Porty, logistyka

Wierzę, że projekt Baltic-Adriatic Corridor (BAC) ma dobre perspektywy, a jego rozwój będzie dobry dla polskiego przemysłu i gospodarki - mówi Stephen Archer CEO AS Baltic Rail.

W grudniu 2011 roku Komisja Europejska przyjęła projekt BAC. Jest on częścią europejskiego VI korytarza transportowego (w sieci TEN-T), łączącego Skandynawię przez Polskę, Czechy i Austrię z portami Morza Adriatyckiego.

Według przedstawicieli kilku polskich spółek, jak Bałtycki Terminal Kontenerowy (BCT), czy PCC Intermodal, jest to alternatywa dla transportu ładunków z Azji, Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Turcji dookoła Europy, która skróci jego czas i może obniżyć koszty przewozu ładunków w kontenerach. Problemem są jednak m.in. obecny poziom kosztów (aby była to tańsza usługa), brak odpowiedniej infrastruktury wzdłuż całego BAC, a także… zmiana przyzwyczajeń potencjalnych klientów.

O tych sprawach mówi Stephen Archer. AS Baltic Rail, przewoźnik międzynarodowy operujący w Europie, a należący do amerykańskiej grupy Rail World, na początku maja podpisał umowę z BCT na przewóz ładunków pomiędzy Gdynią a Koprem (Słowenia).

Ogólna ocena idei BAC

 Wierzymy, że baza wytwórcza Europy stopniowo przenosi się na jej wschód i zwiększają się zdolności produkcyjne m.in. Rosji oraz innych krajów postradzieckich - mówi Archer. - Wymusza to znalezienie skutecznych rozwiązań we wszystkich rodzajach transportu. Jest to dobry więc czas dla rozwoju korytarza północ-południe między Morzem Bałtyckim a Adriatyckim.

Obecnie oferujemy stałe połączenie, dwa razy w tygodniu: Górnego Śląska z Gdynią oraz raz na tydzień Śląska z Koperem. Częstotliwość kursowania pociągów na południe zwiększymy, gdy opracujemy nowy rozkład. Obecnie czas tranzytu z Górnego Śląska do Gdyni wynosi 16 godzin, a do Kopru - 38 godzin.

Decyzje w sprawie wyboru środków i miejsca transportu spedytorzy frachtu podejmują kierując się różnymi kryteriami, włączając niezawodność i bezpieczeństwo. Jednak najbardziej istotny jest poziom kosztów usługi. Konkurencyjne ceny transportu wpływają więc i na wielkość ładunku, i przebytą odległość.

W sytuacji rosnących cen paliw i zwiększonej świadomości ochrony środowiska, bardziej bezpośrednie i krótsze połączenia koleją północ-południe staną się bardziej pożądane. Z tych powodów wierzymy, że korytarz BAC coraz lepiej będzie służyć klientom przemieszczającym towary między: Skandynawią/Północną Europą a Europą Środkową oraz pomiędzy Azją/Bliskim Wschodem a Europą Środkową.

Istotne jest też aby zrozumieć, że nasze usługi nie są przeznaczone wyłącznie dla ruchu towarów z Gdyni do Kopru.

Cena usługi

Trudno mówić o cenach i konkurencyjności południowej trasy BAC, ponieważ należy uwzględnić wiele zmiennych i czynników. Sprawia to, że dla każdego przejazdu koszt zestawiany jest indywidualnie. W dodatku może się on różnić każdego miesiąca. Kilka miesięcy trasa z Azji przez Koper jest tańsza niż przez Morze Północne, a przez kilka miesięcy cenowo jest podobna.

Niektóre przedsiębiorstwa żeglugowe nie rezerwują obecnie przewozów z Bałtyku do Azji oceniając, że za pośrednictwem Kopru będzie taniej. Rynek jest bardzo skomplikowany i trzeba uważnie słuchać wiadomości.

Wcześniejsze wskaźniki wykazywały, że południowa trasa BAC jest korzystniejsza dla klientów z Górnego Śląska. Ale nie jest zaskoczeniem, że każdorazowo analizowane są koszty i korzyści przy wyborze trasy np. do Egiptu - czy koniecznie należy to robić przez Hamburg?

Prognozy

Rosnące wolumeny towarów pozwolą nam stworzyć bardziej częstą i efektywniejszą kosztowo usługę, zapewniające lepszą wartość dla naszych klientów.

Wybiegając w przyszłość - wierzę, że rynek przewozów intermodalnych wzrośnie, wraz z postępującą konteneryzacją towarów w globalnym handlu, a zarazem wiem, że przemysł przenosi się na wschód. Również tam zwiększy się siła nabywcza ludności i przybędzie konsumentów.

Pełniejsze wykorzystanie potencjału będzie wymagać inwestycji w infrastrukturę, zarówno drogowych, jak i kolejowych, w tabor i terminale. Wszystkie te środki są w trakcie budowy, w czym uczestniczą zarówno przedsiębiorstwa państwowe, jak i prywatne.

Wierzę zatem, że BAC ma dobre perspektywy, a rozwój tego korytarza będzie z kolei dobry dla polskiego przemysłu.

Piotr Stefaniak

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter