przestępstwa przeciwko środowisku

Dalsza kryminalizacja wykroczeń przeciwko środowisku, w tym zanieczyszcz...

Dalsza kryminalizacja wykroczeń przeciwko środowisku, w tym zanieczyszcz...

28 luty 2024

Parlament Europejski rozszerza wykaz przestępstw przeciwko środowisku i kar. Handel nielegalnie pozyskiwanym drewnem i wyczerpywanie...