Porty, logistyka

Rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku oraz przewozów w obszarze Trójmorza to szansa, aby Polska stała się hubem dla przewozów towarowych w regionie, co nie bez znaczenia pozostaje dla działań podejmowanych przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia.

Trwająca obecnie delegacja ZMPG w Chinach stanowi kontynuację relacji i kontaktów nawiązanych podczas ostatniej wizyty. Wzajemne zrozumienie oraz wspólne priorytety w realizacji strategicznych celów biznesowych przyczyniły się do nawiązania jeszcze bliższej współpracy. Uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy portami Gdynia i Weifang jest najlepszym dowodem na obustronną chęć dalszego pogłębiania kooperacji w obszarze najlepszych praktyk handlowych, które w konsekwencji mają przyczynić się do wzmocnienia konkurencyjności obu portów.

W obecności Wang Fu – dyrektora Ministerstwa Handlu w Weifang, Chen Honggang – wicedyrektora w przedstawicielstwie Ministerstwa Gospodarki Morskiej w Weifang, Yuan Guoming - dyrektora strefy wolnocłowej w Weifang, nastąpiło oficjalne podpisanie listu intencyjnego w zakresie zwiększenia potoków towarowych oraz wymiany doświadczeń pomiędzy Weifang Port Group Co. Ltd., a Portem Gdynia. Zarząd Morskiego Portu Gdynia reprezentowali: Maciej Bąk - wiceprezes ds. finansów oraz Grzegorza Dyrmo - wiceprezes ds. infrastruktury, natomiast ze strony kooperanta podpis złożył Pan Ji JianYong - prezes portu w Weifang.

- Współpraca pomiędzy portami w Gdyni i Weifang stanowi istotny element postępującej integracji gospodarczej Polski z rynkiem chińskim i jest kolejnym krokiem do usprawnienia transportu z Chin - komentuje Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

- W biznesie przede wszystkim chodzi o czas i wymierne efekty. Cieszę się, że nasze zaangażowanie i czas który poświęciliśmy na zbudowanie relacji z naszym chińskim partnerem zaprocentował wartościowym porozumieniem o licznych korzyściach dla Portu Gdynia - dodaje.

Polska jest jednym z kluczowych partnerów dla rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku – przede wszystkim ze względu na strategiczne położenie pomiędzy Chinami i Europą Zachodnią. Polskie morskie porty mogą również wiele skorzystać przy okazji tworzenia Nowego Jedwabnego Szlaku, czyli rozwoju siatki połączeń transportowych z Chin do Europy. W tym projekcie olbrzymią rolę odgrywają tzw. porty intermodalne, integrujące kilka rodzajów środków transportu, np. drogą morską i kolejową, gdzie towary „podróżują” bez konieczności przeładunku. Port Gdynia stale rozwijając zaplecze logistyczne w postaci infrastruktury drogowej, kolejowej oraz magazynowej coraz częściej staje się chińskim faworytem dla przewozów towarowych do Europy.

- Podpisany list intencyjny wpisuje się w Strategię Portu Gdynia jako wewnątrzeuropejskiego centrum logistycznego, dążącego do zbudowania najbardziej efektywnej sieci kooperacji międzynarodowej- komentuje Maciej Bąk- wiceprezes ZMPG.

Ważnym elementem zawiązanej współpracy jest również możliwość powołania przez Port Gdynia swojej placówki agencyjnej, dzięki której działania w obszarze międzynarodowego handlu staną się jeszcze bardziej efektywne.

- Z naszym chińskim partnerem planujemy wymieniać się wiedzą nt. planowanych inwestycji infrastrukturalnych oraz wdrażanych rozwiązań technologicznych. Porty rozpoczynają również współpracę na rzecz wspólnej promocji oraz zwiększania zakresu usług oferowanych kontrahentom- mówi Grzegorz Dyrmo – wiceprezes ZMPG.

rel (Port Gdynia SA)

+1 deja vu
ciekawe zdjęcie ,..... jakbym się cofnął do czasów minionych i lekko już zapomnianych :-)
26 wrzesień 2019 : 06:23 robertpk | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter