Porty, logistyka

W Gdańsku, w siedzibie AmberExpo w dniach 2-3 kwietnia odbyło się VII Forum Transportu Intermodalnego „Fracht”. Pierwszego dnia imprezy wydarzenie zgromadziło ok. 200 osób – przedstawicieli portów morskich, terminali kontenerowych, przewoźników, spedytorów i operatorów logistycznych i intermodalnych z kraju i zagranicy. Szczególnie pokaźna była delegacja z Ukrainy, a w tym z Regionu Odesskiego, z którym Województwo Pomorskie posiada umowę bilateralną z 2003 roku. W trakcie konferencji podpisano Memorandum pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. a Grupą Firm „Sodrużestwo” Sp. z o.o. z siedzibą w Chersonie oraz Stowarzyszeniem Bałtycko-Czarnomorskie Forum Ekonomiczne i Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą.

W spotkaniu wzięli udział także: ambasodor nadzwyczajnej i pełnomocnej Republiki Indonezji w Rzeczypospolitej Polskiej – Siti Nugraha Mauludiah oraz ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej – Margułana Baimuchana. Gospodarzy województwa reprezentowali: wicemarszałek województwa pomorskiego i prezes Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk Ryszard Świlski oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, natomiast stronę rządową – przedstawiciele Ministerstw Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

- Województwo pomorskie oraz Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, któremu mam zaszczyt przewodzić, od początku silnie wspierają ideę organizacji Forum. Branże związane z logistyką, transportem, intermodalnością i żeglugą śródlądową odgrywają bowiem kluczową rolę w gospodarce naszego województwa – powiedział na otwarciu konferencji Marszałek Ryszard Świlski.

W pierwszym dniu imprezy wygłoszono ponadto kilka referatów oraz odbyły się trzy panele dyskusyjne: 1) Dedykowany Strategii Rozwoju Transportu do 2030 w kontekście rozwoju transportu intermodalnego, 2) Aktualna sytuacja i perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce oraz 3) Rozbudowa międzynarodowych szlaków komunikacyjnych łączących Europę i Azję. Szanse i zagrożenia rozwoju transportu intermodalnego, które zgromadziły pokaźne grono interesantów logistyki i transportu intermodalnego z takich firm jak: porty morskie Gdańska i Gdyni, PCC Intermodal, Locconi Intermodal S.A., CASTORAMA, CLIP Intermodal Sp. z o.o., CTL Logistics Sp. z o.o., DB Cargo Polska S.A., Lotos Kolej Sp. z o.o., DCT Gdańsk S.A. i wielu innych.

Drugiego dnia odbył się panel "Znaczenie korytarzy transportowych Północ-Południe dla transportu intermodalnego", prowadzony przez prof. dr hab. Macieja Matczaka z Uniwersytetu Morskiego, w którym wzięli udział przedstawiciele ukraińskich organizacji gospodarczych (m.in. Dymitr Sipota z SDM Partners Law Firm), przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (Michał Graban oraz Dariusz Mierkiewicz – przedstawiciel Portu w Koprze na Polskę) oraz Rafał Zahorski – pełnomocnik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. gospodarki morskiej W trakcie debaty Michał Graban przedstawił główne cele stowarzyszenia SPR KTBA, a w tym poglądy dotyczące przystawania aktualnej sieci TEN-T do potrzeb Polski, co wiązało się z postulatami dotyczącymi planowanej rewizji sieci TEN-T. Prelegent omówił rolę Skandynawii oraz basenu Morza Czarnego z perspektywy Korytarza Bałtyk-Adriatyk.

W panelu "Perspektywy Współpracy gospodarczej między Ukrainą a Polską" wzięli udział Anna Nesterenko, Izba Przemysłowo Handlowa Odessa, Ludwik Szakiel, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Marek Litka, Dyrektor Regionalny, Polsko Ukraińska Izba Gospodarcza oraz Tomasz Limon, Pracodawcy Pomorza. W trakcie dyskusji Ludwik Szakiel przedstawił historię współpracy Pomorza z Regionem Odesskim na Ukrainie oraz perspektywy na przyszłość podkreślając, że najważniejszą rolę odgrywa współpraca w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, co jest konsekwencją kryzysu demograficznego choć ważną rolę odgrywa także współpraca w zakresie nowych technologii informatycznych. Prelegent zapowiedział także, że samorząd województwa pomorskiego zorganizuje misję gospodarczą do Odessy jesienią tego roku. Z kolei Marek Litka podkreślił rangę gestii transportowej, którą dysponują eksporterzy i importerzy w relacjach handlowych Polski z Ukrainą. Nie uwzględnianie tego punktu widzenia powoduje, że dyskusje o korytarzach transportowych i łańcuchach logistycznych pozbawione są swojego przedmiotu i sensu. Po panelu odbyły się spotkania b2b polskich firm z firmami ukraińskimi.

Opr. Michał Graban

1 1 1 1

Newsletter