Offshore

Złożenie, pod sam koniec minionego roku, przez polską firmę chemiczną Synthos i szwedzki koncern energetyczny Vattenfall, wniosku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o wydanie zgody na powołanie wspólnego przedsiębiorstwa potwierdza ich zaangażowanie w rozwój morskiej energetyki wiatrowej (MEW) w Polsce.

Szwedzaka spóka energetyczna i polski potentat chemiczny, znany dotąd głównie na rynku budowlanym, należący do jednego z najbogatszych Polaków - Michała Sołowowa, planują utworzyć spółkę dla realizacji wspólnego projektu, polegającego na budowie morskich farm wiatrowych na polskim Bałtyku.

Synthos i Vattenfall zgłosiły plan utworzenia wspólnego przedsiębiorcy w UOKiK by poddać go weryfikacji - czy skonstruowany został zgodnie z przepisami regulującymi zasady koncentracji.

Wniosek, który wpłynął do UOKiK od Synthos SA z siedzibą w Oświęcimiu i Vattenfall AB z siedzibą w Solnie w Szwecji dotyczy planowej koncentracji, która ma polegać na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy na warunkach wskazanych w zgłoszeniu. A czytamy w nim m.in., że…

"koncentracja ma się dokonać w formie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy ("Wspólny Przedsiębiorca") przez Synthos SA oraz Vattenfall AB tj. zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt) 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów; Synthos oraz Vattenfall zamierzają utworzyć Wspólnego Przedsiębiorcę w celu realizacji wspólnego projektu, polegającego na budowie farm wiatrowych na Bałtyku; głównym przedmiotem działalności Synthos jest zarządzanie spółkami w sektorze chemicznym, a główną działalnością grupy Synthos jest produkcja kauczuków syntetycznych oraz tworzyw styrenowych; Synthos należy do grupy funduszu inwestycyjnego Black Forest SICAV-SIF, którego głównym celem jest prowadzenie działalności inwestycyjnej - nabywanie lub obejmowanie i sprzedaż akcji/udziałów spółek; przedmiot działalności spółek portfelowych jest zróżnicowany, a realizowane inwestycje nie są ukierunkowane na żadną konkretną gałąź handlu ani przemysłu; Vattenfall AB jest w 100% własnością szwedzkiego państwa i posiada siedzibę w miejscowości Solna (Szwecja); Grupa Vattenfall prowadzi głównie działalność w zakresie produkcji, sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła; ponadto prowadzi działalność w zakresie dystrybucji gazu i handlu energią; jej głównymi rynkami są Szwecja, Niemcy, Niderlandy, Dania oraz Wielka Brytania."

Przypomnijmy, że Synthos złożył w marcu 2019 roku wniosek koncesyjny na budowę morskich farm wiatrowych o mocy 800 MW. Jego rozpatrzenie zawieszono do czasu uchwalenia planu zagospodarowania terenów morskich.

Natomiast w październiku 2020 roku Vattenfall i Synthos podpisały protokół ustaleń (MOU) z zamiarem zbadania możliwości współpracy w branży morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i krajach bałtyckich.

rel (UOKiK); PBS 

Fot.: PXHere 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter