE osoby, które donoszą o przestępstwach przeciwko środowisku, otrzymają wsparcie i pomoc w postępowaniu karnym. Ponadto, Parlament zadbał o to, by państwa członkowskie musiały organizować szkolenia dla policjantów, sędziów i prokuratorów. Kraje będą też obowiązkowo przygotowywać krajowe strategie zwalczania przestępstw przeciwko środowisku oraz kampanie informacyjne na ten temat. Dane, które będą zbierać państwa członkowskie, pomogą pozwolą Komisji regularnie aktualizować wykaz przestępstw przeciwko środowisku oraz umożliwią skuteczniejszą walkę z tym zjawiskiem.

Po głosowaniu na sesji plenarnej sprawozdawca Parlamentu Europejskiego Antonius Manders (EPP, NL) powiedział:

"Najwyższy czas, abyśmy zaczęli zwalczać przestępstwa transgraniczne na szczeblu unijnym. Będzie to możliwe dzięki jednolitym i odstraszającym sankcjom, które będą zapobiegać kolejnym przestępstwom przeciwko środowisku. Zgodnie z porozumieniem to zanieczyszczający będą płacić. Krokiem we właściwym kierunku jest również to, że każda osoba na kierowniczym stanowisku, która odpowiada za zanieczyszczenie, będzie mogła zostać pociągnięta do odpowiedzialności, podobnie jak sama firma. Dzięki obowiązkowi zachowania należytej staranności nie będzie już można powoływać się na zezwolenia lub korzystać z luk prawnych”.

Dyrektywa wejdzie w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Państwa członkowskie będą miały dwa lata, by przenieść ją do prawa krajowego.

Przestępstwa przeciwko środowisku to czwarty najczęściej popełniany rodzaj przestępstw na świecie. To też jedno z głównych źródeł dochodów zorganizowanych organizacji przestępczych - obok handlu narkotykami, bronią i ludźmi. Aby rozwiązać problem rosnącej liczby przestępstw przeciwko środowisku, w grudniu 2021 roku Komisja przedstawiła wniosek w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne. 

rel (PE)

Więcej informacji:

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.8818 3.9602
EUR 4.2118 4.2968
CHF 4.2631 4.3493
GBP 4.9342 5.0338

Newsletter