Prawo, polityka

Drugi dzień rozmów przedstawicieli państw formatu 16+1 otworzyła Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Rozmowy koncentrowały się na zagadnieniach związanych z rozwojem biznesowej współpracy międzynarodowej, która jest dedykowana sektorom gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Anna Moskwa w swoim dzisiejszym wystąpieniu mówiła o ożywieniu gospodarczym, jakie przeżywają polskie porty morskie. Podkreśliła, że są to podmioty nowoczesne, przyjazne klientom i szybko rozwijające się. Zauważyła, że te argumenty z całą pewnością uprawniają Polskę do prowadzenia Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich, w formacie 16+1.

- Nie było lepszego czasu dla gospodarki morskiej niż teraz. Mamy erę gospodarki morskiej. Przejawia się ona w odtworzeniu przemysłu stoczniowego. Przykładem są liczne działania podjęte przez MGMiŻŚ, tj. położenie stępki pod budowę promu dla PŻB, czy podjęcie prac w ramach "Programu Batory" - powiedziała minister Anna Moskwa.

Pani minister podkreśliła, że ważną częścią pracy sekretariatu i jednocześnie wielkim wyzwaniem jest przywrócenie żeglowności polskich rzek, jako infrastruktury dostępowej do portów morskich.

W trakcie wydarzenia przedstawiciele strony chińskiej zadeklarowali zainteresowanie obszarem żeglugi śródlądowej. Obie strony wyraziły chęć wypracowania płaszczyzny współpracy nad tymi zagadnieniami, w ramach pracy Sekretariatu.

W trakcie spotkania odbywały się panele dyskusyjne oraz spotkania, tak bilateralne, jak i wielostronne pomiędzy przedstawicielami strony rządowej i biznesu Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. To dwudniowe wydarzenie było najlepszą okazją do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, jak również omówienia koncepcji wspólnej pracy w ramach Sekretariatu ds. Morskich.

Poniżej transmisja video on-line z drugiego dnia Forum:

rel (MGMIŻŚ)

1 1 1 1

Newsletter