Prawo, polityka

- Komisja Europejska musi przyjąć silną, zdecydowaną politykę, opartą na zasadzie wzajemności. W przeciwnym razie nasz europejski przemysł morski nie przetrwa konkurencji ze strony stoczni azjatyckich - ostrzegł Marian Krzaklewski, sprawozdawca opinii EESC (Europejskiego Komitetetu Ekonomiczno-Społecznego), przyjętej na jego sesji plenarnej 19 kwietnia br.

EESC wzywa Komisję do jak najszybszego wdrożenia strategii LeaderSHIP 2020 oraz do przedstawienia kluczowych zaleceń dotyczących nowej strategii LeaderSHIP 2030.

- Europa potrzebuje szczególnego podejścia do przemysłu stoczniowego i produkcyjnego. Podobnie jak w Chinach, USA, Japonii i Korei Południowej, decydenci europejscy muszą traktować ten sektor, jako strategiczny dla gospodarki europejskiej - podkreślił współsprawozdawca, Petrizio Pesci.

Zdaniem EESC, podejście powinno obejmować takie działania:

W zakresie wymiany handlowej - wysiłki na rzecz sfinalizowania całościowego porozumienia w ramach OECD, obejmującego wszystkie strony, w tym Chiny - zawierającego także zasady dotyczące subsydiów, a potencjalnie również dyscypliny cenowej;- zapewnienie wzajemności pomiędzy krajami Europy, a innymi, jako przewodniej zasady zarówno w bilateralnych, jak i wielostronnych negocjacjach handlowych oraz w zagadnieniach związanych z dostępem do rynku; "Środki i praktyki protekcjonistyczne muszą się spotykać z przeciwdziałaniem tymi samymi środkami" - przekonuje EESC.

W zakresie finansowania - Komisja powinna rozważyć wprowadzenie specjalnego instrumentu finansowego, ponieważ przemysł stoczniowy wymaga dużych nakładów kapitałowych, a dostęp do finansowania staje się coraz trudniejszy.

W zakresie rozwoju (badania/umiejętności) - ochrona środowiska, bezpieczeństwo, digitalizacja, automatyzacja i bezpieczeństwo cybernetyczne, stanowią poważne wyzwanie, ale oferują również interesujące możliwości dla europejskiego sektora technologii morskich (MT), pod warunkiem, że są dostępne wystarczające możliwości w zakresie badań, rozwoju i innowacji.

Komisja musi zatem promować, a także wspierać finansowo inwestycje w europejskim sektorze MT w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji. Istnieje ponadto silna potrzeba uzupełnienia braków umiejętności - w związku z tym Komisja powinna udzielić znacznego wsparcia partnerom społecznym w sektorze stoczniowym, umożliwiając im kontynuowanie prac w sektorze technologii morskich. 

Pod względem strategii - Komisja powinna zadbać o to, by przemysł ten stał się jednym z filarów kontynuacji strategii LeaderSHIP.

Europejski sektor technologii morskiej (MT) jest sektorem przemysłowym o kluczowym znaczeniu dla Europy i - pomimo wielu trudności, z którymi się boryka, zwłaszcza od czasu kryzysu gospodarczego - znajduje się w stosunkowo dobrej kondycji. Jednak rok 2016 nie był dobry pod względem portfeli zamówień na całym świecie, a jeszcze gorsze mogą się pojawić, zarówno w wyniku protekcjonistycznej polityki konkurentów z Azji Wschodniej, jak i wsparcia finansowego dla własnego przemysłu.

W ostatnich oficjalnych dokumentach ("Made in China 2025") Chiny ogłosiły ambicję, aby stać się wiodącym światowym producentem wysokiej klasy statków, w tym statków wycieczkowych i najnowocześniejszego wyposażenia jednostek - czyli w sektorze, w którym europejscy stoczniowcy i producenci wyposażenia okrętowego są liderami na rynku. Spowoduje to jeszcze większą presję na jeden z kluczowych sektorów przemysłu w Europie.

Europejski sektor techniki okrętowej i technologii morskich obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, budową, konserwacją i naprawą statków i innych konstrukcji morskich. Istnieje około 300 stoczni europejskich, których roczne obroty wynoszą około 31 mld euro, i które zatrudniają 200 000 osób.

Około 22 000 dużych, małych i średnich przedsiębiorstw produkuje i dostarcza wyposażenie statków, generując roczne obroty w wysokości ok. 60 mld euro. Zatrudniają one bezpośrednio ponad 350 000 osób. Ich udział w rynku światowym wynosi około 50%.

Europejski sektor technologii morskich inwestuje 9% zysków ze sprzedaży w badania, rozwój i innowacje, co stanowi najwyższy wskaźnik inwestycji w tym zakresie w Europie.

AL, rel (European Economic and Social Committee)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.2529 4.3389
EUR 4.5575 4.6495
CHF 4.4327 4.5223
GBP 5.3466 5.4546

Newsletter