Offshore

Polenergia SA - jak stwierdza w swoim oficjalnym komunikacie - największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna, podpisała przedwstępną umowę zbycia 50 proc. udziałów w spółce zależnej Polenergia Bałtyk I, realizującej budowę morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1560 MW. Umowa została zawarta z Grupą Equinor.   

Jak czytamy w komunikacie Polenergii - kontynuacja współpracy z Equinor (dawny Statoil) jest potwierdzeniem potencjału i jakości morskich projektów Polenergii. Łączna moc projektów morskich farm wiatrowych na Bałtyku realizowanych przez Polenergię może sięgnąć blisko 3 000 MW. Realizacja projektów offshore wind na Bałtyku ma pozytywnie wpłynąć na polski system elektroenergetyczny, gwarantując stabilne źródło energii odnawialnej - twierdzi Polenergia.

Polenergia Bałtyk I będzie trzecim projektem realizowanym wspólnie przez Polenergię i Equinor. Transakcja jest realizacją opcji na zakup 50 proc. udziałów w spółce Polenergia Bałtyk I udzielonej Equinor w maju 2018 roku.

Projekt Polenergia Bałtyk I jest na wczesnym etapie realizacji. Dysponuje już decyzją na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp o mocy do 1560 MW. Projekt ten znajduje na granicy Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej na wysokości gminy miejskiej Łeba w województwie pomorskim.

Położny jest w odległości 81 km od portu w Łebie, na wodach o głębokości 25-35 metrów. Trwające od blisko 2 lat kampanie pomiarowe wiatru na Morzu Bałtyckim potwierdziły znakomite warunki wietrzne. Oznacza to bardziej efektywne wykorzystanie energii wiatru oraz zmniejszenie zużycia urządzeń, co czyni z morskich farm wiatrowych stabilne źródło energii odnawialnej.

Polenergia jako pierwszy i jedyny podmiot w Polsce dysponuje już dwiema prawomocnymi decyzjami środowiskowymi dla MFW Bałtyk II Sp. z o.o. i MFW Bałtyk III Sp. z o.o. oraz podpisaną umową przyłączeniową, które umożliwiają prowadzenie prac nad projektami technicznymi dwóch morskich farm wiatrowych o planowanej łącznej mocy do 1200 MW.

Zgodnie z nowym harmonogramem prac, pierwsza dostawa energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych nastąpi do 2025 roku. Termin rozpoczęcia budowy morskich farm wiatrowych uzależniony jest od wejścia w życie stosownego systemu regulacyjnego.

Farmy wiatrowe Polenergii są strategiczną inwestycją, która pozwoli nie tylko spółce, ale przede wszystkim polskiej gospodarce uzyskać szereg istotnych korzyści ekonomicznych. Z wyliczeń ekspertów wynika, że rozwój do 2030 roku morskiej energetyki wiatrowej w Polsce na poziomie 6000 MW może przyczynić się do powstania 77 tysięcy nowych miejsc pracy. Krajowe przedsiębiorstwa bezpośrednio lub pośrednio będą mogły ubiegać się o kontrakty na realizację fundamentów, wież, kabli, morskich stacji transformatorowych, usług budowlanych, a także potencjalnie produkcji rotorów czy też dostawy statków.

Obecnie w Europie moc działających morskich farm wiatrowych przekracza już 15 000 MW. Eksperci szacują, że w 2030 roku możliwe będzie osiągnie poziomu od 50 000 do 70 000 MW, wliczając w to potencjał polskiego Bałtyku na poziomie 8 000 MW.

* * * *

Polenergia to polska prywatna grupa energetyczna, należaca do rodziny Kulczyków, która składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz konwencjonalnych oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. 

Equinor (dawniej Statoil) to z kolei globalny dostawca energii, opracowujący rozwiązania w zakresie ropy, gazu i energii na dziś i na przyszłość. Equinor ma ponad 40-letnie  doświadczenie w zakresie pozyskania ropy i gazu na norweskim szelfie kontynentalnym. Obecnie działa w ponad 30 krajach na całym świecie. Celem Equinor jest przekształcenie zasobów naturalnych w energię dla ludzi przyczyniając się do postępu społecznego. Buduje nasze dziedzictwo w oparciu o bezpieczne, wydajne operacje, możliwości techniczne i innowacje, aby sprostać wyzwaniom jutra. Equinor ma swoją siedzibę w Stavanger w Norwegii i jest notowany na giełdach w Nowym Jorku i Oslo. Zatrudnia około 22 000 osób na całym świecie. 

rel (Polenergia)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter