Offshore

Royal Boskalis Westminster NV (Boskalis) - grupa specjalizująca się w pogłębiarstwie i inżynierii morskiej oraz portowej i budownictwie offshore zawarła porozumienie z grupą SPIE w sprawie nabycia działalności związanej z instalacją kabli podmorskich i aktywów spółki zależnej Bohlen Doyen GmbH (BoDo). Do aktywów tych należy zbudowana przez stocznię Poltramp Yard ze Świnoujścia w 2016 roku barka do układania kabli podmorskich BoDo Constructor (jej kadłub pochodzi z Vistalu).   

Działalność BoDo w zakresie układania kabli podmorskich obejmuje połączenia międzysieciowe (grid to grid) oraz między podstacjami offshore a brzegiem i między farmami wiatrowymi a podstacjami.

BoDo, z siedzibą w pobliżu Wilhelmshaven, ma ugruntowaną pozycję na niemieckim rynku instalacji kablowych. Działalność na morzu generuje roczny obrót w wysokości 20-30 mln euro. Uzgodniona transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych Boskalis.

Zakres transakcji obejmuje nabycie jednostek pływających, narzędzi zagłębiania kabli, przejęcie personelu oraz kilka mniejszych umów instalacyjnych i konserwacyjnych. Najważniejsze aktywa, to trzy barki do układania kabli o nośności do 9264 t i tonażu pojemnościowym brutto do ok. 4000 jednostek.

Specyfikacje techniczne tych barek sprawiają, że idealnie nadają się one do instalacji kabli eksportowych na wodach osłoniętych i sprawdzają się na szybko rozwijającym się rynku napraw kabli. Osiągnięcia BoDo obejmują instalację kabli w projektach takich jak BorWin 3, DolWin 3 i NordLink. Jako podwykonawca firmy Prysmian BoDo był zaangażowany w pierwszą fazę projektu Ostwind dla 50Hertz. 

Dzięki temu przejęciu, Boskalis wzmacnia swoją pozycję na rynku układania kabli offshore, tworząc przydatne uzupełnienie możliwości i aktywów po serii ostatnich dużych znaczących zwycięstwach Boskalisa w przetargach na znaczące projekty.

Planuje się zamknięcie transakcji w pierwszym kwartale 2019 r., pod warunkiem spełnienia zwyczajowych warunków.

Royal Boskalis Westminster NV, to jeden z wiodących w świecie dostawców usług w sektorze pogłębiania, infrastruktury morskiej i innych usług morskich. Firma oferuje twórcze i innowacyjne, kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury w regionach morskich, przybrzeżnych i deltowych, obejmujące usługi w zakresie budowy i utrzymania portów i dróg wodnych, rekultywacji terenów, ochrony wybrzeża i brzegów rzek. Ponadto Boskalis oferuje szeroki wachlarz usług morskich i kontraktowych dla sektora naftowego i gazowego oraz morskiej energetyki wiatrowej, a także morskie ratownictwo techniczne. Ponadto Boskalis zaangażowany jest w strategiczne partnerstwa w zakresie holowania i usług terminalowych (Kotug Smit Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage i Smit Lamnalco). 

Dzięki wszechstronnej flocie obejmującej ponad 900 jednostek pływających oraz 10 700 pracownikom (w tym - w firmach powiązanych), Boskalis działa w 90 krajach na sześciu kontynentach.

rel (Boskalis), PBS

1 1 1 1

Newsletter