Inne

„Polish Naval Academy. In the Centenary of Regaining Access to the Baltic Sea” to tytuł książki o tematyce morskiej, promującej m.in. Marynarkę Wojenną RP, nominowanej do prestiżowej Nagrody Mountbatten. Autorem jest kmdr dr hab. Dariusz R. Bugajski, prof. Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

Nagrody są przyznawane przez brytyjską the Maritime Foundation, która upowszechnia wiedzę morską m.in. poprzez przyznawanie dorocznie wyróżnień dla najlepszych dziennikarzy, dla najlepszej produkcji telewizyjnej lub filmowej, za najlepsze wykorzystanie mediów cyfrowych oraz dla najlepszej książki o tematyce morskiej (the Mountbatten Award for Best Book).

Nagroda Mountbatten w kategorii najlepszej książki jest jedną z najbardziej prestiżowych nagród dla książek marynistycznych i wyróżnieniem jest już sama nominacja do tej nagrody. Wśród nominowanych są pozycje wydane przez najlepsze wydawnictwa i uniwersytety na świecie. Poza brytyjskimi publikacjami są to m.in. dzieła ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Południowej Afryki. Pomiędzy nimi znalazła się książka wydana przez wydawnictwo AMW, która promuje Marynarkę Wojenną RP oraz uczelnię.

Nagroda przyznawana jest autorowi dzieła literackiego opublikowanego w języku angielskim, który w największym stopniu przyczynił się do podniesienia świadomości społecznej na temat zagadnień morskich. Nominowana książka powinna koncentrować się na tematyce morskiej i obejmować literaturę naukową lub popularną na tematy techniczne, naukowe, środowiskowe, ekonomiczne, przemysłowe, prawne, administracyjne, społeczne lub związane z obronnością, a także dzieła biograficzne, historyczne, fikcyjne i poezję. Kryteria oceny, którą przeprowadza pięciu niezależnych recenzentów, obejmują głębokość zrozumienia tematu morskiego, jakość literacką i przejrzystość, poprawność merytoryczną i wpływ na społeczne zrozumienie aktualnych problemów morskich.

rel (Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte)

1 1 1 1

Newsletter