Prawo, polityka

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej spotkał się z Elmarem Mammadiarowem, ministrem spraw zagranicznych Azerbejdżanu. Celem spotkania było omówienie doświadczeń i planów obu krajów w sprawach morskich.

Minister Gróbarczyk przedstawił tematy priorytetowych działań resortu, do których należą: stocznie, porty, żegluga śródlądową i międzynarodowe korytarze transportowe, rybołówstwo oraz edukacja morska. Minister podkreślił, iż Polska podjęła wzmożone działania na rzecz odbudowy sektora stoczniowego, co w efekcie zaktywizowało inwestycje i pozwoliło polskim firmom konkurować na forum międzynarodowym. Na prośbę strony azerbejdżańskiej Minister scharakteryzował strukturę sektora działającego w oparciu o stosowne regulacje oraz firmy państwowe, prywatne i samorządowe.

Czytaj także: Szefowie MSZ Polski i Azerbejdżanu rozmawiali m.in. o Południowym Korytarzu Gazowym

Strona azerbejdżańska wyraziła szczególne zainteresowanie polskimi doświadczeniami w sektorze stoczniowo-portowym. Rząd Azerbejdżanu realizuje w chwili obecnej ambitne plany inwestycyjne z udziałem kapitału zagranicznego, mające udrożnić port Baku i zwiększyć liczbę połączeń międzynarodowych. Z uwagi na skomplikowaną pod względem geograficznym i politycznym międzynarodową sieć transportową w rejonie Morza Kaspijskiego, możliwe jest uwzględnienie polskich portów w połączeniach handlowych Azerbejdżanu.

Minister Marek Gróbarczyk zachęcił stronę azerbejdżańską do zacieśnienia współpracy między firmami z Azerbejdżanu a polskimi portami.

rel (MGMiŻŚ)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter