Inne

Tegoroczna konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Pilotów Morskich odbyła się w Liverpoolu, w dniach 21-24 maja 2019 r. Uczestniczyło w niej ok. 200 pilotów z 25 krajów, w tym delegacja z Polski.

Bezpieczeństwo osobiste pilota i postępujący rozwój technologiczny były wiodącymi tematami obrad. Ze względu na stosunkowo liczne wypadki z udziałem pilotów, jakie wydarzyły się ostatnio, poruszono takie zagadnienia jak: środki ochrony osobistej pilota, współczesne pilotówki, ich wyposażenie do podejmowania ofiary z wody, transfer pilota.

Konkluzją prezentowanych wystąpień było uznanie, że graniczne warunki hydro-meteorologiczne dla prowadzenia pilotażu powinna wyznaczać możliwość skutecznego podjęcia rozbitka z wody przez załogę pilotówki, a nie możliwość obsadzenia statku przez pilota, jak dotychczas. Nowoczesne technologie, znajdujące coraz szersze zastosowanie w żegludze, stanowiły drugą grupę poruszanych tematów. Zdygitalizowane porty i autonomiczne statki zostały pokazane jako wizje przyszłości, z podkreśleniem, że dzisiaj nie jest możliwym określenie docelowego stopnia autonomiczności statków, a co za tym idzie i zdalnego, czy też autonomicznego pilotażu. Jednak proces ich zaistnienia uznano za nieodwracalny w przyszłości.

Odnosząc się do współczesności, podkreślono konieczność zachowania właściwych proporcji między klasycznym pilotażem, opartym o zmysły, wiedzę i doświadczeniem pilota, a korzystaniem z zaawansowanych pomocy technologicznych, takich jak PPU. Po raz kolejny, wskazano, że ze względu na niezmiennie najważniejsze zadanie pilota: ochrona interesu publicznego, tj. bezpieczeństwa morskiego, środowiska, portów i ich infrastruktury, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwej wydajności tych ostatnich, właściwa forma prowadzenia pilotażu winna być wolna od konkurencji, niezależna, a także oparta o rzetelną wiedzę i fachowość pilotów.

rel (Zarząd PSPM)

1 1 1 1