Porty, logistyka

Luka Rijeka d.d., operator największego portu w Chorwacji, którego akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Zagrzebiu, opublikował wyniki za drugi kwartał 2018 r. Przychody portu po 6 miesiącach sięgnęły 86,4 mln HRK, zaś zysk netto wyniósł 3,9 mln HRK. Wyniki pierwszego półrocza obciążyły inwestycje odtworzeniowe oraz koszty działań zmierzających do optymalizacji działalności portu.

W samym drugim kwartale przychody Luka Rijeka wyniosły 45,6 mln HRK, a wynik EBITDA wyniósł blisko 2,5 mln HRK. W tym okresie port osiągnął skonsolidowany wynik netto na poziomie blisko 2,7 mln HRK.

Luka Rijeka w drugim kwartale obsłużył 637 tys. ton ładunków, co po pierwszym półroczu daje łączną masę przeładunków na poziomie ok. 1,2 mln ton (ok. 17% mniej niż rok wcześniej). Spadek przychodów wynikał ze zmiany struktury ładunkowej – przeładowano mniej ładunków o wyższej stawce przeładunkowej. Na niższy poziom przeładunków wpływ miały przede wszystkim opóźnienia w portach załadunkowych, a także spiętrzenie ładunków na placach składowych w Luka Rijeka. Ładunki nie mogły być w porę wywiezione z terminali w Rijece głównie z uwagi na ograniczenia sieci kolejowej. Załoga portu zmagała się również między innymi z awarią kluczowego urządzenia przeładunkowego w terminalu Bakar.

Wynik netto w całym pierwszym półroczu został obarczony nieplanowanymi wydatkami, głównie związanymi z realizacją projektów zamrożonych w poprzednich kwartałach, a niezbędnych dla właściwego funkcjonowania terminalu. CAPEX w pierwszym półroczu sięgnął 12,1 mln HRK.

– Pierwsze półrocze stało pod znakiem inwestycji odtworzeniowych i działań zmierzających do optymalizacji działalności portu. Pomimo bardzo rygorystycznego spojrzenia na wydatki, podjęliśmy decyzje o niezbędnych inwestycjach w sprzęt, aby zachować konkurencyjność i zdolność do obsługi ładunków – wyjaśnia Jędrzej Mierzewski, prezes Luka Rijeka.

– Proces inwestycyjny będzie z pewnością rozłożony na dłuższy okres, nie mamy możliwości by natychmiast przeprowadzić wszystkie niezbędne inwestycje. Skupiamy się również na wdrożeniu programu poprawy wydajności, który obejmuje m.in. zmianę organizacji pracy portu. W terminalu Bersica zatrudniliśmy nowych pracowników by sprostać oczekiwaniom klientów i poprawić jakość obsługi statków. Planujemy także wzmocnienie pionu operacyjnego i korporacyjnego Spółki poprzez nowe rekrutacje. Działamy na rzecz likwidacji barier w sieci kolejowej, co przełoży się na zapewnienie sprawnego wywozu towarów koleją z terminalu. Realizujemy także działania związane z ochroną środowiska naturalnego, które wpisane są w całościową strategię portu w Rijece. Zdecydowane kroki są konieczne, aby móc konkurować z innymi portami na wybrzeżu Adriatyku – dodaje Jędrzej Mierzewski, prezes Luka Rijeka.

Zarząd Luka Rijeka w porozumieniu z załogą i związkami zawodowymi zamierza przeprowadzić szereg projektów i zmian, które w efekcie mają doprowadzić do zwiększenia efektywności funkcjonowania portu. – Zmierzamy do poprawienia wyników portu, co będzie mogło w efekcie przełożyć się na lepsze warunki pracy i zatrudnienia naszej załogi. To proces, który zajmie kilka kwartałów, wierzymy jednak, że podobnie jak inne porty na Adriatyku, Luka Rijeka zacznie dynamicznie się rozwijać. Pierwsze efekty wprowadzanych zmian są już widoczne, przykładowo wyraźnie poprawiliśmy bezpieczeństwo pracy. Od lutego do czerwca liczba wypadków spadła o połowę w porównaniu do tego samego okresu w 2017 r. – informuje Bartłomiej Pastwa (członek Zarządu, odpowiedzialny za sprawy operacyjne).

Luka Rijeka stoi również przed zadaniem optymalnego wykorzystania potencjału terminalu Skrljevo. – To ważna inwestycja dla Luka Rijeka. Skrljevo jest terminalem uniwersalnym i zapewnia miejsce niezbędne do rozwoju przestrzeni magazynowych Luka Rijeka. Nie mieliśmy i nie mamy planów sprzedaży tego strategicznego dla portu terminalu. To nasza perła w koronie i zamierzamy wykorzystywać jej potencjał. Nie wykluczamy jednak współpracy z wyspecjalizowanym partnerem, który może zapewnić zwiększenie skali przeładunków w tym terminalu. Jednak żadne decyzje w tym zakresie nie zapadły, rozważane są różne scenariusze – mówi Jędrzej Mierzewski, prezes Luka Rijeka.

Luka Rijeka d.d. jest operatorem największego portu w Chorwacji. Przedsiębiorstwo obsługuje 7 terminali, z czego największym jest terminal BAKAR , obsługujący ładunki masowe. Port świadczy usługi magazynowania i transportu ładunków masowych, drobnicowych, drewna, zbóż, a także zwierząt i owoców. W 2017 r. port obsłużył ładunki o łącznej masie 2,5 mln ton. Akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Zagrzebiu. W 2017 r. przychody spółki sięgnęły 167 mln HRK zaś wynik netto wyniósł -6,5 mln HRK. Głównymi akcjonariuszami Luka Rijeka są OT Logistics (26,5%), Skarb Państwa (25%), Allianz ZB doo (15,2%), Erste doo (8,9%). OT Logistics wraz z funduszami emerytalnymi Allianz i Erste zawarły porozumienie akcjonariuszy, dzięki czemu sprawują kontrolę operacyjną nad Luka Rijeka.

rel (OT Logistics)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5664 4.6586
EUR 4.6581 4.7523
CHF 4.7862 4.8828
GBP 5.5355 5.6473

Newsletter